skip to Main Content

Lelki harc – oltás és becsippelés (in Hungarian)

Olyan időben élünk, amely megköveteli, hogy alapvető tudományos információkkal rendelkezzünk a az emberiség csökkentésére irányuló aktivitásokrol. Azok, akik ezt előmozdítják, teljes ellenőrzés alatt tartják a mainstream médiákat, és látjuk, hogy a lakosság nagy részével tetszés szerint manipulálnak. Meggyőződtünk erről a coronapsychoszisban. A szabályt, miszerint mindig meg kell hallgatni a másik oldalt is, elmulasztották. Ezért van szükség a megvilágosodásra azoktól, akik a másik oldalt is hallják, és őszintén keresik az igazságot.

Mit mondanak ma a szilárd tudósok arról, hogy mi történne, ha Gatesnek sikerül bevezetnie a kötelező oltási ütemtervet az Egyesült Államokban?

Dr. Mikovits szerint ha Gatesnek sikerül bevezetnie a kötelező oltást, akkor legalább 50 millió amerikai meghal, valószínűleg az első adag után. Ezért a promóterek arra törekedtek, hogy gyorsítsák fel a kötelező oltási ütemtervet a koronapszichózis idején, hogy az oltások halálát a koronavírusnak lehessen tulajdonítani. Hála Istennek, az Egyesült Államok elnökének köszönhetően ez a terv megbukott. Miután megkapjuk az oltást, az már a testben marad, és nem lehet eltávolítani. Az első áldozatok katonák, tűzoltók, laboratóriumi technikusok és orvosok lennének . Ez bűncselekmény.

Az Európai Unióban azonban továbbra is fennáll a kötelező oltás veszélye! Az elnököknek és a kormányoknak harcolniuk kell annak megszüntetéséért. Ma minden uniós polgárnak mozgósítania kell erőfeszítéseit, és nyomást kell gyakorolnia a kormányra nemcsak leveleivel, hanem demonstrációkkal is, Olaszország példáját követve.

Dr. Chris Exley a Keele Egyetem bioanorganikus kémia professzora és az UHI Millennium Intézet tiszteletbeli professzora. Boncolásnál asztronomikusan magas alumíniumkoncentrációt lelt az autista gyermekek agyában. A vakcinákhoz hozzá adot alumínium szó szerint katasztrófát okoz minden biológiai rendszerben. Ez az egyik legveszélyesebb és leginkább neurotoxikus anyag.

Az influenza vakcinákat minden évben agresszíven reklámozzák. Ezek részét képezik a globális elnéptelenedési tervnek. Némely vakcina egyik összetevője a nanorészecskék, amelyek digitalizáltak és ellenőrizhetők. 5G hálózatokon keresztül aktiválhatók. Ez teszi a testet belsőleg digitalizáltá és távolról irányíthatóvá. Ha valaki „nemkívánatosnak” minősül, szervfunkcióit távolról le lehet állítani.

A jelenlegi globális helyzetet szellemi harcnak kell tekinteni. Az aposztata és korrupt prelátok, valamint a hivatalos tömegtájékoztatók meggyőző hazugságokat fognak mondani. Megmutatják Gates oltásainak elképesztő előnyeit és azt, hogy milyen „szörnyű” veszélynek van kitéve az ember, ha elutasítja. Mindez hazugság, hogy becsapják és integrálják egy olyan rendszerbe, amely örök halállal végződik – az örök pokolba.

A bűnbánat és az imádság feltétlenül szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni hazugságukat az igazságtól és erőt kapjunk ellenállni a hazugságoknak. A rózsafüzér imának is hosszú hagyománya van. Továbbá ösztönözni kell egymást, mert a hazugság hatalma ravasz. Miért? Mert a gonosz rejtélyét hordozzuk magunkban. Eredeti bűnnek hívják.

Az eredeti bűn a hazugság és a gonosz forrása az ember szívében, a kígyó mérgező magja. Ezért mondta Jézus, hogy meg kell tagadnunk magunkat, fel kell vennünk az élet keresztjét és követnünk kell Jézust. Fényt és erőt ad nekünk a jelenlegi küzdelemhez. De alapvető az ima. Az ilyen típusú démonok, amint Jézus mondta, csak imádság és böjt útján mennek ki. (Mt 17:21)

A fény angyala – Lucifer – szolgái ismerik a spirituális alapelveket és alkalmazzák azokat. Tudják, hogy gonosz céljaikat tisztán emberi erőfeszítésel nem tudják elérni. Az alapelv tehát: átok lehívása és ily módon a démonok eljövetelének megsegítése. Ugyanakkor tudják, hogy meg kell semmisíteni minden kedvező körülményt mely az igazság szellemének lehetőséget teremtene.

Nézzük meg az elmúlt fél évszázad helyzetét. Az egyház évszázadok óta az igazság oszlopa volt. Az egyházon belül rejtett eretnekek és Júdások nemcsak megbénították őt, hanem az Antikrisztusi rendszer szellemi alapjává is tették. Mikor kezdődött ez? 1958-ban Angelo Roncalli-t (XXIII. János), aki 1912 óta szerepel a modernisták listáján, pápává választották. X Szent Pius enciklikájában a Pascendi-ban (1907) ellenzi a modernizmus szellemét, amely elpusztította a hit alapvető igazságait. Roncalli a liberális teológusok révén újból megerősítette a modernizmus méregét. A Vatikáni II. zsinat szellemi fordulópontot jelentett! Ma a gyümölcsét Bergoglio személyében aratjuk, aki eltörli az általánosan érvényes erkölcsi elveket, valamint Isten parancsolatait. Elősegíti a homolobbit az egyház legmagasabb pozícióiban. A Páchamama démonját közvetlenül a Szent Péter-bazilikában tüntette fel, és az Amazonról írt dokumentumaiban alátámasztotta a szent liturgikus áldozat megsértését pogány rituálokkal, amelyek nem az igazi Istent imádják, hanem a démonokat és a Sátánt!

Diakonokként és papokként pogány varázslókat, férfiakat és nőket egyaránt akar felszentelni.A templomok bezárásának elrendelésével Bergoglio hatékonyan segített a világszintű koronapszichózis érvényesítésében. Biztonsági intézkedések leple alatt utasításokat adott ki a Szentáldozás meggyalázására. Most rejtett módon elősegíti a forgácsolást oltás útján. Ezért 2020. május 14-ét a böjt és az „ima” napjának nyilvánította világszerte, a pogány vezetõkkel együtt, hogy felgyorsítsák az úgynevezett Covid-19 gyógymód kidolgozását, amely egy nanorészecskét tartalmazó  oltás. Ez mennybe kiáltó bűn!

Bergoglio azonban célzottan megzavarja a katolikusokat karizmatikus beszédeivel a Szent Márta házából, amelyeket azután elsősorban a Vatikáni Rádió közvetít propagandaként. Ékesen beszél Jézussal való személyes kapcsolatról és még a bűnbánatról is, ám ellenkezőleg cselekszik. Ez az antikrisztus szellemének jele. Bergoglio sem Krisztus vikárja a földön, sem Péter utódja a pápai trónon. A Gal 1: 8-9 szerint eretnekként és hitehagyóként kiűzik a Krisztus egyházából.

Bergoglio átkot – anathemat – hoz létre, és egyesül Gates-el és más mágnásokkal, akik támogatják a népesség csökkenését 6 milliárdal. Így ez a hitehagyó visszaélve a pápai intézménnyel a legintenzívebben készíti elő a talajt az emberiség tömeges kiirtásának .

Az NWO támogatói figyelembe veszik a spirituális alapelveket, ezért többek között ragaszkodnak az évente megrendezet gay pride felvonulásokhoz a világ fővárosaiban. Miért fordulnak ilyen terrorhoz azáltal, hogy elősegítik a ezeket a felvonulásokat olyan országokban, amelyek elutasítják a szodómiát? Az átkot le kell hívni és ezzel démonokat elhívni a terület elfoglalására.

Ezenkívül a gyermekrabló rendszer, amely magában foglalja az Isztambuli Egyezményt is, elmondhatatlan szenvedést okoz a gyermekek és szüleik számára. Áldozatot hoznak a démonoknak, akik azután átveszik az irányítást az egész területen. Manapság is aktuális kérdés a démonoknak emberi áldozatot hozni, ahogyan azt a pogányságban gyakorolták. Az NWO rendszer imádja a Sátánt, elősegíti az okkult gyakorlatokat, az erkölcstelenséget, a bűnözést és az emberiség tömeges kiirtását.

Bill Gates célja, mesterséges karantén segítségével beoltani az egész emberi populációt. Így 6 milliárdal csökkenthető az emberiség száma. Abszurd módon azt mondta: “Csak népírtás képes megmenteni a világot … Ha jó munkát végezünk az oltásokkal, akkor a világ népességét 10-15% -kal csökkenthetjük.” Ez azt jelenti, hogy egy milliárd embert megölnek oltással.

A Fehér Ház weboldalán petíció jelent meg, amelynek kezdeményezői felszólítanak a „Bill & Melinda Gates Alapítvány” vizsgálatára az orvosi szabálytalanságok és az emberiség elleni bűncselekmények miatt. (https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity)

Az oltásról szóló ütemtervében már 2019-ben az Európai Unió egy közös oltási kártya / útlevél bevezetését tervezte az uniós polgárok számára. Bill Gates már beszél az oltásban található nanocsip által ennek a tervnek a megvalósításáról. Az oltással összefüggésben Gates teljes mentelmi jogot követel a kormányoktól. Azt kérdezzük: Miért?

A kötelező oltás mindenkit veszélyeztet, és tényleges becsippelést jelent. A becsippelés azt jelenti, hogy az ember már nem lesz ember. Állandó ellenőrzés és diktatúra alatt áll, és ha ellenáll, akkor kiváltott fájdalom révén kényszeríti gonosz parancsok végrehajtására. Ráadásul a szervek működési zavara miatt bármikor meg is halhat.

Ha a kereszténység olyan lenne, amilyennek lennie kell, ezeknek a démonoknak nem lenne esélyük megszerezzni az irányítást az emberiség felett, és zsarnoksághoz, önpusztításhoz és örökkévaló pusztuláshoz vezetni őt.

Manapság a helyzet emberi szempontból megoldhatatlan. Csak Isten tudja megoldani. Közvetlenül vagy közvetetten – bizonyos emberek által, amelyeket Ő választott erre a feladatra.

De ez mindannyiunktól függ! Kötelesek vagyunk megteremteni a körülményeket, Isten működéséhez ebben a rendkívüli, ma már apokaliptikus időben. Engednünk kell, hogy a Syent Lélek működjön. Ezért mindannyiunknak magunkkal kell kezdeni és bűnbánatot tartani.

A bizánci katolikus patriarchátus, mint próféta hang ezekben az időkben, többször imádságra és böjtre szólít fel, nevezetesen napi egy óra belső imára (Mt 26:40), valamint szerdán és pénteken böjtre, étkezés nélkül vacsoráig.

Sok prófécia révén a Biblia arra buzdít minket, hogy cselekedjünk, vagyis bűnbánatot tartsunk.

Jónás prófétát küldte Isten, hogy jelentse be a város lakosainak: „Még negyven nap, és Ninive megbukik!” A lakosok tele voltak udvozíto félelemmel és mindannyian bűnbanatott tartottak. Isten elkerülte a büntetést.

Ma fel kell ébredni a passzivitástól. Példa erre a 735 olasz orvos tiltakozása a vakcinázás ellen, valamint az olaszországi tömeges tüntetések. Mindenki írjon egy levelet a kormány tagjának, és ösztönözze őt a tervezett öngyilkosság elkerulésére. A keresztények tartsanak bűnbánást elentétben a gay pride felvonulásokhoz!

Bűneink lehetővé teszik a démonok számára, hogy megbüntessenek minket; Isten megengedi. De ha őszintén bánjuk bűneinket, Isten megbocsát, és a démonoknak vissza kell vonulniuk tőlünk és el kell hagyniuk a területet. Már nem tudják végrehajtani a zsarnokság és a halál pusztító tervét. Ezért annyira fontos a bűnbánat! A megtérés szellemét azok kapják, akik őszintén imádkoznak.

A Biblia kimutatja, hogy azok, akik hisznek a hazugságban, elfogadják a csippet. De azok, akik imádkoznak és bűnbánatot tartanak, vagy teljesen kiküszöbölik a katasztrófát az adott területről, vagy pedig erősek lesznek az oltás és a chippek elutasításához, még a nagy áldozatok árán is. Azok, akik elfogadják a chippet, nagy szenvedésnek lesznek kitéve. A legrosszabb dolog számukra azonban az lesz, hogy a fenevad uralma alá kerülnek, és már nem képesek megtérni az üdvösségre. Tragikus sorsuk a tűz-tó a vadállat együt.

Éppen ezért annyira fontos az Isten által megadott idő, hogy ma valódi megtéréssel kezdjük. Ha engedelmeskedünk és imádkozni kezdünk, akkor Isten erõt ad nekünk, hogy megvilágosítsunk másokat, és ezzel megmentsük életüket és halhatatlan lelkünket. Az imádságban harcolni kell elsősorban közeli hozzátartozóink és barátainkért. Néhányuk tisztában lesz ezzel a kérdéssel, mások hajlamosak elfogadni a hazugságot. Ezért kell imádkozni értük és igaz információkat közvetíteni. Az ima révén Isten megoldást fog találni. Az ima révén világosságot és erőt kapunk azok számára is, akik hatalommal bírnak a nemzetben, és így ellenezhetik a vakcinázást, mint Trump elnök, amelynek köszönhetően az Egyesült Államokban a kötelező védőoltást eltörölték.

Manapság Isten megköveteli, hogy mindenki legalább egy órát fordítson az imára, és tartsa be a böjtöt szerdán és pénteken.

 

+ Illés

Pátriárka Bizánci katolikus pátriárkátus

+ Methodius OSBMr                                  + Timóteus OSBMr

Püspökök, titkárok

2020. június 7

 

 

Back To Top