skip to Main Content

Biskupové, žádejte místní vládu, ať na Letnice (31. 5.) po příkladu USA otevře chrámy

24.5.2020

Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na všechny biskupy v Severní a Jižní Americe, Evropě, Africe, Asii a Austrálii. Požádejte své prezidenty a vládu, aby dali příkaz k otevření všech chrámů, a to v neděli 31. května, kdy je velký svátek Seslání Ducha svatého.

Citujeme z výzvy prezidenta USA, Donalda Trumpa: „Někteří guvernéři pokládají potratové kliniky a obchody s alkoholem za nezbytné, ale chrámy ne. To není správné. Napravuji tuto nespravedlnost a nazývám chrámy nezbytnými. Vyzývám guvernéry, aby otevřeli chrámy hned teď! Miliony Američanů pokládají uctívání Boha za nezbytnou součást svého života. Guvernéři jsou povinni udělat všechno pro to, aby bohoslužebná místa byla otevřena o tomto víkendu. Jestliže to neudělají, guvernéry vyměním. V Americe potřebujeme více modlitby, a ne méně.“

Vážení biskupové, dejte svým prezidentům a vládám za příklad prezidenta USA Donalda Trumpa!

Nežádejte pouze dovolení pro omezený počet lidí, ale ať dostanou bez omezení možnost všichni, kteří se v tento významný den chtějí zúčastnit bohoslužeb.

Křesťané potřebují konat pokání a modlit se. Bůh pak zasáhne do situace s koronavirovou karanténou a obrátí ji k časnému i věčnému dobru jedinců i národů. To nejvyšší dobro je život, ale zdůrazňujeme, život věčný!

Jak se stane nemožné možným? „Duch svatý to učiní!“ Matka Ježíšova na to odpověděla: „Hé dúlé Kyriú.“ (Lk 1,38)

Prorok volá: „Duchu svatý, přijď od čtyř úhlů světa a zaduj na tyto duchovně povražděné (duchem lži a smrti), ať ožijí!“ (Ez 37,9)

Vážení biskupové, ve svátek Seslání Ducha svatého už netvořte ve svaté liturgii jednotu se ctitelem démona Pačamamy!

Ať se každý diecézní či pomocný biskup obrátí za svou diecézi a zároveň jménem všech ostatních křesťanů v celém národě na prezidenta a vládu osobně. Ať žádá o otevření všech chrámů bez omezujících podmínek na 31. května 2020!

Nikdo ať nespoléhá na alibistickou, opožděnou a dvouznačnou žádost tzv. biskupských konferencí. Ty sám prezidentovi a vládě napiš žádost za sebe i za duše, za které neseš jako biskup zodpovědnost!

Tvůj dopis bude v hodině tvé smrti a před Božím soudem svědectvím, že jsi nezapřel Krista a nechytračil jsi jako Pilát, ne-li jako zrádný apoštol Jidáš.

Neboj se, učiň krok víry! Dej prostor Duchu svatému, aby mohl jednat! Duchu svatý, přijď, a zaduj na tyto duchovně povražděné, ať ožijí! Ať ožijí!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Kopie:

Prezidentům a premiérům v Severní a Jižní Americe, Evropě, Africe, Asii a Austrálii

 

Back To Top