skip to Main Content

BKP: A szinodális LMBTQ út kontinentális találkozója – az egyház és az emberiség önfelszámolása

Ezt a videót megnézheted itt is: https://hlas.wistia.com/medias/7pypkwo849   
https://rumble.com/v2e3kgc-tallkozja.html   
https://ugetube.com/watch/rwQDBJYs2oVdCzz   
https://cos.tv/videos/play/43217099181036544   
https://www.bitchute.com/video/IMaefZj3wm7z/   
https://gloria.tv/post/Ju3dZre4kQQb1FFUZ3WQxWb98   

A prágai európai kontinentális találkozó résztvevőire Isten anathémája lett kiadva. Az szállt és száll a többi kontinensen végbemenő találkozó minden résztvevőjére is. Ezek a találkozók sok helyen még tartanak. Csak 2023. március 31-én lesznek lezárva.

Észak-Amerika, tehát az USA és Kanada számára a találkozó 2023. február 17-én csúcsosodott ki Orlandóban, Floridában. 268 egyházmegye delegátusai vettek rajta részt. A zárótalálkozót 10 virtuális találkozó előzte meg.

Dél-Amerika számára ez a találkozó február 13. és 17. között zajlott le San Salvadorban, február 20. és 24. között Santo Domingoban, február 27. és március 3. között Quitóban és március 6. és 10. között Brazíliában kerül rá sor. A közös zárótalálkozóra Bogotában kell hogy sor kerüljön 2023. március 17. és 20. között.

Ausztráli és Óceánia számára a kontinentális találkozó február 5. és 9. között zajlott le Fidzsin, Európa részére február 5. és 12. között Prágában, a Közel-Kelet részére február 12. és 18. között Bejrútban, egész Ázsia számára február 23. és 27. között Bangkokban. Afrikában március 1. és 6. között zajlik Addis Abebában.

Ki ennek az egész világra kiterjedő szinodális útnak az iniciátora? Ferenc álpápa. Ma már látjuk, hogy az ő fő programja az egyház pusztítása, nem pedig annak megújítása. Az egyház önfelszámolásának fő eszközéül a szodómia legalizálását választotta.

Először fondorlatosan rögtön a Rio de Janeiroból tartó gépen tartott sajtótájékoztatón jóváhagyta a szodómiát 2013-ban. A homoszexuálisokkal kapcsolatban ezt mondta: „Ki vagyok én, hogy megítéljem őket?” Más szóval, Bergoglio az aktív szodómiát már nem minősíti súlyos bűnnek.

2015-ben az álpápa zöldcsütörtökön nyilvánosan csókolta egy transzszexuális lábát. Ezzel a gesztussal nemcsak a szodómiát hagyta jóvá, hanem a transzszexualizmust is. Az ma a nemváltás drasztikus beavatkozásával kapcsolódik egybe. Az emberi természet elleni brutális bűncselekményről van szó.

Bergoglio minden egyes útján, de akkor is, amikor a Vatikánban tartózkodik, fő figyelmét a homoszexuálisoknak és transzszexuálisoknak szenteli. Individuális hosszú látogatásokra is meghívja őket a Vatikánba.

Argentínában még bíborosként a politikai vezetésre gyakorolt befolyást a homoszexuális házasságokkal kapcsolatos törvény elfogadása érdekében.

Írországban (2018) az álpápa arra buzdította a szülőket, hogy nem szabad gátolniuk a gyermekeket a homoszexualitás és transzszexualitás elfogadásában, amelyet az iskolában nyilvános propaganda által is rájuk kényszerítenek. Írországból való visszatérése idején hozták nyilvánosságra Carlo Maria Viganò, az USA volt nunciusának levelét. Abban nyíltan rámutatott a homohálózat létezésére az egyházban és a McCarrick bíborossal kapcsolatos döbbenetes esetre, akit Bergoglio befedett. Ezért ebben a levélben lemondásra szólította Bergogliot.

Az ifjúságról szóló szinóduson 2018-ban került be első alkalommal az egyházi dokumentumokba fondorlatos módon az LMBT fogalma.

Az álpápa 2019-ben a Panamában tartott Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóról haza tartó úton adott sajtótájékoztatón helyeselte az iskolákban az ún. szexuális nevelést, amely a LMBTQ-t szorgalmazza. Pironkodás nélkül beszélt a rigiditás nélküli szexről a gyerekek számára a médiában.

Amikor a püspökök az USA-ban tárgyilagosan szerették volna oldani a szexuális visszaélés ügyét, Bergoglio megakadályozta őket ebben.

Azzal a kifogással csapta be őket, hogy azt majd Rómában fogják oldani a szinóduson a püspökök. Épp ellenkezőleg, ott a homoszexuális személyek ún. pasztorációját vagy kísérését hagyta jóvá a bűnbánattartás feltétele nélkül.

2019 nyarán volt a Francesco című dokumentumfilm bemutatója, ahol az álpápa már a homoszexuálisok házasságát és a gyermekek általuk való örökbefogadását propagálta.

2021-ben az álpápa bejelenti az ún. szinodális utat, amelynek az egyház megújulásához kellene vezetnie. Valójában azonban az egyház sírját ássa. Ezen szinodális folyamat megkezdése előtt kiforralta az Amazóniáról szóló zsinatot a bálványimádás legalizásának céljával. Ezt aztán azzal a cselekedettel valósította meg, hogy 2019-ben trónra emelte Pachamama démont a Vatikánban egy sámán vezetése alatt. 2022-ben az álpápa Kanadában nyilvánosan odaszentelte magát a sátánnak és a démonoknak egy sámán vezetése alatt. Ezzel cinikusan a szemébe nevetett minden vértanúnak! Ők inkább alávetették magukat a kegyetlen kínzásoknak és a halálnak, hogysem olyan árulást követtek volna el, mint Bergoglio Ferenc.

Mindenki számára világos kell hogy legyen, hogy Bergoglio szinodális útja valójában hamis út, amely nem a megújhodáshoz, hanem az egyház önfelszámolásához vezet. Már 2015-ben elkészítette ehhez az Amoris Laetitia dokumentumot, amelyben felszámolja az objektívan érvényes erkölcsi normákat és a szubjektivizmus által a bűn legalizálását szorgalmazza. Ez nem Krisztus útja, hanem az antikrisztus útja.

2023. január 24-én Bergoglio a világmédiában szerepelt és azt jelentette ki, hogy minden püspöknek konvertáláson kell átmennie, hogy a megtéríthetetlen LMBTQ személyek üdvözlőivé váljanak az egyházban. Egyúttal azt is kijelentette, hogy a homoszexualitást nem szabad kriminalizálni. Ez azt jelenti, hogy nem szabad azt többé annak nevezni, ami: súlyos bűnnek és ocsmányságnak – gör. atimia (vö. Róm 1,26). Ezáltal az álpápa nemcsak az állami törvények, hanem Isten törvényei ellen is harcol.

Ezt követően Bergoglio Afrikába utazott. Azonban nem azért, hogy a szenvedő afrikaiakat segítse az elit elnyomásával szemben, hanem hogy előkészítse ott a terepet önfelszámoló programja számára. Azonban taktikusan elrejtette azt és csak a visszaút alatt a repülőben tartott sajtótájékoztatón ismételte meg, hogy a homoszexualitást nem szabad büntetni. Ezzel tulajdonképpen a pedofíliát is jóváhagyta.

Mindezzel az álpápa sokszoros anathémát vont le magára, azaz az egyházból való kiátkozást és átkot (vö. Gal 1,8-9). Ugyanakkor pedig azt tette ezáltal nyilvánvalóvá, hogy mi is a szinodális út valódi célja. Ez a katolikus egyház átmenete a New Age antiegyházba. Ennek eszköze éppen a bálványimádás és az LMBTQ legalizálása, tehát az erkölcstelenség legalizálása az egyházban.

Ennek teljes ellentéte a Jézus Krisztus által alapított papság, amelyre a férfiakat jelölte ki. Kicsoda Bergoglio és kinek tartja magát ez a démonoknak odaszentelődött LMBTQ-propagátor, hogy új papságot merészel bevezetni, amely ellentmond a Megváltó elképzelésének, a Szentírásnak s az egész Hagyománynak?! Bergoglio ún. papsága a pogánysággal, a homoszexualitással és valamennyi objektív módon érvényes erkölcsi törvény és Isten törvényeinek eltörlésével kapcsolódik egybe! Itt a satanizáció folyamatáról van szó! Mindez pedig az ún. szinodális út programjába tartozik bele. Totális káoszról, felfordulásról, önfelszámolásról és átok lehívásáról van szó.

Az európai kontinentális találkozón Prágában Bätzing püspök, a német szinodális út elnöke nyíltan fellépett. Ez aztán provokáló precedenssé vált a homoszexualitás legalizálásában az egyházban, beleértve a homoszexuálisok házasságkötését a templomban és a feministák és leszbikusok soraiból jövő papnők felszentelését. A Krisztus egyházától való tragikus elhajlásról van szó. Bätzinget Prágában nemcsak hogy senki nem intette meg, hanem ő ott szuverén módon autoritásként lépett fel. Az álpápa ugyanis a német útnak korlátlan teret biztosít. Azzal, hogy Bätzinget szívélyesen fogadták, lelepleződött, hogy az ő önfelszámoló programja egyszersmind Bergoglio egész világot felölelő szinodális útjának programja.

Semmilyen alapvető különbség nincs köztük. Bätzing nyilvánosan kifejtette, hogy az Isten kijelentésén alapuló hit már nem az ő hite, Krisztus sem az ő Krisztusa már, az egyház pedig már nem az ő egyháza. Tehát a New Age antiegyházba való átmenetről van szó, ehhez tartozó új ekkleziológiával. Müller bíboros, a Hittani kongregáció volt prefektusa, Bätzing ezen fellépését megrázó analízisnek nevezte, a médiában pedig elmondta, hogy ez a német ekkleziológia hamis és önfelszámoló… Ez után következő kijelentésben a bíboros ráadásul a szekta szót használja: „A német szinodális szekta – diametrális ellentéte a katolikus hitvallásnak.” Általánosságban hangsúlyozta, hogy a „szinodális út a hitbeli tanokat illetően nem kompetens, egyházjogilag pedig nem legitim, mivel nyilvánvaló ellentétben áll a Krisztus egyházának lényegéről és univerzális küldetéséről szóló tannal”.

A katolikus egyház ezzel a szinodális úttal nemcsak magára, hanem minden földrészre átkot hív le. Az egyes nemzetek delegátusai elviszik ezt az átkot a saját országukba. Ehhez hasonlóan lett megrendezve a gay pride bemutatását szolgáló harmonogram világszerte az egyes államok fővárosaiban. Arról volt szó, hogy a homoszexualizmus demonstrálása által az egyes országokra átok lett lehívva, és hogy így az emberek esze elhomályosodjon és ne tegyenek különbséget jó és rossz, erkölcsös és erkölcstelen között, elveszítsék a lelkiismeretüket és felváltsák az üdvösség útját a kárhozatba vezető úttal.

A megmentő bűnbánattartás konkrét formája, amelyet Isten vár, ezen három pontban van összefoglalva:

1) Minden püspök, aki részt vett a szinodális út találkozón, átkot vont le, Isten anathémáját (Gal 1,8-9) magára és az egyházra az adott országban, amelyet képviselt. Ezért kötelessége lelke üdvössége miatt és az átok levétele miatt az adott országban nyilvánosan elutasítani az önfelszámoló LMBTQ utat és elítélni azt.

2) Ha ezt nem teszik meg, akkor legalább három emeritus püspök álljon ki apostoli autoritásban és az adott nemzet országáért leveszik azt az átkot, amelyet az önfelszámoló szinodális LMBTQ út résztvevői hívtak le.

3) Mit kell tennie ma minden katolikusnak, hogy megmeneküljön az átok alól? Minden nap 20 és 21 óra között imádkozniuk kell a szent órát és be kell kapcsolódniuk a szüntelen imádságba azzal, hogy még egy óra imaőrséget vállal el abban az időpontban, amely neki megfelel. Ezzel biztosítva lesz a szüntelen imádság az adott országban.

Ugyanígy szentelje meg az időt a nap folyamán hét rövid imádságos megállás által, mégpedig rögtön felkelésnél, majd 9:00-kor, 12:00-kor, 15:00-kor, 18:00-kor és 21:00-kor, majd elalvás előtt (vö. Zsolt 119,164). Ezzel az idő egy tizedét adja oda Istennek, tehát 2,5 órát. Ez a bűnbánattartás adekvát formája és az életstílus megváltozása.

Jézus bűnbánatra hívó felszólítása a terméketlen fügefáról szóló példázattal van összekapcsolva. Az úr vincellérje ezt kéri: „Uram, hagyd meg még az idén. Talán hoz majd gyümölcsöt. Ha nem, jövőre kivághatod.” Ez a fügefa te vagy, az egyház az és a nemzet. Tudatosítsd, hogy milyen drága az idő: még egy év!

Végül Jézus hangsúlyozza: „Ha meg nem tértek, elvesztek mindnyájan.” (Lk 13,3) Itt nem csak az evilági büntetésről van szó, hanem az örök pusztulat veszélyéről! Az oda vezető út már készen áll és az a szinodális LMBTQ út. Az átkon von le az egyénre és egész kontinensekre az ezután következő – már megtervezett – népességcsökkentéssel. Jézus ezzel szemben az üdvösség útjára hív, ami pedig a bűnbánat útja. Lépj rá még ma és tarts ki rajta egész éven keresztül. Így megmented saját magadat és példát adsz mások elé. A ti bűnbánatotok által fog megmenekülni az egyház és a nemzet!

 

+ Illés

a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

+ Metód                       + Timóteus

püspök-titkárok

 

2023. 3. 2.

 

Letöltés: BKP: A szinodális LMBTQ út kontinentális találkozója – az egyház és az emberiség önfelszámolása (2023. 3. 2.)

 

 

Back To Top