skip to Main Content

Bergoglio a Synoda o synodalitě (2. část)

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://actual.wistia.com/medias/k55o93jok0  
https://rumble.com/vux3st-bergolio-a-synodalnist.html   
https://ugetube.com/watch/JRlA9J2NyqKPkWz   
https://cos.tv/videos/play/34162760410763264   
https://www.bitchute.com/video/mKAwQQaRgxFH/   
https://gloria.tv/post/q7CXHpn4gFqy1Lgo7iT9fpRxY   

Stáhnout video: 257 MB, 1280×720 / 77,9 MB, 768×432

Současný lžipapež zastává zcela protichůdné principy, než je učení katolické církve. Ani ve světské společnosti nemůže existovat takový paradox. Bergoglio dělá z Kristovy církve nevěstku antikrista – satanskou církev New Age.

1) Lžipapež Bergoglio veřejně slovy i gesty schvaluje sodomii, demonstrativně líbal nohy transsexuálovi.

2) Lžipapež ruší objektivně platné morální normy, a tím i Boží přikázání. V praxi je nahrazuje subjektivním přístupem.

3) Lžipapež intronizací démona Pačamamy zrušil první a největší přikázání Dekalogu. Zcela otevřel dveře pohanství. Dokumenty Synody o Amazonii jsou plné herezí. Jak se ale vyjádřil kard. Brandmüller, to není jen apostaze, to je i stupidnost.

4) Lžipapež fanaticky prosazuje experimentální vakcinaci, která je de facto satanským antikřtem, protože je spojena s usmrcením nenarozených dětí. Bergoglio ale pokrytecky tvrdí, že tato vakcinace je projevem lásky.

Je naprosto jasné, že pro své zločiny, schvalování sodomie a hlásání antievangelia s démonem Pačamamou Bergoglio na sebe stáhl anathemu – Boží prokletí dle Gal 1,8-9. Dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio tohoto arcikacíře nesmí žádný katolík poslouchat a podřizovat se mu, pokud chce být spasen. Čest patří arcibiskupu Lengovi, který se od lžipapeže Bergoglia oddělil a jeho jméno v liturgii nezmiňuje. Dnes je realitou, že katolická církev nemá právoplatného papeže! Je stav sede vacante!

Velká zodpovědnost za existenci katolické církve v Polsku spočívá na současných biskupech.

Co by měli dělat polští biskupové?

1) Biskupové jsou povinni se od arcikacíře Bergoglia i od jeho programu duchovní sebevraždy katolické církve oddělit. Tím bude zachráněna i sama papežská instituce. Pokud to neučiní, ponesou zodpovědnost za miliony zavržených duší, protože pro polský národ a polské katolíky neučinili to, co byli v kritické chvíli povinni učinit. Brány pekelné církev Kristovu nepřemohou, ale vinou biskupů tu už bude jen malé stádečko, a to v katakombách.

Biskupové se krok oddělení od arcikacíře zatím bojí učinit, protože je Bergoglio zavázal vděčností za to, že neplatně kanonizoval Jana Pavla II.

2) Biskupové by měli alespoň jednotlivě ve své diecézi vyhlásit, že svatořečení Jana Pavla II. je z mnoha důvodů neplatné. Tak sejmou toto prokletí z polského národa. Důvodem neplatnosti kanonizace je i to, že ji vyhlásil arcikacíř Bergoglio. Další důvody neplatnosti:

1) Jan Pavel II. roku 1983 přijal novým Kodexem do církve svobodné zednáře, kteří nyní už plně ovládají Vatikán skrze Bergoglia.

2) Jan Pavel II. roku 1986 otevřel v Assisi dveře synkretismu s pohanstvím. Tím úskočným způsobem popřel první přikázání a stáhl na sebe prokletí. Místo misie otevřel dveře tzv. internáboženskému dialogu, který je de facto antimisií.

3) Jan Pavel II. mlčel k pedofilii, ovocem je homosexuální síť na nejvyšších místech v církvi, jak to potvrdil bývalý nuncius v USA, arcibiskup C. M. Viganò.

4) Jan Pavel II. mlčel k masovému šíření historicko-kritické metody v teologii. Ta klade historické a reálné vzkříšení Kristovo, všechny zázraky v Bibli i samotnou inspiraci Bible do oblasti symbolů a mýtů. Jeho mlčení a netrestání šířící se hereze jsou těžkým zločinem proti církvi.

5) Jan Pavel II. byl povinen odsoudit ducha i dokumenty II. Vatikána. On ale učinil pravý opak, a tím připravil cestu Bergogliovi.

Toto pravdivé přiznání bude pro mnohé Poláky bolestné, ale pravda osvobozuje.

Co konkrétně by měli dělat polští kněží? Aspoň někteří by si měli najít jeden den v týdnu na společnou modlitbu v malých skupinkách po třech až deseti kněžích. Společně by se modlili a hovořili. Světlem, které jim Bůh dá, mohou pak ovlivňovat ostatní kněze a povzbuzovat i biskupy k tomu, aby měli odvahu udělat historický krok k záchraně.

Co by měli dělat věřící? Ať se všichni sjednotí a modlí se denně za polské biskupy svatý růženec. Nejlépe ať se jej modlí s rodinou v čase mezi 20 a 21 hodinou. Ve 21:00 hodin ať kněží dávají požehnání z toho místa, kde jsou.

Vážení biskupové Polska, chcete zachránit církev, katolictví i papežství? Prosaďte za hlavu církve Kristova pastýře, který je pronásledován bergogliánským systémem a veřejně se postavil proti demoralizaci na nejvyšších místech v církvi. On skýtá naději, že pod jeho vedením bude proces sebezničení církve zastaven a nastane duchovní obroda. V mimořádných podmínkách mimořádným způsobem ho vyhlaste a přijměte za právoplatného nástupce apoštola Petra.

Kéž vám, biskupům, kněžím i polskému lidu Matka Boží Čenstochovská vyprosí odvahu učinit tento záchranný krok.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

2. 2. 2022

 

Stáhnout: Bergoglio a Synoda o synodalitě /2. část/ (2. 2. 2022)

 

 

Back To Top