skip to Main Content

BKP: Konieczność wyznania wiary przez papieża, biskupa i księdza

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://excomunion.wistia.com/medias/xz32nc9vyp  
https://rumble.com/vsjge1-wyznania-wiary.html   
https://ugetube.com/watch/5UIyWkHtyKlHsHb   
https://cos.tv/videos/play/33446529678741504   
https://gloria.tv/post/3gEd81fLRoahBGBpKASpurfYP   

Pobierz wideo: 249 MB, 1280×720 / 75,3 MB, 768×432

Kardynał Brandműller już w roku 2017 podkreślał potrzebę aby papież publicznie dokonał wyznania wiary. Przypomniał, że ta praktyka istnieje w Kościele od niepamiętnych czasów.

Obecnie bardzo aktualne jest ożywienie tej praktyki i rozszerzenie jej na biskupów i księży. Wierzący muszą wiedzieć, czy ich ksiądz lub biskup jest prawowierny, czy jest heretykiem, który sam wykluczył się z Kościoła.

Kardynał zwrócił także uwagę na dokument z 26 czerwca 684 r., świadczący o praktykowaniu wyznania wiary. Sobór Konstantynopolitański (680-681) pośmiertnie ekskomunikował z Kościoła papieża Honoriusza I za współudział w herezji monoteletyzmu.

Obecnie jest wielu biskupów i księży, którzy de facto są wyrzuceni z Kościoła za jedność z herezją neomodernizmu, synkretyzmu lub za głoszenie covidowskiej antyewangelii (Ga 1:8-9). Zarówno papiestwo, jak i władza biskupia mają gwarantować prawowierność nauczania. Jeśli heretycy w urzędzie zamiast bronić wiary bronią i egzekwują herezje, wierzący nie mogą być im posłuszni. Bulla dogmatyczna Cum Ex Apostolatus Officio Pavla IV (1559) określa stosunek do heretyków: wszystko, co heretyk – ksiądz, biskup czy papież – robi, jest nieważne i nikomu nie wolno go słuchać. Słowo Boże wyraźnie mówi: „Jeśli ktoś głosi inną ewangelię, niech będzie przeklęty” (Ga 1:8-9).

Dziś jest głoszona modernistyczna, sodomicka, pachamamska i covidowo-szczepionkowa antyewangelia, za którą spada Boża anatema, klątwa, wykluczenie z Kościoła.

Dlatego wierzący muszą wymagać od kapłana publicznego odczytania aktualnego wyznania wiary w swoim kościele, wyrzekając się jednocześnie herezji i antyewangelii. Tego samego muszą kapłani i wierzący żądać, najlepiej poprzez petycję, od swojego biskupa.

W Kościele są potajemnie promowane nowe antysakramenty, takie jak szczepiąkowy anty-chrzest, pseudo-świętość małżeństwa sodomitów, pseudo-świętość namaszczenia chorych przed eutanazją, czyli samobójstwem itp. Jeśli się ksiądz wykluczył z Kościoła z powodu jego zjednoczenia z herezjami, wierni nie mogą przyjmować od niego wątpliwych sakramentów, w przeciwnym razie zjednoczyliby się z nim w apostazji. Muszą oddzielić się od niego nawet za cenę katakumb.

Musimy uświadomić sobie podstawową rzeczywistość, że heretycy (odstępcy) zajmują dziś wiele urzędów kościelnych. Mają w swoich rękach mechanizm władzy – kościelną strukturę. Nadużywają jej, zmuszając swoich podwładnych stanąć na ścieżkę odstępstwa, na szeroką drogę do wiecznego potępienia. Do tej pory katolicy wierzyli, że są zobowiązani w sumieniu do posłuszeństwa nadużywanej władzy. To był wielki błąd! Kto chce pozostać w Kościele Chrystusowym i być zbawionym, nie może być heretykowi lub głosicielowi antyewangelii posłuszny.

Dzisiaj jest przerażającym przykłdem apostatyczny Watykan, który przyjął satanistyczny antychrzest za pomocą tak zwanej mRNA szczepionki. Nieskorumpowani eksperci przed nią ostrzegają, a ze strony duchowej, szczepienie mRNA szczepionką jest szatańskim anty-chrztem. Czemu? Ponieważ jest wyprodukowana z tkanki wyrwanej z nienarodzonego dziecka przed jego zamordowaniem.

Co zrobić, dla odnowienia parafii i całej diecezji?

W parafii musi znaleźć się co najmniej dwóch prawowiernych odważnych mężczyzn lub kobiet, którzy pójdą do księdza z wymogiem o publiczne wyznanie wiary. Niech ci aktywiści spotykają się na modlitwie raz lub dwa razy w tygodniu. Stopniowo niech zdobywają więcej wierzących w celu odrodzenia parafii. Ten to rdzeń ma doprowadzić do przebudzenia lokalnego kościoła. Ruch przebudzeniowy, który z tego wyniknie, przeniknie cały Kościół jako zaczyn. Ci prawowierni działacze z różnych parafii mogą się spotykać lub komunikować ze sobą i nawzajem się zachęcać.

Od prawowiernych aktywistów zależy odrodzenie kościoła. Wtedy Bóg da przebudzenie wśród kapłanów, a później także wśród biskupów.

Domagając się wyznania wiary, ci aktywiści walczą o królestwo Boże a przeciwko królestwu ciemności, kłamstwa i śmierci.

Wyznanie wiary:

1) Czy wyrzekasz się sodomickej, pachamamskiej i covidowo-szczepionkowej antyewangelii?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

2) Czy wyrzekasz się historyczno-krytycznej metody w teologii, czyli herezji neomodernizmu i ducha ateizmu stojącego za tym?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

3) Czy wyrzekasz się herezji Soboru Watykańskiego II i ducha aggiornamenta ze światem?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

4) Czy wyrzekasz się ducha synkretyzmu za gestem Jana Pawła II w Asyżu i ducha New Age?

 Odpowiedź: (Wyrzekam się)

5) Czy wyrzekasz się ducha ideologii gender, legalizującej wszelkie formy dewiacji seksualnej LGBTQ?

Odpowiedź: (Wyrzekam się)

6) Czy wyrzekasz się magii, wróżbiarstwa i spirytyzmu, które potajemnie działają w niektórych formach alternatywnej medycyny?

 Odpowiedź: (Wyrzekam się)

7) Czy wyrzekasz się ducha masonerii i NWO, który programuje moralną, duchową i fizyczną eksterminację Kościoła i ludzkości?

 Odpowiedź: (Wyrzekam się)

8) Czy wyrzekasz się satanistycznego antychrztu, który jest związany z przyjęciem mRNA szczepionki?

 Odpowiedź: (Wyrzekam się)

9) Czy wyrzekasz się duchowej jedności z heretykami w hierarchii kościelnej?

 Odpowiedź: (wyrzekam się!)

1) Czy wierzysz, że za Ciebie i za Twoje grzechy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał realnie i historycznie?

 Odpowiedź: (Tak, wierzę)

2) Czy przyjmujesz Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i oddajesz Mu swoje życie?

 Odpowiedź: (Tak)

3) Czy przyjmujesz testament z krzyża, wyrażony słowami Chrystusa do ucznia: „Oto Matka twoja!”?

 Odpowiedź: (Tak)

4) Czy przyjmujesz pełnię Ducha Świętego, aby stać się martyrem Chrystusa jak apostołowie?

 Odpowiedź: (Tak)

Uwaga do punktu 8: Ktokolwiek z biskupów i księży przyjął mRNA szczepionkę lub nakłaniał wiernych do zaszczepienia, nie wystarczy, by wyrzekł się tego satanistycznego antychrztu, musi jako pokutę, odbyć siedmioletnią epitimię.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr               + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

23. 12. 2022

 

Pobierz: BKP: Konieczność wyznania wiary przez papieża, biskupa i księdza (23. 12. 2022)

 

 

Back To Top