skip to Main Content

Manifest katolicki i mobilizacja duchowa do Dnia Zmartwychwstania 4 kwietnia 2021 r

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://voix-de-prophete.wistia.com/medias/a4bl086t2h    https://rumble.com/veyisx-manifest-katolicki-i-mobilizacja-duchowa.html   
https://cos.tv/videos/play/26735476975899648    https://ugetube.com/watch/xIGtQ9NES8zNOsP  
https://gloria.tv/post/wHeJKtLXrFDa2b8bkcWbWtaBa   

Pobierz wideo: 467 MB, 1280×720 / 140,6 MB, 768×432

Prawdziwa pokuta jest warunkiem zmartwychwstania Chrystusa w Kościele i napełnienia go duchową mocą. Składa się z konkretnych kroków: przyznania prawdy i oddzielenia się od kłamstwa! Bieżące tematy dotyczące obecnego stanu Kościoła katolickiego podsumowano w siedmiu punktach:

1) Najwyższy autorytet Kościoła ‒ papiestwo ‒ był i jest nadużywany w celu samozniszczenia!

Każdy biskup, każdy kapłan, każdy katolik staje przed najbardziej podstawowym pytaniem: czy Bergoglio jest prawowiernym i ważnym papieżem, chociaż głosi największe herezje słowami i gestami? Publicznie odrzuca przykazania Boże i obiektywnie obowiązujące normy moralne (Amoris laetitia), propaguje legalizację współżycia sodomitów (2020), intronizuje demona Pachamamę w głównej katedrze kościoła (2019), propaguje ludobójcze szczepienia (2020). Bergoglio, wraz z czołowymi masonami, współpracuje nad wprowadzeniem Wielkiego Resetu (Laudato si) i w sprawie zmian klimatycznych, mając ukryty cel zniszczenia warunków do życia na tej ziemi. Promując śmiertelnie niebezpieczną szczepionkę mRNA, promuje tym zmianę ludzkiego genu, co jest zbrodnią przeciwko ludzkości, która prowadzi do stopniowego niszczenia rasy ludzkiej.

Zmodyfikowana szczepionka RNA również należy do procesu chipowania, przed którym Biblia ostrzega karą w jeziorze ognia. W szczepionce znajdują się tkanki wyrwane z żywego jeszcze dziecka po aborcji, co jest wyraźnym przejawem satanizmu. Celem współczesnych szczepień jest ludobójstwo, jak stwierdził jego główny agitator Gates: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami, zmniejszymy populację o 10-15%”!  Klub Rzymski planuje jednak zniszczyć całą ludzkość, z wyjątkiem, tak zwanej jednej złotej miliardy.

Program, popierany i promowany przez fałszywego papieża Bergoglia, jest programem antychrysta, a nie sługi Chrystusa. Każdy, kto ma zdrowy rozsądek i nie oszukuje samego siebie, musi to zobaczyć. Tak więc jest całkiem jasne, że Bergoglio jest fałszywym papieżem, który sprzeciwił się Chrystusowi, Kościołowi i ludzkości, a także jest zbrodniarzem na skalę masową. Więc jest papieżem nieważnym i nikt nie może być mu posłuszny i podporzątkowany. Jeśli ktoś jest mu posłuszny, publicznie wyrzeka się Chrystusa i Jego nauk oraz przyjmuje program satanizacji. Na takiego człowieka czeka wieczne potępienie!

Dlatego każdy biskup, każdy kapłan, każdy katolik musi wyrzec się tego Judasza i sługi systemu satanizacji. Bergoglio z całym systemem musi zostać pozbawiony władzy nad strukturą Kościoła. Już dawno został wykluczony z Kościoła Chrystusowego przez herezje. Jeśli on lub jego zwolennicy nadal będą trzymani na papieskim tronie przez elitę zakulisową, to żaden prawdziwie katolicki biskup, kapłan czy wierzący nie może należeć do tego bergoliańskiego anty-kościoła. Jedynym wyjściem jest radykalne oddzielenie się od Bergoglia i jego anty-kościoła New Age, posiadającego ducha antychrysta.

2) Stosunek prawowiernego chrześcijanina do Soboru Watykańskiego II

Bez Soboru Watykańskiego II lobbyści nie byliby w stanie awansować Bergoglia na papieża. Sobór został zainicjowany przez Jana XXIII, o którym wiadomo, że już w 1911 r. znajdował się na liście modernistów, czyli heretyków. Jego program aggiornamenta ze światem jest zdradą krzyża Chrystusa i zdradą podstawowej misji Kościoła, jaką jest zbawienie nieśmiertelnych dusz. Sobór posłużył do potencjalnego poparcia herezji modernizmu poprzez tak zwaną naukową metodę historyczno-krytyczną, która jest zbudowana na ateistycznej podstawie i zaprzecza wszystkiemu nadprzyrodzonemu w Biblii. Dzieli Chrystusa na jakiegoś Chrystusa historycznego i Chrystusa fałszywej wiary ‒ mitycznego. To zaprzecza Jego boskości, cudom, których dokonał, oraz Jego historycznemu i rzeczywistemu zmartwychwstaniu. De facto kwestionuje natchnienie Pisma Świętego. W okresie posoborowym ten duch ateizmu obejmował wszystkie wydziały teologiczne i stał się nowym sentire cum ecclesia.

Sobór był zobowiązany nazwać tę herezję prawdziwym imieniem i ponownie ją potępić, tak jak uczynił to Pius X w 1907 r. Papież Jan XXIII, wręcz przeciwnie, wyznaczył zwolenników tej herezji jako moderatorów Soboru. Paweł VI podpisał heretyckie dokumenty Soboru. Sam Sobór otworzył drzwi do synkretyzmu z pogaństwem deklaracją Nostra aetate. Szacunek dla innych religii był de facto szacunkiem dla ich demonów. A to jest grzech przeciwko Pierwszemu Przykazaniu. Podobnie herezje modernizmu są grzechem przeciwko Pierwszemu Przykazaniu. Obecny upadek moralny jest wynikiem herezji i ducha ateistycznego modernizmu i pogańskiego synkretyzmu. Ten proces rozkładu był potajemnie promowany na Soborze. Tak zwany duch posoborowy był duchem odstępstwa. Zdegradował nauki o zbawieniu. To duch, który tworzy jedność z duchem tego świata. Każdy biskup, kapłan i wierzący musi zdystansować się od apostatycznego ducha Soboru Watykańskiego II i od jego zgubnych owoców, które dziś zbieramy.

3) Papieże soborowi i posoborowi

Ich kanonizacje są fałszywe i muszą zostać odwołane. Są nieważne, po pierwsze dlatego, że zostały ogłoszone przez odstępcę i heretyka Bergoglia, a po drugie dlatego, że ci trzej pseudo-święci ponoszą pełną odpowiedzialność za tragiczny stan, w jakim znajduje się teraz Kościół. Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II są ipso facto wykluczeni z Kościoła za swoje heretyckie postawy. Wszyscy oni utworzyli jedność z duchem tego świata, z duchem aggiornamenta i z tymi, którzy rządzą tym światem. W krytycznym momencie ci papieże-odstępcy nie stanęli po stronie odnowy Kościoła i powrotu do żywego Chrystusa, jak to czynił św. Pius X. Wręcz przeciwnie, stworzyli warunki dla obecnego katastrofalnego stanu. Gdyby na ich miejscu był Pius X, prawdziwy święty, proces zniszczenia zostałby zatrzymany.

4) Wymóg czasu – wymóg prawdziwej pokuty

Biskup, który został oszukany przez nadużywanie najwyższego autorytetu, musi teraz przeciwstawić się Bergogliowi i oddzielić się od niego. Jeśli nie oddzieli się od Bergoglia i nadal będzie go wyznawać jako prawowitego papieża, jest to publiczny znak zdrady samego Chrystusa i Jego nauk. W ten sposób dana osoba ściąga anathemę (klątwę), która leży na Bergoglio. Kapłani i wierzący muszą oddzielić się od takiego apostatycznego biskupa bergolianskiego i nie mogą mu być posłuszni, w przeciwnym razie zostaną wykluczeni z Kościoła Chrystusowego za ich jedność z apostazją. Konieczne jest odróżnienie struktury kościelnej, zajmowanej i nadużywanej przez Bergoglia, od Kościoła Chrystusowego, którego przynależność jest gwarancją zbawienia. Dziś struktura jest w pełni kontrolowana, okupowana i wykorzystywana przez sektę bergolian.

Aby ocalić papiestwo, konieczne jest przyjęcie prawowitego i prawowiernego papieża, który stanie na czele prawowiernych katolików. Tutaj biskupi prawowierni mają obowiązek poprosić arcybiskupa C. M. Viganò o przyjęcie papiestwa i stanięcie na czele szczerych katolików i Kościoła Chrystusowego. Ten krok trzeba podjąć, nawet za cenę nawracania do katakumb prawowiernych katolików, wiernych naukom i tradycjom Chrystusa.

5) Każdy biskup i kapłan musi wyraźnie sprzeciwić się niebezpiecznemu mRNA szczepieniu

Ze szczepieniem mRNA wiąże się system masek, respiratorów i bezsensownych testów. Zarówno biskup, jak i kapłan muszą ostrzec swoich wiernych przed niebezpieczęństwem, na podstawie prawdziwych informacji od uczciwych ekspertów medycznych. Bergoglio cynicznie ich bojkotuje. Każdy biskup i kapłan musi również wyraźnie sprzeciwić się inżynierii klimatycznej, która dzisiaj również zmierza do ludobójstwa. Bergoglio podstępnie to wszystko promuje!

6) Wezwanie do duchowej mobilizacji ‒ nieustanna modlitwa!

Jest jasne, że ludzką siłą nie pokonamy podstępności i mocy satanizacji wprowadzonej przez system antychrysta, z którym kościelna struktura Bergoglia tworzy jedność. Dlatego wzywamy cały świat katolicki do duchowej mobilizacji. Nieustanna modlitwa składa się ze straży modlitewnych, opartych na obietnicy Jezusa: Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18: 7) Jedna straż potrzebuje 23 członków, aby wypełnić dzień, ponieważ jedna godzina jest wspólna dla wszystkich, od 20:00 do 21:00. (https://youtu.be/a-s2HawV0WU, http://vkpatriarhat.org/en/?p=18712). Niech każdy biskup, każdy kapłan i każdy chrześcijanin przyłączy się do straży modlitewnych! Niech modlą się rodzice i dzieci, emeryci i młodzi. Wtedy chrześcijanie i ludzie dobrej woli zostaną zbawieni dzięki interwencji Boga!

7) Wielkanoc ‒ duchowy przełom

Niech w dniu Zmartwychwstania Chrystusa, 4 kwietnia 2021 r., wszyscy katolicy na świecie zignorują absurdalne blokady, nawet za cenę prześladowań i wielkich ofiar, niech zbierają się przed kościołami. Tutaj niech śpiewają i chwalą zmartwychwstanie Chrystusa. Tym szczególnym gestem wyznają swoją wiarę w zmartwychwstałego Pana, wyjdą z bierności i zerwą szatańskie więzy! Nastąpi duchowy przełom!

Poprzez ten gest wiary dają Chrystusowi przestrzeń do działania w nich, tak jak w apostołach, którzy ostatecznie dali życie za Chrystusa jako męczennicy. W żyłach odważnych chrześcijan krąży też krew męczenników. Lepiej umrzeć jako męczennik za Chrystusa, niż być powoli chipowanym, jak bydło, i niszczonym przez szatański system. W górę serce! Dla Chrystusa i dla zbawienia nieśmiertelnych dusz!

Drodzy katoliccy biskupi, kapłani i wierzący! Na co czekacie? Jeśli staniecie w obronie Chrystusa, nie możecie niczego stracić. Kiedy stracicie życie dla Chrystusa i Jego ewangelii, Jezus obiecuje je odzyskać (Mk 8:34). Ale jeśli chcecie uratować swoje życie poprzez współpracę z satanistycznymi szczepieniami, stracicie życie ziemskie i wieczne. To jest słowo Jezusa. To wyzwanie wiąże sumienie każdego z was. Tego Bóg wymaga od każdego z was. Z tego listu będziesz pociągnięty do odpowiedzialności na Bożym sądzie w godzinie śmierci. Będziesz albo zdrajcą, albo bohaterem. Zostaniesz zbawiony lub potępiony. Już dziś każdy musi zdecydować!

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr   + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

11.03.2021

 

Forma wyrzeczenia się herezji i wyznania wiary ‒ paszport na przejście do szczęśliwej wieczności:

 • Czy wyrzekasz się duchowej jedności z apostatycznym, nieważnym papieżem Bergogliem, tak zwanym Franciszkiem?

Odpowiedź: (Wyrzekam się!)

 • Czy wyrzekasz się metody historyczno-krytycznej w teologii, czyli neomodernizmu i stojącego za nią ducha ateizmu, a także ducha aggiornamentu Soboru Watykańskiego II?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

 • Wyrzekasz się ducha, stojącego za deklaracją „Nostra aetate”, za gestem Jana Pawła II w Asyżu, czyli ducha synkretyzmu z pogaństwem i ducha New Age?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

 • Czy wyrzekasz się ducha ideologii gender, która legalizuje wszystkie formy perwersji seksualnych LGBTQ?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

 • Czy wyrzekasz się magii, wróżbiarstwa i spirytyzmu, które działają potajemnie w pewnych formach medycyny alternatywnej?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

 • Czy wyrzekasz się ducha masonerii i NWO, które programują moralne, duchowe i fizyczne autogenobójstwo Kościoła i ludzkości?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

 • Czy wyrzekasz się ducha satanizmu, związanego ze współczesnym ofiarowaniem dzieci poprzez uprowadzanie i tyranię dzieci przez mechanizmy wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, poprzez przestępczą manipulację terapią hormonalną i reoperacją płci oraz wyciąganie tkanki nienarodzonego dziecka podczas aborcji z powodu masowo promowanej mRNA szczepionki?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

 • Czy wyrzekasz się ducha antychrystycznego systemu współczesnej propagandy sztucznej pandemii z maskami, respiratorami, testami i szczepionkami mRNA, które zmieniają ludzki genom i należą do procesu chipowania i ludobójstwa?

Odpowiedź: (Tak, wyrzekam się)

 • Czy wierzysz, że za Ciebie i Twoje grzechy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia, realnie i historycznie?

Odpowiedź: (Tak, wierzę)

 • Czy przyjmujesz Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i oddajesz Mu swoje życie?

Odpowiedź: (Tak)

 • Czy przyjmujesz testament z krzyża, wyrażony słowami Jezusa, skierowanymi do ucznia: „Oto Matka twoja!”?

Odpowiedź: (Tak)

 • Czy przyjmujesz pełnię Ducha Świętego, abyś mógł być męczennikiem Chrystusa jako apostołowie?

Odpowiedź: (Tak)

Podpis …………………………………………. ……….. dnia ………………………………..

                     (biskup, ksiądz, katolik)

 

Dokonaj tego wyznania wiary przed dwoma świadkami. System satanizacji zmusza do upokarzających i bezsensownych gestów oraz do samolikwidacji.  Przeciw temu, twój podpis i wyznanie przed świadkami jest gestem przyjęcia Chrystusa i wyrzeczenia się systemu satanizacji. Zrób dziś ten gest wiary!

 

Pobierz: Manifest katolicki i mobilizacja duchowa do Dnia Zmartwychwstania 4 kwietnia 2021 r

 

 

Back To Top