skip to Main Content

Tajemnica Fatimy po 100 latach – Część 2: Nie tylko dla polityków

13.10.2017

Chrześcijańskie narody osiągnęły stadium, w którym ani w dziedzinie polityki, ani edukacji, ani publicznego życia w ogóle, rzeczy nie można nazwać prawdziwymi imionami. Była wprowadzona tzw. poprawność, której zatuszują nawet największe zbrodnie przeciwko ludzkości.

Ta duchowa atmosfera nie pozwala, by zło zostało nazwane złem. Zło musi być postrzegano jako dobro, a dlatego już nie można od niego się bronić. Ten, który dziś pozwoli się nazwać zło złem, zostanie ukarany jako największy sprawca. (W Niemczech za ogłoszenie przestępstw migrantów grozi 5 lat więzienia).

Istnieje niepisane prawo, że samozniszczenie człowieka i narodu musi być propagowane pod pozytywnymi pojęciami. Każdy musi zagrać komedię dyktowaną przez ukryte elity.

Nowy porządek świata (NPŚ) wprowadza homoseksualizm związany z prawem juwenalnym oraz islamizacją. Stara się dotrzeć tzw. złotego miliarda, czyli holocaustu 6 miliardów ludzi. Ideologicznie najsilniejszą siłą tego profesjonalnego oszustwa są kościelni Judasze na najwyższych stanowiskach. To oni wprowadzili zasadę, że zło nie można nazwać złem, a prawdę prawdą! To przynosi taki płody, gdyby lekarze reagowali pozytywnie na śmiertelną infekcję – masową eksterminację populacji.

Zgodnie z tą zasadą, oficjalne struktury rządowe, takie jak ustawodawstwo, policja, system oświaty i medycyny, włączone do przestępczości zorganizowanej – holokaustu ludzkości. Obecnie przeżyje tylko ten naród, który będę miał przywódcami takich polityków, który nazywają zło złem, i przeciwstawią się przestępczej ideologii i ludobójczemu systemu NPŚ! Jeśli wszystkie narody nie przeciwstawią się przestępczej ideologii NPŚ, zostaną winnymi we własnej zagładzie!

Priorytety dla polityki ratowania:

1) Potępić homoseksualizm! Nazwać go tym, czym był i jest – seksualną perwersją! (patrz 2 Pt. 2,6). Jego wynikiem jest samobójstwo własnego ludu. Państwo powinno wspierać tylko zdrową rodzinę, w której jest ojciec, matka i dzieci.

2) Zerwać tabu w sprawie ujawniania zbrodni prawa juwenalnego. Piraci i bestie społeczeństwa w systemie usług społecznych prowadzą najpoważniejsze zbrodnie przeciwko dzieciom. Fałszywe ukrycie chroni tych satanistów i rozprzestrzenia ten system przestępczy. Tylko w Norwegii każdego roku popełniają samobójstwo około 100 dzieci, które zostały porwane, a także psychicznie i seksualnie tyranizowane. Kiedy te piraci, chronione policję, włamują się do domu, zdesperowani rodzice często widzą rodzinne samobójstwo jak jedyne rozwiązanie (zob. liczne przykłady z Finlandii …).

Tak zwani chrześcijańskie narody, wraz ze swymi najwyższymi przywódcami Kościoła, milczą na te zbrodni! Tak biorą odpowiedzialność i przyciągają sprawiedliwą karę. Kiedy matce porwą ulubione dziecko i po miesiącu rozpaczy i cierpienia, pozwoli jej na kilka minut zobaczyć swoje dziecko, ale na spotkaniu ona roni  łzę, to ją ukarzą i dziecko jej już nie widziała. Jest to jedno z praw kobiet i dzieci, ustanowione przez Konwencję ONZ. Dzisiaj ONZ wydaje także inne absurdalne i kryminalne konwencje (Konwencja haska o ochronie dzieci i o współpracy w międzynarodowej adopcji). Kryminalny projekt “Dzieciństwo-2030” już liczy na porwane dzieci.

Jeśli politycy nie anulują tych satanistycznych praw i projektów, odpowiedzialność spoczywa na nich.

3) Zabronić ideologię gender, która przeczy podstawową rzeczywistość, że mężczyzna jest mężczyzną, a kobieta – kobietą. Ofiary tej ideologii są pozbawione realistycznego myślenia i są demonizowani. Gender jest kolejnym samobójczym projektem NPŚ.

4) Zatrzymać islamizację, związaną z terroryzmem i krwawą eradykacją narodów europejskich, kultury i chrześcijaństwa. Poprawność polityczna oraz z pseudopapieżem Franciszkiem brutalnie kłamią  i dyktują państwom kwoty na przyjęcie islamistów!

5) Ujawnić w media prawdę o najpoważniejszych przestępstwach przeciwko ludziom i narodom, które dyktują organizacje ponadpaństwowe.

6) W ustawodawstwie muszą zostać zniesione wszystkie antyprawa, narzucone przez ONZ, UE i Radę Europy. One prowadzą do samozniszczenia człowieka i narodów oraz zostały promowane przez oszustwo pod pozytywnymi pojęciami.

7) Zakazać organizację, które za worek Judaszów lub obietnicy kariery służą architektom NPŚ. (Klub Rotary, Lyons lub inne organizacje ponadnarodowe, takie jak Masoni itp.). / patrz Zniesienie sieci organizacji Sorosa na Węgrzech /

Kto w obecnej wojnie psychologicznej przeciwstawia się systemowi NPŚ, musi być gotowy poświęcić i swoje życie. Ale tę walkę wartą prowadzić, ma to sens! Ludzie potrzebują bohaterów, proroków, którzy widzą prawdę i ją chronią. Wszyscy raz umrzemy, a czeka nas Boży sąd i wieczność. Sens naszego życia nie leży w karierze i materializmie, ale w odnajdywaniu prawdy. Za prawdę musimy walczyć, oddzielając się od korzenia zła (od grzechu) w nas i wokół nas! System NPŚ ma na celu uczynic z ludzi wcielonych gender-demonów, a z uprowadzonych dzieci zrobić mścicieli własnego społeczeństwa, które pozwoliło na ich tyranię. Ludzie, którzy popierają i wdrażają ten program NPŚ, czeka piekło, a nawet jeśli go ignorują, to nic nie zmienia.

Najświętsza Maryja Panna 100 lat temu poprzez dzieci w Fatimie wzywała do pokuty, przede wszystkim najwyższych dostojników kościelnych, a także innych zatwardziałych grzeszników. Cytat z objawienia: «…Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi, widzieliśmy w tym morzu demony i dusze jakby były przezroczystymi czartami lub brunatnymi żarzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci. Unosiły się w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu. Padały na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, bez wagi, w stanie nieważkości, wśród bolesnego wycia i rozpaczliwego krzyku. Na ich widok można by ogłupieć i umrzeć ze strachu. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt. Lecz i one były przejrzyste i czarne. Ten widok trwał tylko chwilę… Bo bylibyśmy umarli z lęku i przerażenia. Następnie podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze smutkiem: „Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzesznikówˮ».

W następnym objawieniu powiedziała: «Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił».

Wezwała także do modlitwy różańcowej.

Przysłowie mówi: «Mądry myśli o końcu».

Każdego z nas czeka śmierć, sąd Boży, a następnie wieczne szczęście w chwale z Bogiem, aniołami i świętymi, lub  wieczne cierpienie w piekle z szatanem, demonami i bestiami ludzkości. Jeżeli nas, ludzie, nie motywuje do walki ze złem, kłamstwem i duchem kłamstwa miłość do Boga i bliźniego, to niech nas przynajmniej motywuje lęk przed sprawiedliwym sądem i wiecznym cierpieniem w piekle.

Wezwanie z Fatimy dotyczy każdego polityka i każdej osoby. Skrucha – metanoja, zmiana myślenia –  oznacza oddzielenie od kłamstwa i akceptowanie prawdy. Nie jest tajemnicą, że Chrystus jest «Drogą, Prawdą i Życiem» (J 14,6). Tego, kto szuka prawdę, kocha prawdę i walczy o prawdę, w wieczności czeka wieczna nagroda i nieskończone szczęście. Prawda w końcu wygra! (zob. J 8, 32).

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr      + Tymoteusz OSBMr

Biskupi-sekretarze Patriarchatu

 

 

Back To Top