skip to Main Content

Biskupi, apelujcie do władzy lokalnej, aby otworzyła kościoły w dniu Pięćdziesiątnicy (31 maja), na wzór Stanów Zjednoczonych

24.05.2020

Bizantyjski Katolicki Patriarchat zwraca się do wszystkich biskupów w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Afryce, Azji i Australii. Apelujcie do swoich prezydentów i rządów, aby wydali rozkaz otwarcia wszystkich kościołów w niedzielę 31 maja, w dzień wielkiego święta Zesłania Ducha Świętego.

Cytujemy z apelu prezydenta USA Donalda Trumpa: „Niektórzy gubernatorzy uważają, że kliniki aborcyjne i sklepy z winami są konieczne, a kościoły nie. To jest złe. Naprawiam tę niesprawiedliwość i nazywam kościoły koniecznymi. Wzywam teraz gubernatorów do otwarcia kościołów! Miliony Amerykanów uważają oddawanie czci Bogu za niezbędną część ich życia. Gubernatorzy muszą zrobić wszystko, aby miejsca kultu były otwarte w ten weekend. Jeśli nie, zastąpię tych gubernatorów. W Ameryce potrzebujemy więcej modlitwy, nie mniej”.

Drodzy biskupi, podajcie waszym prezydentom i rządom jako przykład prezydenta USA Donalda Trumpa!

Nie apelujcie tylko o pozwolenia dla ograniczonej liczby osób, ale niech wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w nabożeństwach w tym ważnym dniu, będą mieć taką możliwość bez ograniczeń.

Chrześcijanie muszą pokutować i modlić się. Wtedy Bóg zainterweniuje w sprawie z kwarantanną koronawirusa i zamieni ją na wczesne i wieczne dobro dla ludzi i narodów. Największym dobrem jest życie, ale podkreślamy ‒ życie wieczne!

Jak niemożliwe stanie się możliwym? „Duch Święty to uczyni!” Matka Jezusowa odpowiedziała: „Hé dúlé Kyriú” (Łk 1: 38).

Prorok krzyczy: „Duchu Święty, przybądź z czterech stron świata i powiej po tych duchowo pobitych (przez ducha kłamstwa i śmierci), niech ożyją!” (Ez 37:9).

Drodzy biskupi, w święto Zesłania Ducha Świętego w Świętej Liturgii już nie bądźcie w jedności z czcicielem demona Pachamamy!

Niech każdy biskup diecezjalny lub biskup pomocniczy osobiście przemówi do prezydenta i rządu w imieniu swojej diecezji oraz w imieniu wszystkich innych chrześcijan w całym kraju. Niech wszystkie kościoły zostaną otwarte 31 maja 2020 roku bez żadnych restrykcyjnych warunków!

Niech nikt nie spolega na alibistyczne, spóźnione i dwuznaczne żądania tzw konferencji biskupich. Ty sam napisz do prezydenta i rządu prośbę we własnym imieniu oraz w imieniu dusz, za które jako biskup jesteś odpowiedzialny!

Twój list w godzinie śmierci i przed sądem Bożym będzie świadectwem tego, że nie wyrzekłeś się Chrystusa i nie wykręcałeś się jak Piłat, a tym bardziej jak zdradziecki apostoł Judasz.

Nie bój się, zrób krok wiary! Daj miejsce Duchowi Świętemu, aby mógł działać! Duchu Święty, przyjdź i powiej po tych duchowo pobitych, niech ożyją! Niech ożyją!

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego

+ Metodiusz OSBMr                   + Tymoteusz OSBMr

Sekretarze Biskupi

 

Kopie:

Prezydentom i premierom Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Afryki, Azji i Australii

 

Back To Top