skip to Main Content

Základní informace

Základní informace o Byzantském patriarchátu (BP)

 

BP je katolický – všeobecný! Tento patriarchát nemá jurisdikčně pod sebou žádného biskupa ani žádnou církev.

BP koná prorockou službu v současné církvi, brání pravověrné učení a tradici před nebezpečnými herezemi a synkretismem s duchem pohanství.

BP vyhlašuje – zveřejňuje – Boží tresty, anathemy, na konkrétní osoby (persony), které zneužívají církevní autoritu, přijali hereze a odmítají konat pokání! Je to služba pro ně, aby mohli konat pokání, i služba pro Boží lid, aby jasně věděl, kdo je heretik, který už zneužívá církevní vládu. Proto Boží lid ani kněží nejsou vůči takovému vázáni poslušností! BP vynesl anathemy na mnohé katolické biskupy, kardinály a nakonec i na poslední tři papeže z důvodu, že zneužili autoritu k prosazení herezí do nitra církve. Tím zavládlo nové myšlení, které je protichůdné celé církevní tradici trvající téměř 2000 let. Důsledkem je, že v bývalých křesťanských státech jsou prosazovány antihumánní gender zákony, které schvalují a privilegují homosexualismus, transsexualismus, pedofilii, zoofilii a morálně ničí jedince, rodinu i společnost. Jednotlivé „křesťanské“ státy jsou tím vtaženy do procesu morální, duchovní a fyzické autogenocidy. Tragedií je, že Vatikán a jemu podřízená církevní hierarchie pokrytecky mlčí a de facto schvaluje tuto cestu časného i věčného sebezničení.

 

BP se skládá jen z mála lidí, podobně jako i dřívější Kongregace pro nauku víry (hlava, sekretáři a několik spolupracovníků).

Patriarchát vystupuje v autoritě samotného Boha, není podřízen žádné církevní struktuře, podobně jako proroci působili vedle oficiálního Áronova kněžství.

 

BP byl ustanoven 5. 4. 2011 synodem sedmi biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC). Tato pravověrná struktura se z důvodu herezí, které hlásal v řeckokatolické církvi kardinál Huzar, od jeho heretické struktury oddělila.

 

BP je zde pro toto období velké apostaze křesťanství. Až budou vymýceny hereze, sám zanikne, neboť by pak už byl afunkční.

 

BP se nezabývá jen duchovní patologií (herezemi), ale Bůh skrze něj volá Boží lid k pravdivému pokání, k návratu k čistému prameni evangelijního učení a tradice, která tu byla téměř 2000 let.

Vedení BP: Patriarcha Eliáš a sekretáři biskupové Metoděj a Timotej.

 

Osobní údaje

 

Patriarcha Eliáš OSBMr, narozen 1946, Česká republika, na kněze vysvěcen 1972. Vstup do řehole sv. Basila 1991. Doktorát z teologie obdržel na Karlově Univerzitě v Praze. Tajnou biskupskou chirotonii zveřejnil 3. 3. 2008.

 

Biskup Metoděj OSBMr, sekretář Byzantského patriarchátu, narozen 1968, Česká republika. Vstup do řehole sv. Basila 1991, kněžské svěcení 1996, doktorát z teologie obdržel na Karlově Univerzitě v Praze. Tajnou biskupskou chirotonii zveřejnil 3. 3. 2008.

 

Biskup Timotej OSBMr, sekretář Byzantského patriarchátu, narozen 1973, Slovenská republika, do řehole sv. Basila vstoupil 2008, kněžské svěcení 2004, licenciát církevního práva obdržel v Římě. Biskupská chirotonie – červenec 2008, Pidhirci.

 

(pozn. OSBMr znamená Řehole sv. Basila Velkého reformovaná.)

Datum, místo a světitelé patriarchy Eliáše a biskupa Metoděje nejsou zveřejněny z důvodu ochrany před intrikami ze strany kard. Huzara a jeho spolupracovníků. Biskupská posloupnost je napojena na arcibiskupa A. Šeptického, OSBM. V době zrušení řeckokatolické církve komunistickou vládou přijali tajná biskupská svěcení: biskup S. Dmyterko OSBM (studia teologie v ČR), I. Bilyk OSBM, P. Vasylyk, V. Sterňuk CSsR, J. Kavaciv OSBM….

 

V současné době Byzantský patriarchát přešel do exilu

(Praha – Doněck)

 

 

 

 

Back To Top