skip to Main Content

Biskupové a kněží USA, udělejte historický krok!

Toto video je možné shlédnout i zde: https://last-fight.wistia.com/medias/p59xgi4zv5

V sobotu 19. září 2020 přijal František Bergoglio zástupce Farmaceutické banky a veřejně prosazoval novou vakcinaci. Před půl rokem rovněž udělal průlom a vyhlásil katolíkům karanténu spojenou s uzavřením chrámů. Jak v prvním, tak v druhém případě nebere v úvahu skutečné odborníky v medicíně, kteří se radikálně postavili proti pandemii a nyní se staví i proti vakcinaci, která má být spojena s čipizací a redukcí lidstva.

Citace Bergoglia: „Nejnovější zkušenost pandemie…“

Jaká je nejnovější zkušenost z pandemie? Po ideologické změně kritérií WHO pro pandemii, může být vyhlášena prakticky kdykoliv. Současná pandemie je uměle programovaná s přesným cílem. Tím cílem je vyvolat ekonomickou krizi a jako falešné východisko vnutit lidem novou vakcínu, která podle Gatesova programu sleduje redukci lidstva o 6 miliard. Bergoglio se stal horlivým agitátorem tohoto programu, a to v plném rozporu s lékaři – specialisty ve svém oboru.

Prof. Haditsch: „Jsem odborný lékař v mikrobiologii, virologii a infekční epidemiologii a z profesionálního hlediska se mě zmocnila hrůza z doposud zcela neobjektivního postupu… způsobuje gigantické škody ve zdravotnictví i společenském životě. To je dostatečným důvodem a motivací proti tomuto šílenství vystoupit…“ Bergoglio naopak toto šílenství všemi silami prosazuje.

Citace Bergoglia: „… kromě velké zdravotní krize, při které zemřel už téměř milion lidí, se proměňuje v těžkou ekonomickou krizi.“

Bergoglio veřejně lže a manipuluje s údajem milion lidí, kteří prý zemřeli na tzv. koronavirus. Všechny statistiky o úmrtnosti dokazují, že úmrtnost v roce 2020 nijak nepřevýšila běžnou roční hranici.

Citace Bergoglia: Usilujme tedy o globalizaci léčení … která zapojí všechny.“

Co přinesla tato globalizace léčení například v Německu?

Dr. Schöning: „Interní zpráva federálního ministerstva vnitra uvádí, že 90 % všech potřebných operací nebylo vykonáno. Postihlo to 2,5 milionu lidí. V této zprávě se také píše, že v důsledku vládních opatření zemřelo až 125 000 pacientů.“ (https://youtu.be/JrMVcUrbD1M)

V Berlíně byla 29. srpna 2020 manifestace pod vedením odborných lékařů v oboru imunologie, bakteriologie, virologie, za účasti 1 000 000 lidí. Protestovali proti nesmyslné karanténě i plánu její další realizace s vyvrcholením ve zločinné vakcinaci, která jednak narušuje genetický systém a jednak je použita k čipování. Bergoglio to neví, anebo to nechce vědět?

Citace Bergoglia: „Vědecké bádání pokročí při hledání nových léčebných postupů.“

Ví Bergoglio, jaké jsou nové léčebné postupy, když je tak propaguje? Odborníci odpovídají:

Dr. Carrie Madej: „Ve vakcíně proti Covidu-19 má být použita technologie rekombinované DNA a rekombinované RNA… Způsobí v těle člověka trvalé a neznámé genetické změny. V podstatě vytvoří nový druh (člověka) a možná zničí ten starý – nás lidi, jak se známe. (viz https://youtu.be/h3wMzO0II18)

Proč proti této připravované světové katastrofě František Bergoglio radikálně nevystoupí? To je přece jeho svatá povinnost! Proč? Jednak není platným papežem, a navíc on tento zločin – tyto nové léčebné postupy – plně prosazuje!

Chirurg Gastón Cornu-Labat prohlašuje o vakcínách: „… chtějí nás elegantně všechny otrávit pod záminkou, že tento jed je skutečně lékem a řešením.“

Lékař Stefano Montanari hovoří o tom, že vakcíny obsahují buňky z embryí, zárodků nenarozených dětí: Ptáte se mě, jestli ve vakcínách jsou buňky z abortovaných dětí? Samozřejmě, že ano. Jsou to umělé potraty, děti jsou usmrceny za poplatek. Plod musí být mladší než tři měsíce, protože čím je plod mladší, tím více jeho tkání je schopno efektivně se rozmnožovat k tomu, co potřebují – k výrobě vakcíny.“

Ptáme se: Bergoglio to neví? On to dobře ví, a navíc to podporuje!

Dnes už je realitou, že existuje tzv. hydrogel neboli tekuté čipy. Hydrogel je dodáván do vakcín a podává pak informaci o teplotě člověka, imunitě, infekci, tlaku, tepu atd. Jsou už jen potřebné antény 5G, aby hydrogel informaci předával. Zřejmě bude Bergoglio brzy prosazovat i antény 5G. Ví Bergoglio o hydrogelu, tedy o tekutých čipech, když tyto nové léčebné postupy prosazuje? Rozhodně ví!

Citace Bergoglia: „… vlády budou prostřednictvím legislativních a finančních kroků budovat spravedlivější svět.“

Co jsou legislativní kroky? Je to uzákonění povinné vakcinace, spojené se sankcemi i s vězením. A co jsou finanční kroky? Vysoké pokuty za odmítnutí. A to je podle Bergoglia ten spravedlivější svět.

Mezi odborníky se k povinné vakcinaci vyjádřila i Dr. Mikovitsová (USA), špičkový odborník na vakcíny: „Pokud by se Dr. Faucimu a Billu Gatesovi podařilo prosadit povinné očkování, zemřelo by nejméně 50 milionů Američanů. Byli by to ti lidé, co už byli zraněni jinými vakcínami. Bylo zjištěno, že 50 milionů Američanů má gamaretrovirus z vakcín… Jejich úmrtí pak připíšou covidu-19.“

Bergoglio tyto a podobné vědecké argumenty cynicky bojkotuje a neústupně prosazuje genocidu plánovaných 6 miliard lidí. Bergoglio se ukázal jako masový vrah.

Dr. Schiffmann: „Vláda soustavně vyžaduje očkování… Je to hrozná ignorace uznávaných mezinárodních studií a odborníků ze všech oblastí – virologů, bakteriologů, epidemiologů… Navíc se jedná o novou formu očkování, tzv. RNA očkování, které je schopné v porovnání s předcházejícím očkováním změnit genetický materiál a způsobit lidem nenapravitelná poškození…

Bergoglio ví, že vláda ignoruje virology, bakteriology, epidemiology, i když tím zapříčiní nenapravitelné škody na zdraví a životech lidí. Spolu s takovými vládami Bergoglio prý buduje spravedlivější svět.

Citace Bergoglia: „Při rozvíjení charitativní pomoci jde i o boj s touto farmaceutickou chudobou, zvlášť širokým zpřístupněním nových vakcín ve světě.“

Co se týče charitativní pomoci, která má zdravým lidem novými vakcínami narušit genetický systém a očipovat je, pak jde pod vedením Bergoglia o spolupráci katolické církve na masovém zločinu proti lidstvu. Co ve skutečnosti znamená široké zpřístupnění nových vakcín? Znamená to realizovat plán završení celosvětové umělé pandemie čipovanou vakcinací. Ta udělá z lidí bioroboty končící v ohnivém jezeře. Tento program aktivně podporuje pseudopapež Bergoglio.

Citace Bergoglia: „Opakujeme, že by bylo smutné, kdyby se při poskytovaní očkování upřednostňovali bohatší…“

Bergoglio si už otevřeně dělá z lidí blázny. Dobře ví, že ti nejbohatší žádnou jejich vakcínu přijímat nebudou! Vakcinace má jasný cíl, který otevřeně vyhlásil Gates:

„Jestli odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15%.“

Italský lékař Montanari řekl: „Pro koronavirus je normální, že mutuje velmi rychle. Když tedy hledáme lék na tento virus, utíkáme za něčím, co běží rychleji než my.“

Vakcína tedy dnes plní funkci biologické zbraně a má vést k masové genocidě 6 miliard lidí, jak otevřeně prohlašuje Gates a jeho spolupracovníci. Bergoglio se 19. září 2020 ukázal jako ten, kdo patří do elity filantropů majících za cíl nejen globalizaci, ale i satanizaci lidstva. To není očernění, to je krutá pravda. Většího zločinu než Soros, Gates a jiné elity, se dopouští neplatný papež Bergoglio! Totálně degraduje samotnou instituci papežství a táhne masy oklamaných katolíků do věčné záhuby.

Citace Bergoglia: „Vakcína by měla být univerzální, pro všechny.“

Co na toto tvrzení říká skutečný odborník Galina Borisovna Kirilličeva, doktorka medicíny, imunoložka a vědecká odbornice v otázce vakcinace? Už v roce 2010 naléhavě varovala: „Vůbec to nejstrašnější, co může být, je, že se vakcíny mohou stát prostředkem hromadného ničení… Věda dnes pracuje nad nanovakcínami, které obsahují nanočipy. To musí všichni vědět a něco takového nesmíme dopustit!“ (https://youtu.be/kmESVpIyFwg) Ona a spolu s ní zodpovědní vědci v oblasti vakcín varují před novými vakcínami, které mají být zbraněmi hromadného ničení. Tato vědecká pracovnice volá: „To nesmíme nikdy dopustit!“ Kdežto Bergoglio, totální analfabet v medicíně, ale věrný služebník NWO, o nové vakcíně vyhlašuje: „Vakcína by měla být univerzální pro všechny.“ Toto jeho úsilí je hrozný zločin!

Citace Bergoglia: „… (bylo by smutné), kdyby se daná vakcína stala vlastnictvím jen té které země, a nebyla by pro všechny.“

Bergoglio trvá na tom, aby žádná země nebyla uchráněna. On chce, aby tato čipizační vakcína byla pro všechny! On chce všechny očipovat a hodit do ohnivého jezera, kde ho, jako falešného proroka, čeká tento úděl.

Vážení biskupové a kněží Spojených států amerických!

František Bergoglio propaguje genocidní proces s novodobou zbraní, kterou jsou dnes vakcíny. Pokud má být Amerika uchráněna od prokletí a katastrofy, bez pravdivého pokání a bez modlitby to není možné. Prosíme, podpořte modlitební mobilizaci a zakládání modlitebních stráží ve Spojených státech! (https://youtu.be/4hfGMTWlDIQ) V této situaci, kdy neplatný papež František Bergoglio dovršil svou apostazi do gigantických rozměrů a totálně pošlapal papežskou autoritu, není možné s ním tvořit duchovní jednotu a veřejně ji vyjadřovat, aniž by tím biskup či kněz neriskoval věčné zavržení. Nás, osm biskupů Byzantského katolického patriarchátu, kteří žijeme v klášterech, jsme vyhlásili dne 14. října 2019, v mimořádných podmínkách a mimořádným způsobem, za právoplatného a pravověrného papeže bývalého nuncia v USA, arcibiskupa Carla Maria Vigana. Stalo se tak v jeho nepřítomnosti. On tuto volbu, pro vaši pasivitu, nemohl zatím přijmout. Každý z vás se proto postavte před Boží tvář a učiňte historické rozhodnutí. Přestaňte zmiňovat v liturgii jméno neplatného papeže, který prosazuje homosexualismus, líbá nohy transsexuálům, uctívá démona Pačamamu, prosazuje čipizovanou vakcínu a genocidu lidstva. Místo jména apostaty začněte zmiňovat jméno nového papeže: Carlo Maria Viganò. Věříme, že pro vaši lásku k církvi, on pak v této těžké době přijme Petrův úřad. Bude tak moci i spolu s vámi účinně bojovat za duchovní obrodu krvácející katolické církve. Buďte odvážní! Bůh čeká i na Tvůj krok víry!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

25. 9. 2020

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

 

Back To Top