skip to Main Content

BKP: Czy zatrzymają proces samozagłady Kościoła nowe patriarchaty w Ameryce i Afryce?

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://decisive-step.wistia.com/medias/t5xb8cr8n8   
https://ugetube.com/watch/97rOlZOpaaLLBxv   
https://rumble.com/v3e50fv-nowe-patriarchaty.html   
https://cos.tv/videos/play/46958770502012928   
https://www.bitchute.com/video/v045pYUJTRVT/   
https://gloria.tv/post/4B6zWaHy1QGR2vzp7LLUjYPcm   

W I tysiącleciu istniało pięć niezależnych patriarchatów: Rzym, Antiochia, Aleksandria, Jerozolima i Konstantynopol. Na początku IV wieku narodziła się herezja arianizmu, a następnie nestorianizmu i monofizytyzmu. Przeciwko herezjom wypowiadały się pierwsze cztery sobory – w Nicei (325), w Konstantynopolu (381), w Efezie (431), w Chalcedonie (451).

Rzymski patriarchat posiadał najwyższy autorytet w dziedzinie czystości wiary. Na Sobór Chalcedoński (451), który sprzeciwiał się ówczesnej herezji, został wysłany dogmatyczny list papieża Leona Wielkiego. Po przeczytaniu listu ojcowie soborowi zawołali: „To jest wiara ojców! To jest wiara apostołów! Tak wszyscy wierzymy! Piotr przemówił przez usta Leona”.

Z historii znane jest także dogmatyczne sformułowanie papieża Hormizdasa (518) o nieskażonej wierze Apostolskiej Stolicy w Rzymie, która „jest doskonałym, prawdziwym i nienaruszonym herezją fundamentem wiary chrześcijańskiej”.

Obecnie Franciszek celowo niszczy normy moralne i dogmatyczne fundamenty. Legalizuje sodomię i bałwochwalstwo (Pachamama, poświęcenie się diabłu w Kanadzie). Należy rozważyć, czy do zatrzymania procesu samolikwidacji niewykorzystać praktyki z I tysiąclecia i tym samym aktualnie przywrócić funkcji patriarchatów. Nowe katolickie patriarchaty mogłyby zgubną działalność nieważnego papieża i jego samobójczych struktur zablokować.

Jeden patriarchat można ustanowić dla Ameryki Północnej, inny dla Ameryki Południowej i jeszcze inny dla Afryki. Historyczne Wschodnie Patriarchaty Antiochii, Aleksandrii, Jerozolimy i Konstantynopola straciły swoje praktyczne znaczenie z powodu ekspansji islamu. Stosunek patriarchatów do instytucji papiestwa powinien być mniej więcej taki sam, jak w I tysiącleciu. Każdy patriarchat był niezależny. Łączyła ich jedność w sprawach wiary i moralności, którą Rzym gwarantował poprzez prymat papieski.

 W dzisiejszej dobie kryzysu jednakże Rzym nie jest gwarantem prawowierności, wręcz przeciwnie. Dlatego dzisiaj, w niezwykłych czasach, prawowierny papież musi zostać wybrany w niezwykły sposób, ponieważ w Watykanie na prawowierność już nie ma miejsca ani przestrzeni. Watykan wypędził Ducha Chrystusowego i przyjął ducha masonów.

Nieważny papież Franciszek, nadużywając najwyższej władzy, prowadzi także do likwidacji sakramentalnego kapłaństwa, samej instytucji papieskiej i istoty chrześcijaństwa. Dowodem jest tzw. synodalna LGBTQ droga. Obecna apostazja Watykanu nieporównywalnie przewyższa schizmę tzw. reformacji Lutra.

Bez tego, aby katolicy zaczęli pokutować, odwrócili się od ducha świata i znaleźli codziennie godzinę czasu dla Boga i swojej nieśmiertelnej duszy (najlepiej od 20:00 do 21:00), żadna skuteczna reforma nie nastąpi.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr               + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

29.08.2023

 

Pobierz: BKP: Czy zatrzymają proces samozagłady Kościoła nowe patriarchaty w Ameryce i Afryce? (29.08.2023)

 

 

Back To Top