skip to Main Content

BKP: A Szentlélek elleni bűn és a covid-propaganda /in Hungarian/

Ezt a videót megnézheted itt is: https://bunbanat.wistia.com/medias/7zvj2g36aa  
https://ugetube.com/watch/LbR5dGjBfAbvLB7   
https://rumble.com/vpzb3t-a-szentllek-elleni-bn.html   
https://cos.tv/videos/play/32423776496160768   
https://www.bitchute.com/video/9EcdShXTrbRb/  https://gloria.tv/post/KHzbWurXz1Rf1GXFGQgm12EBo   

Letöltés videó: 309.1 MB, 1280×720 / 93.5 MB, 768×432

Mi a Szentlélek elleni bűn?

Megrögzötten démoni hatalomnak tartani Isten hatalmát. Jézus megszabadította és meggyógyította azt az embert, akinek vakságát és süketségét démoni megkötözöttség okozta. A farizeusok nem tagadhatták Isten hatalmát, amellyel Jézus kiűzte a démont. Ám hogy ne kelljen elfogadniuk azt az igazságot, hogy Jézus a Messiás, Isten Fia, arra a legdurvább hazugságra vetemedtek, mintha Jézus az ördöggel lett volna összeköttetésben. Azt mondták: „Beelzebulnak, az ördögök fejedelmének nevében űzi ki az ördögöket.(Mt 12,24) Ez Szentlélek elleni bűn. Ezért mondta Jézus: „Ezért mondom nektek: Minden bűnre és káromlásra elnyerik az emberek a bocsánatot, de a Lélek káromlása nem nyer bocsánatot.” (Mt 12,31)

Szentlélek elleni bűn azonban az is, amikor a démoni hazugság egyházi tekintéllyel van leplezve. Ezzel azt a hamis közvéleményt alakítja ki, mintha nem démoni működésről lenne szó, hanem Isten működéséről, azaz mintha az igazságról, jóról és szeretetről lenne szó.

Manapság az egyházi tekintély visszaélt Isten tekintélyével, és védelmezi és propagálja a sátáni rendszert, amelynek mozgatórúgója a kísérleti mRNS vakcinálás. Az egyházi tekintéllyel való ezen visszaélés Szentlélek elleni bűn. Propagált jelmondata: „Az oltás elfogadása a szeretet cselekedete.“ „Az oltás elfogadása a szeretet cselekedete.“

A jelenlegi mRNS vakcina a sátáni rituáléval függ össze. A császármetszést követően kitépik az élő gyermek veséjét, amelynek szövetét felhasználják a vakcinagyártásnál. Ezt követően megölik a gyermeket. A vakcína beadása de facto sátáni antikeresztség. Ezeket az ún. vakcinákat emberek tömegeibe fecskendezik. Ezeknek a gyermekáldozatoknak a vére visszahull az oltottakra.

Manapság már egy komlex hazug rendszerről van szó, amelybe betagolódtak a világ hatalmasai, a fősodratú média, a hamis pápa, Ferenc, és az ő teljes bergogliánus szektája, amely megszállás alatt tartja Krisztus Egyházát.

A hamis pápa vétkezik a Szentlélek ellen azzal, hogy:

1) Trónra emelte Pachamama démont a Vatikánban (2019), és így az ördögöt istenként emelte trónra. Ezzel lelkileg elindította a covid-népirtás folyamatát.

2) A hamis pápa vétkezik a Szentlélek ellen azzal, hogy:

Eltörli Isten törvényét és parancsolatait és legalizálja a tiltott szodómiát. „Törvényt kell alkotnunk a bejegyzett élettársi kapcsolatról“ Ennek a deviációnak a hátterében a tisztátalan lélek áll, amely megvakítja és rabszolgává teszi az embert. Jézus kiűzte a tisztátalan démonokat, megszabadította és meggyógyította a megkötözött embereket. Bergoglio éppen ellenkezőleg: a tisztátalan lelkeket erősíti a megkötözött emberekben és behajtja őket a megtévesztett emberekbe.

3) A hamis pápa vétkezik a Szentlélek ellen azzal, hogy:

Az egész Vatikánt alávetette a sátáni vakcinációs antikeresztségnek három gárdista kivételével.

Bergoglio egyenesen sátáni elvet vezet be, mégpedig azt, hogy mindenkit, aki szembeszáll a szisztematikus vakcinációs holokauszttal az emberiségre leselkedő legnagyobb veszélyként kell megjelölni. Bergoglio minden oltatlanra ráüti a felelőtlen bélyeget, mint aki bűnt követ el felebarátja ellen és az ún. társadalmi jólét ellen. Ennek a bűnös hozzáállásnak a következtében a világ hatalmasai Bergoglioval összefogva vezetik be a teljes népesség kötelező oltását. Bergoglio kijelentette: „Ezt meg kell tenni!“ „Ezt meg kell tenni!“

Bergoglio szerint a normális ember, akinek józan esze van és elutasítja a veszélyes vakcinát, nem mozoghat már szabadon. Ez a sátáni lelkület férkőzik be a keresztény nemzetek törvényeibe. Bergoglio ún. felelősségről és ún. veszélyeztetésről szóló hamis frázisainak következtében vezetik be a föld teljes népessége erőszakos vakcinálásának elvét. Az egyházi tekintély, amellyel visszaélés történt tört utat a sátáni rendszernek, amelynek továbbra is érvényt akar szerezni. Ez a legnagyobb gaztett és Szentlélek elleni bűn! Nem akarja megengedni még a puszta létezését sem annak az embernek, aki kilóg a rendszerből. Bergoglio jelszava: „Vakcinát mindenkinek. Vaccini per tutti.“Vaccini per tutti.“ Röviden szólva: fokozatos vakcinációs öngyilkosságot kell elkövetned. Ha nem teszed meg, a rendszer lincselésnek vet alá, majd likvidál téged.

Szentlélek elleni bűn, amit Bergoglio és szektája elkövet, a poklot hordozza magában, mert nem lesz megbocsátva. Miért? Az a püspök és pap is, aki elköveti ezt a bűnt, már olyannyira egyesült a sátánnal és a hazugság és a halál programjával, hogy gyűlöli az igazságot és megrögzötten elutasítja az üdvözítő bűnbánatot.

Csehországban két püspök szorgalmazza az mRNS vakcinálást. Ezzel Szentlélek elleni bűnt követtek el; Holub, pilzeni püspök augusztus 29-ei pásztori levelével és Graubner érsek, a Cseh Püspöki Konferencia elnöke november 17-i felhívásával.

Isteni anatéma a püspökökre

Apostoli és prófétai tekintélyünknél fogva kihirdetjük: Minden katolikus, de ortodox püspök és papi is, aki a kísérleti mRNS vakcinálást propagálja, a Gal. 1,8-9 szerint önmagát zárta ki Krisztus Egyházából. Az általa kiszolgáltatott szentségek már érvénytelenek! Amennyiben nem gyakorol idejében nyilvános bűnbánatot, meghal megrögzöttsége miatt és örök elvettetés vár rá a pokolban.

 

+Illés

a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

 

Kelt Krisztus Király ünnepén 2021.11.21-én

 

Letöltés: BKP: A Szentlélek elleni bűn és a covid-propaganda (2021.11.21)

 

 

Back To Top