skip to Main Content

BKP: Nieodwracalne zmiany Franciszka Bergoglia – droga do piekła

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://catholics.wistia.com/medias/etlvt5uylx   
https://rumble.com/v1a4t9r-nieodwracalne-zmiany.html   
https://cos.tv/videos/play/37170837799079936   
https://www.bitchute.com/video/TNV07rRMLGC0/   
https://gloria.tv/post/eQVNV1rT7iAy26LCXqidGDXaa   

Pobierz wideo: 364,8 MB, 1280×720 / 110,3 MB, 768×432

Pseudopapież Bergoglio powiedział, że nie zrezygnuje wcześniej, dopóki nie dokona nieodwracalnych zmian.

Egzystencjalne pytanie brzmi: czy Bergoglio jest prawdziwym papieżem, któremu katolicy są zobowiązani w swoim sumieniu być posłuszni? Nie! Rzeczywistość jest taka, że jest heretykiem, który niszczy fundamenty wiary i dlatego żaden katolik nie może być mu posłuszny! Jeżeli jest mu posłuszny, zdradza Chrystusa i Jego naukę!

Każdy katolik powinien wiedzieć, że na Bergoglio, według Gal 1:8-9, ciąży wielokrotna Boża anatema – klątwa – za głoszenie fałszywej ewangelii i że ipso facto on jest wykluczony z Kościoła katolickiego. Fakt, że nadal okupuje najwyższy urząd, wynika z tego, że biskupi i księża nie są w stanie nazwać prawdy prawdą, a herezję herezją i wyciągnąć z tego odpowiednich wniosków. W ten sposób uczestniczą w jego przestępstwie. W Świętej Liturgii nawet codziennie głośno wyrażają jedność z tym heretykiem i nie są w stanie dokonać nawet tak małej zmiany, by po konsekracji modlić się pocichu, jak ma to miejsce w Liturgii łacińskiej. Pozwoliłoby to uniknąć deklarowania jedności z nieważnym papieżem.

Co oznaczają Bergoliowe nieodwracalne zmiany?

Bergoglio znosi pierwsze i największe przykazanie Dekalogu. Dziesiątki tysięcy męczenników, niż rzucić choćby jedno ziarenko kadzidła bożkom i zdradzić Chrystusa wolałoby cierpieć najokrutniejsze tortury i śmierć. Bergoglio w przeciwieństwie do tego publicznie intronizuje demona Pachamamę, tym legalizuje pogańskie bałwochwalstwo i satanizm, czyli szacunek dla demonów jako nową naukę Kościoła. Pytamy: czy jest to jego  prywatna inicjatywa, czy jest to akt ex cathedra, dotyczący wiary i moralności? Publiczne bałwochwalstwo w żadnym wypadku nie jest prywatną sprawą osoby, pełniącej funkcję papieża. Tym czynem Bergoglio dokazał, że jest kacerzem, a więc nieważnym papieżem. Dlatego wszystko, co robi, jest nieważne. Jeśli niektóry katolik jest tak ślepy i przeciwko Pismu Świętemu i Tradycji Kościoła twierdzi, że Bergoglio jest prawowitym papieżem, tym zaprzecza dogmatowi o papieskiej nieomylności.

Po tym, jak Bergoglio nadużył swojego papieskiego autorytetu i popełnił publiczne bałwochwalstwo, wszyscy katolicy, którzy go uznawają za papieża, muszą jego publiczne odstępstwo uważać za naukę Kościoła. Oznacza to, że za swoje grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu już nie mogą pokutować, ale muszą przyjąć ścieżkę antypokuty, to znaczy bałwochwalstwo aprobować. To usunięcie pokuty czyni Bergogliowe zmiany nieodwracalnymi.

Kto za grzechy bałwochwalstwa i sodomii pokutuje, publicznie się tym buntuje przeciwko obecnemu tak zwanemu papieżowi. Za to zostanie bergoglianską sektą ukarany. Ksiądz lub biskup zostanie nawet za to usunięty z urzędu. To jest nonsens! Jest to dowód na to, że bergolianska sekta , zajmująca najwyższe urzędy w Kościele, nie jest Kościołem Chrystusowym, ale antychrystaowym pseudokościołem – synagogą szatana (Ap 3). Misją Kościoła Chrystusowego jest głoszenie pokuty. Jezus powiedział: „Głoście pokutę na odpuszczenie grzechów!” (por. Łk 24,47).

Dziś już całym Watykanem rządzi duch antychrysta wraz z masonami. Kiedyś działał potajemnie, ale teraz działa publicznie. Bergoglio oficjalnie w Watykanie spotyka się z masonami. Oni go uważają za swojego duchowego przywódcę. W pełni zaakceptował ich program i aktywnie go realizuje. Pod sankcjami zmusza do niebezpiecznych mRNA szczepień, promuje Agendę 2030, propagacyjne konferencje na temat transhumanizmu,klimatyczne fora itp.

Bergoliowe promowanie homoseksualizmu, a nawet legalizacja małżeństw tych dewiantów, szokuje nawet ludzi spoza Kościoła! Pytamy każdego katolickiego biskupa, każdego księdza, każdego wierzącego: jest sodomia bardzo ciężkim grzechem, czy też jest w zgodzie z Pismem Świętym i Tradycją Kościoła? Odpowiedź jest jasna: Sodomia jest całkowicie sprzeczna z Pismem Świętym i Tradycją. Jej aprobata Kościołem jest jak połączenie trucizny z czystą wodą, światła z ciemnością i Chrystusa z Belialem.

Jeśli zostaje zalegalizowana ta niemoralność, przed którą Boże słowo ostrzega nie tylko wczesnym ogniem (2 P 2:6), ale także wiecznym ogniem (Judy 7), to zniesione zostaną wszelkie prawa moralne. Biskupi i księża w Niemczech już zaczynają w kościołach tzw. błogosławić małżeństwa sodomitów. Bergoglio to swoim umyślnym milczeniem aprobuje. Podobnie i II Watykański Sobór z Janem XXIII i Pawłem VI, milcząco zaaprobował od dawna potępione herezje modernizmu, później zamaskowaną za tak zwaną metodę historyczno-krytyczną. Dlatego zaraz po soborze zatruł wszystkie szkoły teologiczne i cały Kościół.

Legalizując sodomię, bergoliański kościół diametralnie zmienił swoją misję i przestał być Kościołem.  Sodomitom powiedział, że ich zboczenie jest pożądane przez Boga. Dlatego podobno już nie muszą, a nawet nie mogą pokutować. Pozostaje tylko towarzyszyć sodomitom w drodze do piekła. Analogicznie Bergoglio tę zasadę zniesienia grzechów i pokuty stosuje na wszystkie grzechy. Tym usunął potrzebę Zbawiciela! Dlatego nikt w  bergogliowe sekcie nie ma możliwości ocalenia swojej nieśmiertelnej duszy!

Św. Pius X w swojej encyklice Pascendi z roku 1907. kategorycznie potępił modernizm w Kościele. Potem nastąpiło duchowe odrodzenie. Rozpowszechniono szacunek dla Boskiego Serca, wprowadzono pierwsze piątki itd.

Natomiast modernista Angelo Roncalli (Jan XXIII), na II Watykańskim Soborze przekazał władzę liberalnym teologom. Na heretyckie dokumenty i fałszywego ducha Soboru dziś nawiązują heretyckie dekrety Synodu o Amazonii i czarodziejski akt z Pachamamą w watykańskich ogrodach. Ten demon, któremu składano nawet ludzkie ofiary, został intronizowany w bazylice św. Piotra. Kto z biskupów nieodwracalne zmiany Bergoglia akceptuje, tego czeka go los apostoła Judasza.

Bergoglio wprowadza nieodwracalne zmiany we wszystkich obszarach. Tak zwanym dynamicznym podejściem zmienił dogmaty i Boże przykazania. Legalizując sodomii zmienił moralność. Dokonał nieodwracalnych personalnych zmian, mianując biskupów i kardynałów, którzy są homoseksualistami, heretykami i bałwochwalcami. Zaszczepił ,eksperymentalną szczepionką, cały Watykan, czyli poddał go satanistycznemu antychrztu. To jest również nieodwracalna zmiana.

 Niektórzy księża i biskupi pomimo to mówią: Zawsze w historii były kryzysy, ale trzeba pozostać wiernym Świętemu Ojcu, a widzicie, Kościół jest tu do dziś.

Na to odpowiadamy: Kościół Chrystusowy będzie tutaj, choćby w katakumbach. Dziś jednak strukturę kościelną okupuje sekta antychrysta pod przywództwem heretyka Bergoglia.

Był w przeszłości jakiś papież heretykiem podobnym jak jest nim Bergoglio? Tak, to był w VII wieku Honoriusz I. Został pośmiertnie wykluczony z Kościoła jako heretyk. Jednak jego herezja monoteletyzmu była w porównaniu z herezjami Bergolia jako ugryźnięcie komara przeciwko ukąszeniu śmiertelnie jadowatej żmiji. Po nim ale przyszli ponownie prawowierni papieże, ponieważ struktura Kościoła była prawowierna. Dziś jednak, kiedy Watykan jest już rządzony przez masonów, czyli NWO, wybudowana jest nowa struktura kościelna z duchem innym niż Duch Chrystusowy (por. Rz 8, 9). Cały ten system zapewnia, że po Bergoglio nie może już być apostatyczną strukturą wybrany prawowierny papież. Dlatego konieczne jest jedno – oddzielić się od tej bergogliańskiej struktury nie tylko wewnętrznie, ale także zewnętrznie. Nie ma sensu oczekiwać, że w przyszłości ta struktura się odrodzi. Bergolianizm jest jak Titanic, który tonie. Jedynym ratunkiem jest w czas wejść na pokład łodzi ratunkowych i opuścić Titanic. On nie jest kościołem Chrystusa, ale głębokim kościołem – deep church.

Jeśli wy, obecni biskupi, stracicie szansę, nie zrobicie historycznego kroku i nie wprowadzicie ludzi do szalup ratunkowych, będziecie odpowiedzialni za wszystkich, którzy wraz z bergogliańskim Titanicem utopią się w jeziorze ognia. Musicie dokonać prawdziwej skruchy! Sytuację wam już bardzo ułatwił odważny świadek Chrystusa, który stworzył alternatywę. Jest nim były nuncjusz USA, Carlo Maria Viganò. Dołączcie się do niego przynajmniej wy, biskupi którzy jesteście na emeryturze. Was już nie może Bergoglio ukarać. Przynajmniej dla własnego zbawienia i dobrego przykładu, zróbcie ten krok. Oddzielając się od heretyka nie wyjdziecie z Chrystusowego Kościoła, przeciwnie, uczynicie gest wierności Chrystusowi i Jego Tajemniczemu Ciału, Jego krwawiącemu Kościołowi.

Jakie opcje macie przed sobą?

Pierwsza opcja to utonąć z Bergoglio i z jego drogą synodalną, a jednocześnie do ostatniego tchu przekonywać siebie, że wszystko jest w porządku. W masońskim dokumencie „Stałe instrukcje Alta Vendita” już wcześniej katolicy byli wyśmiewani, że będą myśleć, że idą pod sztandarem Piotrowych kluczy, ale będą iść pod ich masońskim sztandarem.

Drugą opcją jest jak najszybsze oddzielenie się od Bergoglio i jego nieodwracalnej drogi do zagłady oraz dołączenie do Carlo Marii Vigano. Publicznie wspierają go także biskup Williamson i arcybiskup Lenga. Polski arcybiskup wezwał wiernych, aby przygotowali się do katakumb. Poradził im znaleźć prawowiernego księdza, któryby odprawiał im świętą Liturgię w domach, ponieważ kościoły są okupowane przez bergogliański system, służący antychrystowi.

Drodzy biskupi, należy jako wyjście z tej sytuacji wybrać drugą opcję, ponieważ nieodwracalne zmiany prowadzą do wiecznego potępienia.

Boży Syn stał się człowiekiem i przez Swoją śmierć otworzył dla nas wieczne niebo. Jednak żaden z tych, którzy akceptują Bergogliowe nieodwracalne zmiany a tym samym odrzucają pokutę, nie zostanie zbawiony.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr             + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

9.06.2022

 

Pobierz: BKP: Nieodwracalne zmiany Franciszka Bergoglia – droga do piekła (9.06.2022)

 

 

Back To Top