skip to Main Content

Zaprogramowane szaleństwo. Jaki jest ratunek?

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://call.wistia.com/medias/2qramrbkrg
https://ugetube.com/watch/y1hDAVguC3KF3qq  https://cos.tv/videos/play/27005684768084992  
https://rumble.com/vfcwtt-zaprogramowane-szalestwo.html   
https://gloria.tv/post/TGnsvrnuYeoo2ZEnaXRqGMNSc

Pobierz wideo: 349,9 MB, 1280×720 / 105,8 MB, 768×432

Tak zwana  pandemia, czy też tragikomiczny teatr, zdemaskował dziś korzenie ludzkiej głupoty. Na całym świecie rządy wszystkich państw ludzi w mediach okłamują i zmuszają ich do grania spektaklu z maskami, respiratorami, testami i ludobójczymi szczepieniami. Prawdziwi eksperci medyczni tę tak zwaną opiekę zdrowotną określają jako zbrodnię przeciwko ludzkości.

System opieki zdrowotnej ma obowiązek ratować życie i dbać o zdrowie. W nowym systemie stał się narzędziem ludobójstwa i niszczenia zdrowia. To jest szaleństwo.

Lekarze złożyli przysięgę Hipokratesa. Mają obowiązek chronić życie. Dziś są zmuszeni postępować dokładnie odwrotnie. Stają się narzędziami zaprogramowanego ludobójstwa! To najpoważniejsza zbrodnia i szaleństwo!

Masowe wykorzystywanie ludzi, jako doświadczalnych królików lub szczurów laboratoryjnych dla  śmiertelnie niebezpiecznej szczepionki, która zmienia genom, jest zbrodnią przeciwko ludzkości, szaleństwem i głupotą.

Podstawowym programem ideologicznym dzisiaj jest tzw. redukcja ludzkości o 6 miliardów. To, że narzędziem do tego szalonego celu jest opieka zdrowotna, jest absurdem i zbrodnią przeciwko ludzkości!

Dzieci na podstawie ideologii gender i edukacji seksualnej są zmuszane do poddania się terapii hormonalnej, a później do operacji zmiany płci. To zbrodnia przeciwko ludzkości i szaleństwo.

Zdrową rodzinę tworzy mężczyzna, kobieta i dzieci. Dziś jest gender ideologią celowo eliminowana. Od kochających rodziców na podstawie pseudo-praw porywane są dzieci i oddawane pedofilom i homoseksualistom na tzw. adopcję. To potworna tyrania, szaleństwo i głupota.

Osoba, która zdradziła rozum i sumienie, nie chce słyszeć prawdy i uparcie wierzy w  kłamstwo i w samooszukiwanie się. To jest podstawą ludzkiej tragedii, na której zbudowany jest system autodestrukcyjny ludzkości na tzw. złoty miliard.

Gates publicznie oświadczył: „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami, zmniejszymy populację o 10-15%”. Ten analfabeta w medycynie opowiada się za masowymi szczepieniami całej planety. Wszystkie kraje, pod jego kierownictwem,  kupują śmiertelnie niebezpieczne szczepionki, jakby postradały zmysły. Jak to jest możliwe? Źródłem tej głupoty jest zło w ludzkim sercu, które działa poprzez kłamstwo. Zatruty korzeń zła, tak zwany grzech pierworodny lub duchowe nasienie diabła, przeszło do natury ludzkiej przez grzech pierwszych ludzi.

Na czym polega tragedia pierwszego grzechu? W rzeczywistości było to nieposłuszeństwo, przez które człowiek zerwał swoją więź z Bogiem. Uwierzył duchowi kłamstwa, diabłu i przez to nieposłuszeństwo zbuntował się przeciwko Bogu. Nasienie diabła (lęgowisko zła, egoizm) już pozostało, jako mroczne dziedzictwo w naszej ludzkiej naturze. Wszystkie zbrodnie, sadystyczne tortury, brutalna tyrania, morderstwa, ludobójstwa, nienawiść, podłość, kłótnie ‒ wszystko to pochodzi z tego zatrutego lęgowiska zła w duszy.

Poganie czczą diabła i jego demony, którym również składali ofiary z ludzi, dlatego więc światem pogańskim rządziło zło i kłamstwa. Chrześcijaństwo sparaliżowało zło poprzez Ewangelię Chrystusa, sprawiedliwych i Boskie prawa. Stworzyło to barierę, dzięki której kłamstwa, zło, perwersja i zbrodnia nie pochwyciły ludzkości jako niszczycielska epidemia.

Przez ostatnie pół wieku nastąpił przełom w ustawodawstwie i sposobie myślenia. Sprawiedliwe prawa zostały zastąpione tak zwanymi prawami człowieka, w rzeczywistości promowaniem perwersji i zbrodni, ukrytych pod pozytywnymi pojęciami. Poprzez konwencje międzynarodowe, rezolucje, zalecenia te zostały również wprowadzone do ustawodawstwa krajowego.

Zostało zdemaskowane, kto stoi za fałszywą wolnością i fałszywym dobrem, oraz została ujawniona obrzydliwość całego systemu, który odrzucił Boga. Światem rządzą teraz sataniści dążący do masowego ludobójstwa. Zaczyna się to od terroru psychologicznego wraz z demagogicznym narzucaniem szczepionki mRNA. Naukowcy, którzy jeszcze nie zdradzili swojego sumienia, przed tym stanowczo ostrzegają.

Naukowcy ci niestrudzenie powtarzają, że mRNA szczepionka zmienia ludzki genom, co oznacza stopniową likwidację rasy ludzkiej. Zwracają uwagę, że ta szczepionka również należy do procesu chipowania. Biblia ostrzega przed chipowaniem karą w jeziorze ognia. Ponadto mRNA szczepionka zawiera tkankę wyrwaną z żywego jeszcze dziecka zabitego podczas aborcji. Jest to jawnym przejawem satanizmu, a tym samym powszechnej satanizacji ludzkości!

Kościół przestał być solą świata i filarem prawdy, a już na Soborze Watykańskim II podporządkował się aggiornamento, czyli duchowi tego świata. Proces ten dziś kończy kościelny oszust, publiczny zdrajca Chrystusa, pseudo-papież Bergoglio. Promuje legalizację współżycia sodomitów, w Watykanie intronizował ohydnego bożka Pachamamę stojąc na czele tego rytuału oddawania czci diabłu. Ludobójstwo promuje pod pozytywnymi pojęciami i przez religijne frazy. Nakazuje wszystkim przyjęcie śmiertelnie niebezpiecznej mRNA szczepionki. Nieważny papież Franciszek jest de facto guru elitarnych satanistów.

Dlaczego cała ta zorganizowana przestępczość i oszustwa mogą mieć miejsce? Znowu dochodzimy do tego, że w ludzkiej duszy jest lęgowisko zła i kłamstwa. Jeśli umysł jest oszukany, wyklucza sumienie. Lęgowisko zła w nas łączy się wtedy z duchem kłamstwa, z „aniołem światłości” (2 Kor 11), a człowiek zaczyna realizować swoje natchnienia i sugestie. Kłamstwo, które przyjął za swoje już postrzega jako dobro. Nie przyjmuje prawdziwej krytyki ani samokrytyki i radykalnie je odrzuca. Na tej ścieżce kłamstwa i oszukiwania samego siebie podejmuje dalsze kroki, które eskalują zło i prowadzą do samozniszczenia.

W skali globalnej widzimy to dzisiaj na przykładzie covid-histerii, prowadzącej do autodestrukcji ludzkości. To jest owoce nasienia węża w człowieku.

Jakie jest rozwiązanie?

Zwycięzcą nad kłamstwem, złem i diabłem jest Jezus Chrystus. Abyśmy byli uwolnieni od kłamstwa i zła, musimy przyjąć Pana Jezusa. On jest Bogiem i wcieloną Prawdą. Podstawą skruchy jest samokrytyka. Wtedy Jezus daje nam przebaczenie grzechów.

Aby człowiek był naprawdę uwolniony od zła w sobie, Jezus wymaga, aby dla Niego i dla ewangelii stracił duszę (Mk 8:35). W ten sposób pozbywa się lęgowiska zła, które jest w nim. To uczyni go naprawdę wolnym

(J 8,36) i szczęśliwym. Stracić swoją duszę, to znaczy oddać Bogu swoją wolę. To paraliżuje duchowe lęgowisko zła, ciemne „ego”, któremu człowiek wciąż oddaje cześć. Uwielbia go, chociaż „ego” oszukuje umysł, przytępia sumienie i zniewala wolę. Kiedy stracimy to lęgowisko kłamstwa i śmierci dla Jezusa, uratujemy nasze dusze dla wczesnego i wiecznego szczęścia.

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr                + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

20.03.2021

 

Pobierz: Zaprogramowane szaleństwo. Jaki jest ratunek? (20.03.2021)

 

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodiuszem. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany.

 

 

Back To Top