skip to Main Content

BKP: Jaký je Boží postoj k mRNA vakcinaci?

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://vieni-signore.wistia.com/medias/exa22lileq    
https://rumble.com/vdn1f5-jak-je-bo-postoj-k-mrna-vakcinaci.html    
https://ugetube.com/watch/zXFlFb3KLnotZVU   
https://cos.tv/videos/play/25732641856720896   

Stáhnout video: 206.6 MB, 1280×720 / 62.5 MB, 768×432

Křesťané chtějí mít v této době jasno, jak se ve svědomí stavět ke globální a násilné vakcinaci.

Byzantský katolický patriarchát v autoritě prorocké a apoštolské před vakcinační autogenocidou naléhavě varuje.

Arciheretik Bergoglio, okupující papežský úřad, však notoricky prosazuje genocidní „vakcinaci pro všechny“ a tvrdí: „musí se to udělat!“ Každý křesťan musí dnes vědět, že Bergoglio, který uctívá démona Pačamamu, neslouží Bohu, ale vědomě se proti Němu postavil! Kdo Bergoglia poslouchá a tvoří s ním vnitřní jednotu, nemůže být spasen. Skončí v ohnivém jezeře spolu s tímto falešným prorokem sodomie, vakcinace a čipizace s cejchem apokalyptické šelmy.

Apostatický Vatikán dělá halasnou reklamu na celý svět, že po přijetí vakcíny samotným Bergogliem se nyní nechávají očkovat další členové vatikánského státu i celá vatikánská nemocnice s 3000 zaměstnanci. Absurdně tvrdí, že po dvou vakcínách prý mají 100% imunitu a 1000krát silnější hodnoty protilátek. V této vakcinační propagandě s Bergogliem tvoří jednotu i pravoslavný patriarcha Bartoloměj a Kirill. Pravoslavní věřící už proto nesmí poslouchat tyto dva odpadlíky, kteří prosazují do nebe volající hřích a zločin proti lidstvu.

Nová mRNA vakcína nejenže mění lidský genom, ale je i formou čipizace a směřuje ke genocidě lidstva, a to jak časné, tak i věčné. Katolíci heretika dle Bible – Gal 1,8 a buly Cum ex apostolatus officio nesmí poslouchat. Arciheretik Bergoglio, ač se vyloučil z Kristovy církve, autoritativně nutí věřící:

1) postavit se proti Bohu a Jeho zákonům,

2) sebevražedně se postavit proti vlastnímu rozumu a svědomí,

3) ignorovat varování odvážných a nepodplacených odborníků v imunologii, virologii…

Jaký má být postoj zodpovědného křesťana k mRNA vakcinaci?

Člověk je povinen používat rozum a hledat jím pravdu. Kdo nám může zprostředkovat poznání pravdy v oblasti virologie? V žádném případě to nemůže být analfabet v medicíně Bergoglio, který bojkotuje všechny solidní vědce i jejich varování. Rovněž to nemohou být takoví odborníci v medicíně, kteří sice znají pravdu, ale z důvodu výhod, kariéry, úplatků a strachu ji zamlčují, anebo i veřejně a drze lžou. Stejně tak nám nemohou zprostředkovat pravdu prodejná mainstreamová média nebo uplacení politici či bergogliánští klerikálové.

Povinnou vakcinaci lze dnes kvalifikovat jako nejtěžší zločin proti lidskosti! Každý křesťan se musí postavit v boji proti vakcinačnímu genocidnímu systému, dokud je čas. Až se mechanismus rozjede, zůstanou už jen dvě možnosti: buď bude mučedníkem pro satana, nebo mučedníkem pro Krista.

Kdo totiž vakcínu přijme, dostává se pod vládu systému, za kterým jsou elity NWO sloužící satanu. Tím se vymaňuje z podřízenosti Bohu a z Jeho ochrany. Následuje bezvýchodné fyzické i duševní utrpení způsobené vakcínou, redukční smrt a po smrti ohnivé jezero. Kdo se vzepře a vakcínu nepřijme, i když ho za to čekají perzekuce, zůstává pod vládou Boží. Bůh ho buď ochrání, anebo mu dá privilegium mučednické smrti. Po smrti ho pak čeká koruna věčné slávy.

 

10 NE pro mRNA vakcínu

1) vakcína neprošla řádným testovacím obdobím;

2) mRNA vakcína mění lidský genom;

3) je nástrojem čipizace, z člověka dělá biorobota;

4) není to ve své podstatě vakcína;

5) vakcína je nástrojem genocidy neboli snížení populace, jak přiznal Gates;

6) mRNA vakcína je prosazována pod zločinným tlakem;

7) skutečným odborníkům je bráněno, aby varovali před nebezpečím takové vakcinace;

8) vakcína je proti covidu-19 neúčinná, protože virus mutuje a nikdy nebyl izolován;

9) nemocným je blokováno poskytování účinných léků a zdraví jsou nuceni ke zločinné vakcinaci;

10) nanočip ve vakcíně – cejch šelmy – znamená ztrátu svobodné vůle a tím i nemožnost konat pokání. Bible varuje trestem ohnivého jezera!

 

Závěr: Skuteční odborníci, ale i rozum, svědomí a Boží slovo výrazně varují před nebezpečnou mRNA vakcínou! Byzantský katolický patriarchát ve jménu a v autoritě Trojjediného Boha Otce i Syna i Ducha svatého před touto vakcinační autogenocidou varuje. Zároveň tímto patriarchát zavazuje před Bohem ve svědomí všechny křesťany i lidi dobré vůle k jednotnému a kategorickému odporu.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

4. 2. 2021

 

Stáhnout: BKP: Jaký je Boží postoj k mRNA vakcinaci? (4. 2. 2021)

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

 

 

Back To Top