skip to Main Content

Informacje ogólne

Główne wiadomości o Bizantyjskim Patriarchacie (BP)

 

BP jest katolickim – ekumenicznym! Ten patriarchat nie ma pod swoją jurysdykcją ani biskupów, ani konkretnej Cerkwi.

BP wykonuje proroczą posługę we współczesnej Cerkwi, broni prawowierne uczenie i tradycję od niebezpiecznych herezyj i synkretyzmowi z duchem pogaństwa.

BP ogłasza, publikuje – Boskie kary, anatemy, na konkretne osoby, które nadużywają kościelnym autorytetem, przyjęły herezji i rezygnują czynić pokutę! Tym BP im służy, żeby oni mogli pokajać się. Jednocześnie tym służy i Boskiemu ludowi, żeby wyraźnie znał, kto jest heretykiem, który tylko nadużywa kościelną władzą. Takim osobom ani Boski lud, ani kapłani nie są zobowiązani posłuszeństwem!

 

BP ogłosił  anatemy na wielu katolickich biskupów, kardynałów i nawet na ostatnich trzech papieży, ponieważ oni nadużywali swoją posadą dla zaprowadzania herezyj w środku Cerkwi. Więc zapanowało nowe myślenie, co przeczy całej kościelnej tradycji, która istnieje w ciągu prawie 2000 lat. Skutkiem tego jest to, że w byłych chrześcijańskich państwach zaprowadzają się antyhumane akty genderowe, które aprobują  i dają przywileje homoseksualizmowi, transseksualizmowi, pedofilii, zoofilii i moralnie rujnują człowieka, rodzinę i społeczeństwo. Przez to oddzielne “chrześcijańskie” państwa są wciągnęci do procesu moralnego, duchownego i fizycznego autoludobójstwa. Tragedia jest w tym, że Watykan i jest podwładna jemu kościelna hierarchia obłudnie milczą i de facto aprobują tę drogę przedwczesnego i wiecznego samozniszczenia.

BP składa się tylko z kilku osób, podobnie, jak przedtem Kongregacja wierzenia (głowa, sekretarze i kilka współpracowników).

Patriarchat występuje w autorytecie samego Boga, nie podporządkowuje się żadnej kościelnej strukturze – podobnie, jak działali prorocy obok z oficjalnym Aaronowym kapłaństwem.

 

BP był założony 5.04.2011 r. Synodem z siedmiu biskupów Ukraińskiej Prawowiernej Greckokatolickiej Cerkwi (UP GKC). Ta prawowierna struktura przez herezji, które głosił w Greckokatolickiej Cerkwi kardynał Lubomyr Huzar, oddzieliła się od jego heretyckiej struktury.

 

Istnienie BP jest potrzebne dla tej doby dużej apostazji w środku chrześcijaństwa. Wtedy, kiedy będą usunięte herezji, on samodzielnie przestanie istnieć, ponieważ stanie się niefunkcjonalnym.

 

BP nie zajmuje się tylko duchowną patologią (herezjami), lecz Bóg przez niego przyzywa Boski lud do prawdziwej pokuty, do powrotu do czystego źródła ewangelicznego uczenia i tradycji, która istniała w ciągu prawie 2000 lat.

Kierownictwo BP : Patriarcha Eliasz, a sekretarze – biskupi Metody i Tymoteusz

 

Osobiste dane

 

Patriarcha Eliasz, ZŚBWr, Przewodniczący Bizantyjskiego Patriarchatu, urodził się 1946 r., w Czeskiej republice, święcenia kapłańskie miał w 1972 roku. Wstąpił do zakonu św. Bazylego w 1991 roku. Stopień doktora słowa bożego zdobył na Karlowym Uniwersytecie w Pradze. Tajemną biskupską konsekrację (chirotonię) ujawnił 3.03.2008р.

 

Biskup Metody, ZŚBWr, sekretarz Bizantyjskiego Patriarchatu, urodził się 1968 r., w Czeskiej republice. Wstąpił do zakonu św. Bazylego w 1991 roku, święcenia kapłańskie miał w 1996 roku, stopień doktora słowa bożego zdobył na Karlowym Uniwersytecie w Pradze. Tajemną biskupską konsekrację (chirotonię) ujawnił 3.03.2008р.

 

Biskup Tymoteusz, ZŚBWr, sekretarz Bizantyjskiego Patriarchatu, urodził się 1973 r., w Słowacji, Wstąpił do zakonu św. Bazylego w 2008 roku, święcenia kapłańskie miał w 2004 roku, licencjat z kościelnego prawa otrzymał w Rzymie. Biskupską konsekrację (chirotonię) miał w lipcu 2008r., w Pidhircjach.

 

(adnotacja: ZŚBWr oznacza Zakon Świętego Bazylego Wielkiego reformowany)

 

Data, miejsce i biskupi którzy udzielili święcenia patriarchowi Eliaszu i biskupowi Metody nie rozgłaszają się z przyczyn obrony od intryg biskupa Huzara i jego zwolenników.

Biskupskie dziedziczenie pochodzi od arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego, ZŚBW. W czas likwidacji Greckokatolickiej Cerkwi komunistyczną władzą tajemną biskupską chirotonię przyjęły: biskup S. Dmytrenko, ZŚBW (studiował teologię w Czeskiej republice); І. Bilyk, ZŚBW; P. Vasylyk; V. Sterniuk, Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela; J. Kawaciw, ZŚBW.

 

W teraźniejszy czas Bizantyjski Patriarchat jest na uchodźstwie

(Praga)

 

 

 

 

Back To Top