skip to Main Content

Bergoglio Ferenc és a politikai élet vezető politikusai 2022. 9. 15-én kihirdették a New Age globalizációs vallásprogram 35 pontját

Ezt a videót megnézheted itt is: https://programa.wistia.com/medias/9qe1b88oa6  
https://ugetube.com/watch/8W6ywiwccbLQlRd   
https://rumble.com/v1ky195-new-age-vallsprogram.html   
https://cos.tv/videos/play/39121626860131328   
https://www.bitchute.com/video/scTRF9OobDzB/   
https://gloria.tv/post/CygYomvqeqQ24cUeMvnZRQRUC   

Letöltés videó: 194 MB, 1280×720 / 58.6 MB, 768×432

A kazahsztáni kongresszus 35 pontos záródokumentuma valamiféle magna chartája a New Age világvallásnak. Bergoglio Ferenc hirdette ki a világ szabadkőműves testvérisége számos jelenlevő tagjával együtt.

Idézet: Mi, A Világ- és a Tradicionális Vallások Vezetőinek VII. Kongresszusa résztvevői, politikusok, nemzetközi szervezetek vezetői…a világ prosperitása iránti vágytól vezérelve…“

Ebbe a globalizációs vallásba betagolódtak a politikusok és a nemzetközi szervezetek vezetői, vagyis a mostani szabadkőművesek. Ezeket a vezetőket nem a halhatatlan lelkek üdvözülése iránti vágy, hanem állítólag a világ prosperitása iránti vágy vezérli. Valójában azonban nem a prosperitásról van szó, mert az elkövetkezendő napokban várhatjuk az előre kitervelt „nagy újraindítást“, azaz a prosperitás ellentétét. A záródokumentum további nyilatkozatai is sok megtévesztő manipulációt tartalmaznak, amelyek az egyén és az emberiség tragikus végéhez vezetnek.

Már az első napon Bergoglio számos frázis közepette elárulta: „A világnak egy vezetőre van szüksége…“ Vajon ki lesz a világnak ez az egy politikai és egyúttal vallási vezetője? A politikai és a hatalmi struktúra már készen áll. Vajon Ferenc lesz az? Netán a 2., 3. számú Ferenc vagy valaki más? A Biblia figyelmeztet a kárhozat fia – az antikrisztus megjelenésére.

Az álpápa kazahsztáni beszédeiben, amikor a lelkiségről, transzcendensről stb. beszélt, egyetlen egyszer sem említette Megváltónkat, Jézus Krisztust. Ugyanígy nem tett említést az objeltív erkölcsi elvekről és Isten igazságos törvényeiről és parancsolatairól. Ebben az új vallásban már nincs helye ezeknek, még ha fennkölt frázisokkal zengedeznek is majd róluk.

Az az isten, akit Bergoglio ezen a találkozón bemutatott, az nem a Teremtő, Aki teremtette a kozmoszt és az embert. Ferenc Kanadában a sámán vezetésével az ördögnek szentelte magát. A Vatikánban Ő emelte trónra, az arizónai boszorkányokkal és varázslókkal együtt, Pachamama démont. Ferenc álistene nem a mi Atyánk, nem Jézus Krisztus Atyja, a mi Urunké, Aki értünk és a mi üdvösségünkért emberré lett, meghalt értünk és feltámadt a halálból. Az álisten és az állelkiség Nur-Sultánból a globalizációt szolgálja és felszámolja a Tízparancsolat első parancsolatát: „Ne legyenek néked más isteneid énelőttem…“ (Dt 5,7).

Az új vallás a gendert szorgalmazza, amelyben a férfi már nem férfi és a nő már nem nő, azonban képmutatóan említést tettek a család szükségességéről. Ez az álisten és álvallás törvénybe iktatja és privilegizálja az erkölcstelenséget és a bűnözést és az ártatlanokat mint -fóbokat bünteti. Ez a New Age vallás a covid- és az ökológiai antievangéliumot hirdeti, amelyeket Ferenc érvényre akar juttatni és amelyek miatt Isten átka sújtja a földet (Gal 1,8-9). Ebben, ahogy kijelentette, a szex már rigiditás mentes, azaz gátlástalan.

Ez a New Age vallás poklot akar előidézni a földön és poklot a halál után. Az alapja a hazugság, mert ennek a vallásnak az istene – az ördög – a hazugság atyja (Jn 8,44). Az igaz Isten és az Általa küldött egyedüli Megváltó elutasításáért és a megtérés elutasításáért mindenkire a halála után örök pokol vár. Bergoglio nem figyelmeztet erre, sőt propagálja a pokolra vivő utat. Ezt a New Age vallást globalizációs tervezők tervelték ki, akik egy kormányt, egy pénzt és egy vallást akarnak.

Amire minden embernek legjobban szüksége van, az az, hogy tudja, hogy mit kell tennie halhatatlan lelke üdvösségéért. Erre világos választ ad Krisztus evangéliuma. Az üdvösség alapvetően a mi Megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz kötődik. Ő magára vette az emberi természetet és a mi bűneinket, és mint valóságos Isten és egyúttal valóságos ember igazságosan megfizetett értük. Részünkről az üdvösség feltétele:

1) megvallani bűneinket önmagunk előtt és Isten előtt

2) hinni, hogy Jézus Isten Fia és egyedüli Megváltó, aki megváltott és megszabadított engem bűneimből.

A mi hitünk Isten nevének segítségül hívásában is megmutatkozik. A Szentírás bizonysága szerint: „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róm 10,23) Ennek az alapigazságnak a mi üdvösségünkről a New Age vallásban nincs helye.

Ennyit röviden annak a 35 pontnak a kihirdetéséhez, amelyek a globalizációs álvallás alapját képezik. Ennek kellene egyesíteni az elfordult keresztényeket, zsidókat és muszlimokat. A hinduistáknak, buddhistáknak, animistáknak és egyéb pogányoknak nem okoz majd gondot, hogy egyesüljenek ezzel a vallással, amely az ördögöt és a démonokat imádja. De mi lesz a vége ennek az igazságot, igaz Istent és megtérést elutasító útnak? A vég tragikus – a kénköves tüzes tó örökre.

 

+ Illés

a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

+ Metód         + Timóteus

Püspök-titkárok

 

2022. 9. 16.

 

Letöltés: Bergoglio Ferenc és a politikai élet vezető politikusai 2022. 9. 15-én kihirdették a New Age globalizációs vallásprogram 35 pontját (2022. 9. 16.)

 

 

Back To Top