skip to Main Content

BKP: ANATHÉMA a szinodális LMBTQ út találkozójának résztvevőire a Vatikánban (2023. 10. 4-29.)

Ezt a videót megnézheted itt is: https://salvation.wistia.com/medias/7q576fy1mv   
https://ugetube.com/watch/zLCZRWN3AqEIN6B   
https://rumble.com/v38undj-anathma-a-szinodlis.html   
https://cos.tv/videos/play/46619332877258752  https://www.bitchute.com/video/MXgZHoUkve4W/   
https://gloria.tv/post/VBPSgDJt29eo1VbjofpsJKqwQ   

2023. október 4-én veszi kezdetét az ún. szinodális út világtalálkozója. Mindezidáig rejtve maradtak ennek valódi szándékai. Valójában a katolikus egyház lelki és külsőségekben való önfelszámolását tartja szem előtt annak teljes lényegét tekintve. A kontinentális találkozó, amelyre 2023 januárja és márciusa között került sor, célirányosan az egyház önfelszámolása számára teremtette meg a feltételeket. Bergoglio januárban azt nyilatkozta a világsajtó számára, hogy a püspököknek konverzión kell átesniük, hogy üdvözöljék az LMBTQ személyeket az egyházban.

Teljes mértékben világos, hogy a Szinóduson a cél éppen az LMBTQ ideológia és tisztátalan lelkek érvényre juttatása. Jézus ezeket a démonokat kiűzte, ám Bergoglio szektája üdvözli őket az egyházban. Isten parancsolatainak és az üdvösség útjának felszámolási folyamatáról van szó, ez pedig Jézus Krisztus alávaló elárulása.

Az üdvösség útjának alapvető lépése és alapvető feltétele a megtérés és az evangéliumba vetett hit (vö. Mk 1,15). Ám az érvénytelen pápa más utat szorgalmaz – az antimegtérés és az antievangéliumba vetett álhit útját (vö. Gal 1,8-9). A következmény az örök kárhozat. Tudatosítanunk kell, hogy örök, igen, örök kárhozatról van szó! Ez a szinodális LMBTQ út valódi arca.

A napi sajtóból megtudhatjuk, hogy Bätzing püspök ún. új ideákat akar érvényre juttatni, hogy „hogyan lehetne más módon egyházat alapítani” (2023. 7. 24.). Ferenc néma egyetértésével hagyja ezt jóvá. Az USA püspöke, Robert Barron kijelentette: „Sok ember különböző okok miatt elidegenedett az egyháztól. A Szinódus azzal a kérdéssel fog foglalkozni, hogy hogyan kellene ezeket az embereket visszavezetni az egyházba.” Az ember az egyháztól a bűn által idegenedik el és egyedül a megtérés által tér vissza. A visszatérésnek más útja nem létezik. Ám ezek az Istentől elidegenedett prelátusok maguk is elutasítják a megtérést és ők maguk sem vezetnek megtérésre senkit. Az ilyen egyház senkit nem üdvözít, hanem épp ellenkezőleg, a bűn legalizálása és megáldása által elaltatja a lelkiismeretet és a lelkeket az örök kárhozatba taszítja.

A Szinóduson többek között Németország és Belgium abszurdan pszichopata szinodális útjának egyházi legalizálásáról lesz szó.

Az USA-ból az októberi találkozóra a következő küldöttek lettek kinevezve: Timothy Dolan bíboros, Daniel Flores püspök, Kevin Rhoades püspök és Timothy Broglio érsek. Ferenc maga a Szinódusra szavazati joggal az LMBTQ antievangélium követőjét, a jezsuita James Martint, valamint Cupich és McElroy bíborosokat jelölte ki.

Barron álszent módon úgy vigasztalja az ellenzéki oldalt, hogy ott vélhetőleg nagy eszmecserére és szavazásra kerül sor. Azonban előre világos, hogy a meghívott prelátusok és laikusok döntő mértékben a LMBTQ követői, tehát a szimbolikus ellenzék túl lesz kiabálva és le lesz szavazva. Ez a rablózsinat aztán az egyház számára új tanításként kötelező érvényű dokumentumokat ad majd ki, amelyek legalizálják az erkölcstelenséget és az eretnekséget a német és belga út modellje szerint. Alapvetően itt szervezett csalásról és manipulációról van szó, amely a „Szentatya” iránti engedelmesség által lesz megszentelve. Végül majd képmutató módon kijelentik: „Roma locuta, causa finita” (Róma szólt, a vitatott kérdés le van zárva).

Van itt egy alapvető kérdés: Az LMBTQ antievangéliumot érvényre juttató és a magát Kanadában a démonoknak odaszentelő Ferenc vajon érvényes pápa-e? Amennyiben valaki azt állítja, hogy igen, úgy már érvénytelen Krisztus evangéliuma és már nem Krisztus egyházáról van szó, hanem az antikrisztus hamis egyházáról.

A szinodális úttal kapcsolatban a Hittani Kongregáció nyugalmazott prefektusa, Müller bíboros a következőképpen nyilatkozott: „A szinodális út a hitbeli tantételek tekintetében inkompetens, az egyházjogot tekintve pedig illegitim.”

A jelen helyzetről, amely úgy a világban, mint az egyházban uralkodik, az USA volt nunciusa, Carlo Maria Viganò úgy nyilatkozott, hogy a Deep State és a Deep Church, amelynek élén Bergoglio áll, egy egységet alkotnak.

Mi célból alapította Jézus az Ő egyházát? A lelkek üdvözítése céljából. Semmiképpen sem azért, hogy az álapostolok (2Kor 11,13) megváltoztassák Isten és Krisztus parancsolatait és az embereket a pokolba taszítsák. Jelenleg a legfőbb egyházi, úgy pápai mint apostoli tekintéllyel való visszaélés bűntette lett elkövetve. Ezek az álapostolok az álpápájukkal vallási frázisokat használnak és téves tanokat vezetnek be azzal a céllal, hogy a katolikusokat a tisztátalan démonok médiumaivá tegyék.

Bergoglio antiegyházának új modellje Isten elleni lázadás. Amennyiben Amerika püspökeinek célja az igaz reevangelizáció, valamint a Krisztus Lelkéhez és tanításához való hűség, úgy radikálisan utasítsák el az októberi rablózsinaton való részvételt. Ezzel nyilvánvalóvá teszik azt, hogy az USA katolikusai nem vesznek részt a katolikus egyház programozott öngyilkosságában.

Július 4-én került a mozikba a USA-ban a „Sound of Freedom” című sokkoló erejű film. A bűnös gyerekkereskedelem a szexuális Q-deviancia legalizálásnak gyümölcse. Az októberi Szinódus a Vatikánban az LMBTQ üdvözlésével legalizálja a gyermekek ellen elkövetett iszonyatos bűncselekményeket!

Bergoglio már négy évvel ezelőtt a Panamából való repülőútja során vehemensen szorgalmazta az ún. szexuális nevelést, amely a gyerekek szisztematikus demoralizálása. Nyilvánosan síkra szállt a „rigiditás nélküli szex” mellett a gyermekek számára. Írországban arra szólította fel a szülőket, hogy ne gátolják gyermekeiket az ún. szexuális orientáció megváltoztatásában. A transzszexuális lábának megcsókolásával de facto jóváhagyta még a bűnös nemváltó műtétet is. Rómában Bergoglio keményen elítélte a homoszexuálisok által az ún. örökbefogadás során a gyermekek sérelmére elkövetett visszaélések elleni kétmilliós tüntetést. Idén pedig kijelentette, hogy a homoszexualitást, illetve a pedofíliát nem szabad kriminalizálni.

Az USA püspökei, de a többi püspök is, akik mindezek ellenére mégis részt vesznek a bűnös Szinóduson, Isten anathémáját vonják magukra – a Krisztus Titokzatos Testéből való kizáratást és az exkommunikációt latae sententiae. Ezt a kizárást és egyidejűleg Isten átkát vonta magára már sokszorosan Ferenc, az érvénytelen pápa. Ismét tudatosítanunk kell, hogy az egyháznak jelenleg nincs pápája; sede vacante állapot van. Egy egyházból kizárt eretnek nem lehet annak feje! Aki hallgat rá, az maga is besorakozik az átok, az anathéma alá. Ez az a lelki valóság, amely a Szentírásból és az egyház Hagyományából következik.

 

+ Illés

a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

+ Metód              + Timóteus

püspök-titkárok

 

2023. 8. 2. 

 

Letöltés: BKP: ANATHÉMA a szinodális LMBTQ út találkozójának résztvevőire a Vatikánban /2023. 10. 4-29./ (2023. 8. 2. )

 

 

Back To Top