skip to Main Content

Kolegium pravověrných biskupů přebírá zodpovědnost za víru a mravy

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://llegado-el-momento.wistia.com/medias/08mpc3l763  
https://rumble.com/v3b8u7n-kolegium-pravovrnch.html   
https://ugetube.com/watch/1BIB6FiKjHgxq58   
https://cos.tv/videos/play/46756776114164736   
https://www.bitchute.com/video/METhZJyMGh8j/   
https://gloria.tv/post/phkNCTRsyNQT1MSVaQPniCJ4b   

Papežský úřad svou podstatou zodpovídá za ochranu víry a mravů. Tuto zodpovědnost přenáší na Kongregaci pro nauku víry. Papež František, který veřejně likviduje základy katolického učení, se vyloučil z katolické církve (Gal 1,8-9) a nemůže proto být její zákonitou hlavou.

Věřící a kněží nás, biskupy, doslova bombardují otázkami:

– Jak je to s jeho zasvěcením se démonům v Kanadě za pískání čaroděje na kost z divokého krocana?

– Jak je to s intronizací démona Pačamamy ve Vatikánu?

– Jak je to se synodální cestou, kterou kardinál Müller označil za věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní?

– Jak je to s Františkovým prosazováním sodomie?

– Jak je možné, že František mlčí, a tím schvaluje aktivity německé a belgické biskupské konference, zavádějící sňatky sodomitů, leseb a tzv. queer párů, což také zahrnuje sňatky se zvířaty? To už je nejenom apostaze, ale i stupidita!

Diecézní biskupové, kteří jsou vyčerpaní pastoračními starostmi, na výše jmenované otázky odpovídají jen vyhýbavě. Nedávají věci do pravého světla. Kryjí tyto skandály ze snahy uchovat, aspoň nakolik se dá, papežskou autoritu, která je hrubě zneužita.

My však, emeritní biskupové Česka a Slovenska, si v dnešní době věroučného a morálního chaosu plně před Bohem uvědomujeme svou pastýřskou zodpovědnost. Dopadá na nás zvláště nyní, protože bez pravé víry není spásy.

Co se týče Františka, musíme před Bohem i přede všemi katolíky Čech, Moravy a Slovenska zodpovědně prohlásit: cesta, kterou prosazuje, není ani katolická, ani křesťanská. Pokud chcete slyšet jasnou pravdu, katolická církev dnes nemá právoplatného papeže; je stav sede vacante.

Co mají v této situaci dělat kněží a věřící? Odpovídáme: na prvním místě mají přijmout tuto realitu a pak činit osobní pokání a vyčlenit si denně více času na modlitbu, na rozhovor s Bohem.

Co máme dělat my, pravověrní emeritní biskupové? My se musíme povzbuzovat, abychom v současném tlaku a boji o spásu duší, o bytí a nebytí samotné Kristovy církve, obstáli a nezradili. My pro své stáří brzy budeme stát před Božím soudem. Pokud bychom zradili Kristovo učení pro strach z pronásledování či pokud bychom mlčeli, zodpovědnost za duchovní sebevraždu dopadne na nás. Proto prosíme, drazí věřící, modlete se za nás a rovněž vám děkujeme za každé slovo povzbuzení.

Ti, kteří ničí církev, používají duchovní, ale i psychologické metody úskoků, zastrašování a vyhrožování. Oni na nás budou útočit a očerňovat nás. Proto potřebujeme vaše duchovní a modlitební zázemí. Chceme bojovat za vás a za dědictví našich duchovních otců, za dědictví pravověrného katolického učení, postaveného na Písmu svatém a Tradici. Dnes dvojznačné pojmy a náboženské fráze dovedou i pravdu zneužít k prosazování opačných cílů. Negativním příkladem takové rétoriky je i František. On dosadil v tyto dny Argentince Fernándeze na místo prefekta Kongregace pro nauku víry. Jeho veřejná prezentace svědčí o tom, že tato Kongregace bude už dělat opak toho, k čemu byla určena. Stejně tak Bergogliova synodální cesta je opakem Kristovy cesty spásy spojené se zachováváním Božích zákonů a přikázání. Synodální cesta prosazuje kromě legalizace sodomie a modlářství i dekadentní relativismus a synkretismus.

Naše apoštolské kolegium, které není omezeno věkovou hranicí, přebírá tímto v době zmatku a chaosu zodpovědnost za čistotu víry a mravů na území Čech, Moravy a Slovenska.

Vybízíme tímto listem rovněž všechny emeritní biskupy, kterým leží na srdci čistota víry a mravů, aby v každém národě převzali na sebe tuto povinnost ochrany. Vyčlenění této věroučné struktury v každém národě vychází z kritické situace, do které se katolická církev zneužitím papežské autority dostala. V této mimořádné situaci, dokud nebude ustanoven pravověrný a právoplatný papež, zodpovědnost za otázky víry a mravů zůstává na našem biskupském kolegiu. Tato naše služba v dané situaci plně zavazuje ve svědomí každého katolického křesťana. Každý je povinen držet se pravověrného učení, které my, jako apoštolské kolegium, zastáváme v daném národě. Jsme si plně vědomi své společné autority, ale také zodpovědnosti.

Tímto navrhujeme, aby v apoštolském kolegiu pravověrných biskupů celocírkevně převzali hlavní zodpovědnost kard. Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, a bývalý nuncius USA, Carlo Maria Vigano.

Konkrétně za Česko a Slovensko tuto zodpovědnost před Bohem a církví přebírají kardinál Dominik Duka a arcibiskup Ján Sokol.

 

(Koncept tohoto listu připravili biskupové BKP dne 19. 8. 2023)

 

Stáhnout: Kolegium pravověrných biskupů přebírá zodpovědnost za víru a mravy (19. 8. 2023)

 

 

Back To Top