skip to Main Content

BKP: Odpowiedz kardynałowi G. Müllerowi: Bergoglio nie jest prawowitym papieżem

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://walka.wistia.com/medias/24poi7e6z9   
https://rumble.com/v1cq7bx-kardynaowi-mllerowi.html   
https://cos.tv/videos/play/37650955200402432   
https://www.bitchute.com/video/HEqZQ4UWzqGd/   
https://gloria.tv/post/DNneYeka2tzw4jyKjcoUnQizL   

Pobierz wideo: 156,2 MB, 1280×720 / 47,4 MB, 768×432

Cytat kard. Müllera: „Wbrew wszystkim teoriom… to stwierdzenie jest bez zarzutu i nie do obalenia: zgodnie z prawem jest tylko jeden papież, a jego imię to Franciszek

Odpowiedź: Wbrew wszystkim teoriombez zarzutu i nie do obalenia jest stwierdzenie Biblii (Gal 1:8-9) i bulli dogmatycznej „Cum ex apostolatus officio”, że heretyk, który zaprzecza podstawowym prawdom nauki Chrystusa i głosi antyewangelię, jest wykluczony z Kościoła. Dlatego nie może być jego głową. W żadnym wypadku heretyk Bergoglio, który został wykluczony z Kościoła, nie jest prawowitym papieżem.

Cytat Müllera: „Uważają mnie, zgodnie z logiką walk o władzę, za przywódcę opozycji lub ostatnim bastionem prawowierności”.

Odpowiedź: Jeśliże kard. Müller jest uważany za ostatni bastion prawowierności, powinien bronić prawowiernej doktryny Kościoła, która opiera się na Piśmie Świętym i apostolskiej tradycji. Ale jeśli kard. Müller uważa heretyka za prawowitą głowę Kościoła, to w żadnym wypadku nie jest bastionem prawowierności.

Cytat Müllera: „Kościół jest… nieomylny w doktrynie… pośredniczy w zbawieniu i jest bożego prawa. Ale w jego ludziach… jest też wszystko, co niskie i żałosne, co czyni nas grzesznikami, którzy potrzebują przebaczenia”.

Odpowiedź: Tak, ten nieomylny Kościół Chrystusowy również głosi, że za herezje, czyli inną ewangelię (Ga 1:8-9), spada Boża anatema, wykluczenie. A jeśli inną ewangelię, inną naukę, przyniósłby nawet anioł z nieba, to odnoszą się do niego słowa – niech będzie przeklęty (Ga 1:8-9). Istnieje różnica między skruszonym grzesznikiem, który otrzymuje przebaczenie od Boga, a zatwardziałym heretykiem, który nie chce przebaczenia, jako obecny nieważny papież Franciszek Bergoglio.

Cytat Müllera: Jedynej widocznej głowie Kościoła każdy katolik jest zobowiązany «religijne posłuszeństwo woli i rozumu»…”.

Odpowiedź: Każdy katolik jest zobowiązany posłuszeństwem woli i rozumu Chrystusowi oraz Jego widocznemu wikariuszowi, który głosi naukę Chrystusa, a nie herezje. W żadnym wypadku katolik nie może mieć religijnego posłuszeństwa woli i rozumu wobec heretyka, okupującego papiestwo. Takie fałszywe posłuszeństwo, które wyklucza posłuszeństwo Chrystusowi i Jego przykazaniom, prowadzi do piekła i jest duchowym samobójstwem.

Cytat Müllera: „Papież… zgodnie z prawem Bożym jest osobiście powołany przez Chrystusa … jako następca św. Piotra”

Odpowiedź: Prymat jest ustanowiony osobiście Chrystusem. Jeśli jednak nosiciel popełnił herezję i pozostaje uporczywy, zostaje ipso facto wydalony z Kościoła i traci władzę kościelną. Kościół nigdy nie nauczał, że papież nie może zostać heretykiem. Kiedy Piotr zaparł Chrystusa, stracił swój urząd. Jakby mógł być, w stanie, w którym publicznie przysiągł, że nie ma nic wspólnego z Chrystusem, Jego wikariuszem? Jednak on pokutował, gorzko płakał, a także musiał jeszcze trzy razy publicznie wyznać (J 21), że jest gotów kochać Jezusa aż na śmierć. Jezus mu następnie wrócił i potwierdził jego urząd, który poprzez wyrzeczenie się z przysięgą utracił. Jednak Bergoglio nie odrzuca herezji, więc odnosi się do niego to, co do apostoła Judasza, który został przez Chrystusa osobiście wybrany na apostoła, ale potem Jezus nazywa go synem zatracenia, ponieważ pokutę odrzucił.

Cytat Müllera: „Papież ma władzę niesienia świadectwa Chrystusowi w głoszonym słowie, nawet aż po śmierć męczeńską”

Odpowiedź: Bergoglio nie daje świadectwa o Chrystusie, ale robi dokładne przeciwieństwo tego, za co męczennicy oddawali swoje życie. Woleliby, niż rzucić bożkom jedno ziarno kadzidła, raczej iść na śmierć. Bergoglio popełnił publiczne bałwochwalstwo i intronizował demona Pachamamę w bazylice św. Piotra. W ten sposób odrzucił pierwsze i największe przykazanie. Ponadto promuje sodomię, a tym samym niszczy istotę wszelkiej moralności. Tym wszystkim publicznie się wykluczył z Kościoła katolickiego i nie jest ani nie może być prawowitym papieżem.

To szokujące, jaka zmiana zaszła w myśleniu! Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary publicznie ogłasza arcyheretyka Bergoglia prawowitą głową Kościoła. Nawet dla wielu ateistów jest jasne, że Bergoglio nie ma z Kościołem Chrystusa nic wspólnego. Oby kardynał Mueller dokonał prawdziwej skruchy i zaczął nazywać prawdę prawdą, a heretyka heretykiem!

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr           + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

18.06.2022

 

Pobierz: BKP: Odpowiedz kardynałowi G. Müllerowi: Bergoglio nie jest prawowitym papieżem (18.06.2022)

 

 

Back To Top