skip to Main Content

Kolegium Prawowiernych Biskupów przejmuje odpowiedzialność za wiarę i moralność

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://chegou-a-hora.wistia.com/medias/91wkrbal9i   
https://rumble.com/v3dsx6c-kolegium-prawowiernych.html   
https://ugetube.com/watch/GLkMAqgafpNR3Eo   
https://cos.tv/videos/play/46929504719901696   
https://www.bitchute.com/video/kNuOOVSoLNp9/   
https://gloria.tv/post/is6gTnhyfpb43fnmFBCsgN4VC   

Urząd papieski jest zasadniczo odpowiedzialny za ochronę wiary i moralności. Tę odpowiedzialność przenosi na Kongregację Nauki Wiary. Papież Franciszek, który publicznie niszczy fundamenty nauki katolickiej, wykluczył się z Kościoła katolickiego (Ga 1,8-9) i dlatego nie może być jego prawowitą głową.

Wierzący i księża dosłownie bombardują nas, biskupów, pytaniami:

– A co z jego poświęceniem demonom w Kanadzie podczas gwizdania czarodzieja na kości z dzikiego indyka?

– A co z intronizacją demona Pachamamy w Watykanie?

– A co z synodalną drogą, którą kardynał Müller określił jako religijnie niekompetentną i kościelno-prawnie nielegalną?

– A co z promocją sodomii przez Franciszka?

– Jak to możliwe, że Franciszek milczy, aprobując tym samym działania konferencji biskupów niemieckich i belgijskich, którzy wprowadzają małżeństwa sodomitów, lesbijek i tzw. queer parów, w tym także małżeństwa ze zwierzętami? To nie tylko apostazja, ale i głupota!

Biskupi diecezjalni, wyczerpani troską duszpasterską, na powyższe pytania udzielają jedynie wymijających odpowiedzi. Nie przedstawiają rzeczy w prawdziwym świetle. Ukrywają te skandale, starając się zachować, przynajmniej na tyle, na ile to możliwe, autorytet papieski, który jest rażąco nadużywany.

Jednak my, biskupi-emeryci Republiki Czeskiej i Słowacji, w dzisiejszych czasach religijnego i moralnego chaosu jesteśmy w pełni świadomi przed Bogiem naszej duszpasterskiej odpowiedzialności. Dotyczy nas szczególnie teraz, bo bez prawdziwej wiary nie ma zbawienia.

Jeśli chodzi o Franciszka, musimy przed Bogiem i przed wszystkimi katolikami Czech, Moraw i Słowacji z odpowiedzialnością oświadczyć, że: droga, którą on promuje, nie jest ani katolicka, ani chrześcijańska. Jeśli chcecie usłyszeć czystą prawdę, Kościół katolicki nie ma dzisiaj prawowitego papieża; jest stan sede vacante.

Co w tej sytuacji powinni robić księża i wierni? Odpowiadamy: przede wszystkim powinni zaakceptować tę rzeczywistość, a następnie osobiście pokutować i znaleźć codziennie więcej czasu na modlitwę, na rozmowę z Bogiem.

Co powinniśmy zrobić my, prawowierni emerytowani biskupi? Musimy dodać sobie otuchy, abyśmy w obecnym ucisku i walce o zbawienie dusz, o istnienie i nieistnienie samego Kościoła Chrystusowego, wytrwali i nie zdradzili. Ponieważ jesteśmy już starzy, wkrótce staniemy przed Bożym sądem. Jeśli zdradzimy nauki Chrystusa w obawie przed prześladowaniami lub jeśli będziemy milczeć, spadnie na nas odpowiedzialność za duchowe samobójstwo. Dlatego prosimy, drodzy wierzący, o modlitwę za nas, a także dziękujemy wam za każde słowo otuchy.

Ci, którzy niszczą Kościół, stosują zarówno duchowe, jak i psychologiczne metody podstępów, zastraszania i gróźb. Będą nas atakować i oczerniać. Dlatego potrzebujemy Waszego duchowego i modlitewnego zaplecza. Chcemy walczyć za Was i o dziedzictwo naszych duchowych ojców, o dziedzictwo prawowiernej nauki katolickiej, zbudowanej na Piśmie Świętym i Tradycji. W dzisiejszych czasach wieloznaczne terminy i zwroty religijne są w stanie nadużywać nawet prawdę do promowania przeciwnych celów. Negatywnym przykładem takiej retoryki jest także Franciszek. W tych dniach mianował Argentyńczyka Fernandeza na stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Jego publiczna prezentacja wskazuje już na to, że ta Kongregacja będzie robić coś przeciwnego od tego, do czego została zobowiązana. Tak i bergogliowa synodalna droga jest przeciwieństwem Chrystusowej drogi zbawienia, związanej z przestrzeganiem praw i przykazań Bożych. Oprócz legalizacji sodomii i bałwochwalstwa synodalna droga promuje i dekadencki relatywizm i synkretyzm.

Nasze Apostolskie Kolegium, które nie jest ograniczone wiekowo, przejmuje niniejszym, w czasach zamieszania i chaosu, odpowiedzialność za czystość wiary i moralności na terenie Czech, Moraw i Słowacji.

Tym listem zachęcamy również wszystkich emerytowanych biskupów, którym leży na sercu czystość wiary i moralności, aby wzięli na siebie ten obowiązek opieki nad każdym narodem. Wydzielenie tej struktury w każdym narodzie opiera się na krytycznej sytuacji, w jakiej znalazł się Kościół katolicki poprzez nadużywanie władzy papieskiej. W tej nadzwyczajnej sytuacji, dopóki nie zostanie ustanowiony prawowierny i prawomocny papież, odpowiedzialność za sprawy wiary i moralności spoczywa na naszym biskupim kolegium. Ta nasza posługa w danej sytuacji jest w pełni wiążąca dla sumienia każdego katolika. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania prawowiernej nauki, którą jako Apostolskie Kolegium reprezentujemy w danym narodzie. Jesteśmy w pełni świadomi naszego wspólnego autorytetu, ale także i naszej odpowiedzialności.

Niniejszym proponujemy, aby w Apostolskim Kolegium Prawowiernych Biskupów całego Kościoła główną odpowiedzialność przyjęli kard. Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, i były nuncjusz w USA, Carlo Maria Vigano.

W szczególności w Czechach i na Słowacji tę odpowiedzialność przed Bogiem i Kościołem przejmują kardynał Dominik Duka i abp Jan Sokol

 

(Koncepcja tego listu została przygotowana przez biskupów BKP 19 sierpnia 2023 r.)

 

Pobierz: Kolegium Prawowiernych Biskupów przejmuje odpowiedzialność za wiarę i moralność (19.08.2023)

 

 

Back To Top