skip to Main Content

Habemus papam

dne 14. 10. 2019

Vážení kardinálové a biskupové!

Na synodě Byzantského katolického patriarchátu v klášteře u Olomouce v ČR byl dne 14. 10. 2019 mimořádnou volbou zvolen a vyhlášen za právoplatného papeže arcibiskup Carlo Maria Viganò.

František Bergoglio je veřejný heretik a apostata, tedy neplatný papež. Důsledkem byl stav sede vacante. Před mimořádnou volbou nového papeže patriarcha Eliáš vyhlásil anathemu – opětovné zveřejnění – vyloučení z církve na zjevného heretika Františka Bergoglia (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=42035).

Biskupové synodu Byzantského katolického patriarchátu pronesli a zveřejnili svou volbu:

„V této mimořádné situaci si jako pravověrný katolický biskup před Bohem a před církví uvědomuji svou povinnost, a proto volím za právoplatného papeže arcibiskupa Carlo Maria Viganò.“

Mimořádná Synoda Byzantského katolického patriarchátu tímto vyzývá vás, všechny pravověrné kardinály a biskupy, abyste volbu nového papeže podpořili či akceptovali! Volba byla provedena na základě prorocké služby! Synodou o Amazonii vrcholí zneužití papežské autority apostatou Bergogliem! Aby se předešlo převedení Kristovy církve na pohanskou anticírkev New Age, musel být učiněn mimořádný krok: zvolení právoplatného papeže.

 

Veřejný dopis arcib. Carlo Maria Viganò, zvolenému za řádného nástupce apoštola Petra

 

Vaše Svatosti,

zjevný heretik František Bergoglio okupuje papežský úřad a usiluje nejen o likvidaci tohoto úřadu, ale i celé Kristovy církve. Co je vůle Boží v této mimořádné situaci? Bůh chce, abyste přijal papežský úřad Vy.

Prosíme Vás jménem Božím i jménem krvácejícího Tajemného Těla Kristova, církve, abyste volbu přijal i přes velký odpor nepřátel. I kdybyste v úřadu vydržel bojovat několik dní či týdnů, je to důležitý krok k záchraně pravověrného učení a Kristovy církve.

Papežské schizma Vaším nastoupením nenastane, protože Bergoglio jako heretik nebyl a není platným papežem. Tedy v církvi byl de facto stav sede vacante. Tento stav končí Vaším přijetím Petrových klíčů.

 

V Kristu

Patriarcha Eliáš

 

a biskupové Byzantského katolického patriarchátu

+ Markian

+ Metoděj

+ Samuel

+ Basil

+ Timotej

+ Dmytro

+ Matěj

 

 

Back To Top