skip to Main Content

BKP: Mit szól Isten a szodómiához és a transzszexualizmushoz?

Ezt a videót megnézheted itt is: https://que-dice-dios.wistia.com/medias/p5k0942b0x   
https://rumble.com/v1kc027-mit-szl-isten.html   
https://ugetube.com/watch/oeYrPHArBWCNezG   
https://cos.tv/videos/play/39011512708273152   
https://www.bitchute.com/video/0CqtUYYUJZ7c/   
https://gloria.tv/post/DuAaunBG3orb6XcGkRKUXqcbR   

Letöltés videó: 187.3 MB, 1280×720 / 56.7 MB, 768×432

Isten álláspontja ma egyenesen ellentétes számos egyházi prelátus álláspontjával. Dieser német püspök nyilvánosan kijelentette, hogy: „A homoszexualitás nem bűn. A homoszexualitás nem Isten tévedése, hanem Isten által ugyanúgy akart, mint maga a teremtés: ‚Látta (Isten), hogy ez jó‘, ahogyan olvassuk a teremtéstörténetben.“ Dieser eme bibliamagyarázata durva hazugság! A homoszexualitás bűn, ezért semmi esetre sem Isten által akart. Isten nem teremtette, förtelmességnek nevezi és megbüntette érte Szodomát és Gomorát.

Isten Péter apostol által int: „…Szodoma és Gomorra városát elhamvasztotta, és végpusztulással büntette, hogy példát adjon a későbbi korok bűnöseinek.”(2Pt 2,6) Hasonlóan Isten Júdás levele által figyelmeztette az emberiséget: „Ugyanígy Szodoma és Gomorra, valamint a szomszédos városok, amelyek hozzájuk hasonlóan kicsapongó életet éltek, és természetellenes gyönyöröket hajhásztak, intő példák a számunkra: az örök tűz lett a büntetésük.”(Júd 7) Tehát Isten a szodómia bűnét nemcsak ideigvaló, hanem főleg örök tűzzel bünteti! Ezért óva int ettől a bűntől.

Dieser püspök és a hozzá hasonló egyházi hazudozók az Amoris laetitia heretikus exhortációval takaróznak. Az aposztázis ugyanazon lelke van bennük, mint amelyet jelenleg Bergoglio Ferenc álpápa akar érvényre juttatni az egyházban. Ő azonban arra hivatkozik, hogy csupán a II. Vaticanumot és annak aggiornamentoját valósítja meg evilági lelkiséggel.

Isten Igéje rámutat a homoszexualitás gyökereire, amelyek az Istenhez való hűtlenség és a bálványimádás (lásd Róm 1,18 és a köv.).

Dieser püspök ugyanígy érvényt akar szerezni a transzszexualizmusnak. A médiának ezt mondta: „Ha a gyermek neme nem egyértelmű a születésekor, be kell ezt jegyezni a keresztelési bejegyzéshez. Segíteni akarok az embereknek abban, hogy majd életük során saját maguk dönthessenek arról, hogy mik akarnak lenni.“

Dieser ennél a bűnös manipulációnál teljes mértékben hivatkozhat Ferenc álpápára, aki egy transzszexuális lábát csókolgatja és precedensként állítja ezt az egyház elé. Bergoglio a szinodális útba iktatta az ún. odafigyelést. Csakhogy itt a transzszexuálisokra, a homoszexuálisokra és az LGBTQ személyekre való odafigyelésről van szó. Ahelyett, hogy Bergoglio bűnbánatra buzdítaná őket lelki üdvük érdekében, bevezette a ennek a bűnös anomáliának a legalizálását és privilegizálását. Ugyanezt a célt követi szinodális útjával. Ezzel keményen szembeszegült Isten törvényével és Isten parancsolataival.

Dieser püspök nem az egyedüli püspök a katolikus egyházban, aki Bergoglio mintájára szorgalmazza az emberiesség elleni bűntettek elkövetését az ártatlan gyermekek ellen a nemváltó műtétek propagálásával. A gyermekekből így lelki és testi nyomorékok válnak. Az egyházi demagógia ezen áldozatai visszafordíthatatlan változáson mennek keresztül, és nem lehetnek már azok, akiknek Isten teremtette őket, azaz nő vagy férfi.

A német püspökökön kívül az Ausztrál Püspöki Konferencia is eltökélten szorgalmazza a transzszexualizmust az egyházi iskolákban. Így nyilatkoztak: „Az egyén neme az idő folyamán és a különböző kultúrákban változhat. A két nemről – nő és férfi – szóló szigorú kulturális sztereotípiák ezért nem szerencsések és nem kívánatosak.“ Ez a megdöbbentő állítás durva hazugság. Ellentmond az észnek és a lelkiismeretnek is és a természeti erkölcsnek is, valamint Isten parancsolatainak és törvényeinek is.

Sőt, az így megnyomorított emberek a tisztátalan lelkek médiumává válnak. Aki ezeket a szerencsétleneket a katolikus iskolákban nem privilegizálja, az ki van dobva onnan. Példa erre Írország. 2022. szeptember 5-én Burke tanárt az iskolában letartóztatták. A rendőrség egyenesen a bíróságra vitte, amely börtönbüntetésre ítélte. Az indok az volt, hogy nem szólította meg lányként azt a fiút, aki éppen a lánnyá történő változása folyamatában volt, és nem használta legalább a „preferált“ névmást. Addig tartják börtönben, amíg nem változtat álláspontján.

Kérdezzük: A transzszexualizmus nem respektálásának büntetése életfogytig tartó börtön? Sem az egyházi prelátusok, sem Ferenc nem állt ki ennek a hithősnek a védelmében. Miért? Mert ők maguk segítik fokozatosan az egyház és az emberiség eme önpusztító folyamatát.

Azt kérdezik, hogy mi Isten álláspontja azokat a papokat, püspököket illetően, ideértve az aposztata Ferencet is, akik érvényt akarnak szerezni a szodómiának és a transzszexualizmusnak? Minden püspök és minden pap, aki ezeket az emberi természet elleni nagyon súlyos bűnöket szorgalmazza, saját magát zárta ki Krisztus Titokzatos Testéből – az egyházból. Isten átka ül rajta (Gal 1,8-9). Minden hívőnek, aki üdvözülni akar, radikálisan el kell határolódnia az ilyen egyházi aposztatától és Krisztus-árulótól. Ha ezt nem teszi, részese lesz az Isten ellenes lázadásnak. Ha ilyen állapotában hal meg, örökre elvettetik. Ezért Isten sürgős megtérésre buzdít, és azokat az egyházi Júdásokat, akik a legmagasabb egyházi hivatalokat bitorolják, anathemával és átokkal bünteti.

 

+ Illés

a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

+ Metód             + Timóteus

püspök-titkárok

 

2022. 9. 12.

 

Letöltés: BKP: Mit szól Isten a szodómiához és a transzszexualizmushoz? (2022. 9. 12.)

 

 

Back To Top