skip to Main Content

BKP: Przez kogo Bóg uwolni USA, Rosję i Europę od gór demonów?

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://a-traves-de-quien.wistia.com/medias/98d2xo09go   
https://www.bitchute.com/video/0h4qDodRkVsS/   
https://liberara-dios.wistia.com/medias/w1ojwihzxx   

Drogi bracie i siostro w Chrystusie!

Bóg czeka na twoje posłuszeństwo wiary, aby uwolnić Amerykę, Rosję i Europę od gór demonów. Demoniczne siły dzisiaj kontrolują myślenie ludzi, którzy zdeptali prawa Boże, ogłuszali swoje sumienia i służą duchowi kłamstwa i śmierci. Przeciw szatanowi i jego demonom nie wystarczy armia z najnowocześniejszą bronią, tylko Bóg może ich pokonać swoją wszechmocą. Prawie  tutaj decydująca jest wiara biblijna, która łączy nas ze świętym Bożym imieniem Jezus – Jehoszua. Nasz Zbawiciel obiecał: Kto powie tej górze (konkretniej górze demonów):  «Podnieś się i rzuć się w morze», a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, to spełni się to, co mówi” (Mk 11:23)

Już wcześniej  zachęcaliśmy was, chrześcijan  USA, do ustanowienia straży modlitewnych, tworząc w ten sposób ciągłą modlitwę. Użyjcie następującą  modlitwę  w  swoich strażach. Można ją również praktykować z wiarą podczas Godziny Świętej od 20:00 do 21:00.

Część I

 Modlitwa rozpoczyna się aktem pokuty

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, oszukujemy samych siebie i niema w nas prawdy. Nasze grzechy pochodzą ze źródła zła w nas, z grzechu pierworodnego. Dlatego każdy z nas teraz wyznaje: Jestem egoistą, który nie szuka woli Bożej, ale swojej. Jestem hedonistą, który szuka przyjemności nawet za cenę grzechu. Jestem sędzią: osądzam innych, ale nie widzę własnej winy i nie chcę się do niej przyznać.

Zmiłuj się nad nami wszechmogący Boże, odpuść nam grzechy i doprowadź nas do życia wiecznego.  Amen.

Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.

Jezus umarł za mnie i moje grzechy.W  duchu  patrzę na krzyż Chrystusa, na Jego 5 ran i 5 razy wzywam imię Jezus po hebrajsku: „JE-HO-SZU-Á-Á-Á”

 Współukrzyżowanie  (Rz 6:6, Ga 2:20)

Teraz stoję w duchu pod krzyżem obok matki Jezusa, świadomie przeżywam współukrzyżowanie z Chrystusem i trzykrotnie wzywam imię Jezus: JE-HO-SZU-Á-Á-Á

Jak przeżyć współukrzyżowanie?

Powoli wymawiam sylaby „Je-ho-szu”, uświadamiam sobie nad sobą  Boga jako źródło światła. Wiem, że Bóg jest jeden w swojej boskości, ale jednocześnie w trzech osobach – Ojciec, Syn i Duch Święty.

Przy długim wydechu samogłoski „a…” wyobrażam sobie, jakby ze źródła Bożego światła szły dwie proste linie z góry do mnie. W ten sposób definiuję  przestrzeń obejmującą i mnie. Jednocześnie uświadamiam sobie Bożą wszechmoc. Bóg stworzył mnie, ziemię i cały wszechświat.

Przy drugim wydechu „a…” uświadamiam sobie moc krzyża Jezusa.

Te dwa proste obrazy, kiedy po raz pierwszy i drugi powtarzam samogłoskę „a…”, pomagają się skupić. Są takie same w całej modlitwie, kiedy wzywamy imienia Jehoszua. Przy trzecim wypowiedzeniu długiego „a…” zmienia się wyobraźnia lub myśl zgodnie z konkretną prawdą, którą w danej chwili doświadczam w wierze. Ta zasada jest powtarzana przez całą modlitwę.

Tutaj podczas współukrzyżowania przy trzecim „a…” doświadczam wewnętrznej jedności z Chrystusem. Wzywanie imienia Jezus powtarza się zawsze trzy razy.

 Testament z krzyża  (J 19:25-27)

Jezus powiedział: „Oto matka twoja!” Przyjmij Ją jako uczeń pod krzyżem. Powtarzaj imię Boże JE-HO-SZU-Á-Á-Á, a przy trzecim „á…” pozostawaj w myśli: „Przyjmuję”. W ten sposób wzywaj imię  Jezus trzy razy.

 Miłuj Boga całym sercem, całą duszą i całą siłą

Trzy razy wzywam JE-HO-SZU-Á-Á-Á i za każdym razem przy trzecim „á…” przeżywam moment całkowitego oddania się Bogu.

 Tajemnica chrztu

Powiem: „Wyrzekam się diabła, wszelkiej jego pychy i wszelkich form nieczystości, okultyzmu i pogaństwa. Amen! Amen! Amen!”.

 śmierć Chrystusa i chrzest

Uświadomię sobie Boże słowo: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? (Rz 6:3). W chwilach wiary przeżywam śmierć Chrystusa i moją śmierć poprzez ostatnie 4 słowa z krzyża. Wzywam święte imię  „Je-ho-szu-á-á-á”. Przy trzecim „á…” przeżywam Jezusowe „Pragnę”. W ten sposób trzykrotnie wzywam imienia Jezusa. W ten sam sposób doświadczam również słów Chrystusa: „Eloi, Eloi”, potem „Wykonało się”, a potem „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha Mojego”.

 Współzmartwychwstanie z Chrystusem: trzy razy wzywam święte imię JE-HO-SZU-Á-Á-Á tak, że przy trzecim „á…” przeżywam współzmartwychwstanie z Chrystusem.

 Następnie powiem: „Zostałem ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Amen!”. Uświadamiam sobie obecność Ojca, Syna i Ducha Świętego w sobie. Znowu trzy razy wzywam JE-HO-SHU-Á-Á-Á.

Część 2

Podnoszenie gór demonów

Pierwszą demoniczną górą jest okultyzm – obejmuje różne formy wróżbiarstwa, magii, spirytyzmu i związaną z nimi wiarę w reinkarnację, horoskopy, senniki, okultystyczną medycynę, homeopatię, akupunkturę, feng shui, ying-yang… Za okultyzmem stoją siły duchowe – demony.

Drugą demoniczną górą jest satanizm – chodzi o czczenie demonów i szatana oraz zniewolenie nimi. Korzenie Nowego Porządku Świata tkwią w satanizmie.

Trzecią demoniczną górą jest klerykalizm. Nadużywa chrześcijaństwo, aby promować fałszywe cele, które są sprzeczne z drogą zbawienia i Ewangelią.

W poprzedniej części modlitwy, wzywając Bożego imienia, dla  skupienia używaliśmy tylko obrazów, a teraz użyjemy również gestów.

Jak  wzywać imię  Boże?

Przy sylabach „Je-ho-szu” podnosimy ręce do góry. Przez chwilę uświadamiam sobie Boga w niedostępnym świetle wysoko nade mną. Przy pierwszym „á…” opuszczam podniesione ręce. Uświadomię sobie moją zależność od Stwórcy. Przy drugim „á…” robię znak świętego krzyża. Uświadamiam sobie moc krzyża. Przy trzecim „á…” podnoszę opuszczone ręce dłońmi do góry. To gest podnoszenia góry.

Dlaczego wyznaczane są kilometry – 10, 100, 1000? To konkretyzacja, która pomaga ucieleśniać wiarę. Wiarę biblijną trudno powiązać z abstrakcją. Trzeba wiedzieć, że poprzez twoje zjednoczenie z Bożym imieniem działa Boża wszechmoc. Ona podnosi duchowe góry demonów.

Jeśli modli się kilka osób, konieczny jest optymalny, jednolity rytm.

Tam, gdzie imię „Jehoszua” powtarza się trzykrotnie, przed pierwszym należy powiedzieć: „nad Ameryką”, przed drugim: „nad Rosją”, a przed trzecim Jehoszua: „nad Europą”.

„Góro demonów okultyzmu, satanizmu, klerykalizmu, mocą imienia JEHOSZUA podnieś  się na 10 kilometrów, a mianowicie:

nad Ameryką: JE-HO-SZU-Á-Á-Á.

nad Rosją: JE-HO-SZU-Á-Á-Á.

nad Europą: JE-HO-SZU-Á-Á-Á.

Następnie, nakazujemy w imieniu Jehoszua w ten sam sposób górze podnieść się na wysokość 100 kilometrów, a w końcu na wysokość 1000 kilometrów.

Rzucanie góry demonów do jeziora ognia

 Podczas rzucania góry demonów przy trzecim „á…” ręce są rozłożone w kształcie krzyża.  Na słowo „amen” podnosi się lewa ręka do góry, przy drugim „amen” podnosi się prawa ręka do góry, a przy trzecim „Amen” obie ręce opadają ostrym ruchem. Uświadomię sobie, że Duch Święty działa teraz ze swoją wszechmocą i góra spada do morza, czyli do piekła.

 Góro demonów okultyzmu, która okupowała Amerykę, rzuć się w jezioro ognia! A to w imieniu: JE-HO-SZU-Á-Á-Á Amen. Amen. Amen.

Góra demonów okultyzmu, która okupowała Rosję, rzuć się w jezioro ognia! A to w imieniu: JE-HO-SZU-Á-Á-Á Amen. Amen. Amen.

Góra demonów okultyzmu, która okupowała Europę, rzuć się w jezioro ognia! A to w imieniu: JE-HO-SZU-Á-Á-Á Amen. Amen. Amen.

 

Następnie w ten sam sposób kontynuujemy rzucanie góry satanizmu i klerykalizmu.

Na koniec śpiew. Trwaj w wierze i podczas śpiewania.

 

Górę podniósł nasz Pan! I złe duchy wygnał!

Duchu Święty, tu przyjdź!

Ameryko, Rosjo, Europo! Wstawaj! Wstawaj! Wstawaj!

Przyjdź Królestwo Twe! Przyjdź Królestwo Twe! Przyjdź Królestwo Twe! Amen!

 

 

 

 

 

Pobierz: BKP: Przez kogo Bóg uwolni USA, Rosję i Europę od gór demonów?

Pobierz: Realizacja modlitwy wg. Mk 11:23

 

 

Back To Top