skip to Main Content

Duchowa walka ‒ szczepienie i czipowanie

7.06.2020

Żyjemy w czasach, które wymagają od nas znajomości podstawowych informacji na temat niewłaściwego wykorzystywania wiedzy naukowej w celu tzw. redukcji ludzkości. Ci, którzy go promują, mają pełną kontrolę nad mediami głównego nurtu, i widzimy, że mogą zmanipulować większość populacji do czego chcą. Przekonaliśmy się o tym podczas korononapsychozy. Pominięto zasadę, że i druga strona musi być zawsze wysłuchana. Dlatego jest bardzo potrzebna praca edukacyjna, przeprowadzona przez tych, którzy słyszą drugą stronę i szczerze szukają prawdy.

Co solidni naukowcy mówią dzisiaj o tym, co by się stało, gdyby Gatesowi udało się wprowadzić obowiązkowy harmonogram szczepień w Stanach Zjednoczonych?

Dr. Mikovits mówi, że gdyby Gates zarządził obowiązkowe szczepienia, co najmniej 50 milionów Amerykanów umarłoby, prawdopodobnie od pierwszej dawki. Dlatego organizatorzy starali się przyspieszyć ustalenie obowiązkowego szczepienia w czasie koronapsychozy, tak aby śmierć, spowodowaną poprzez szczepionki, można było przypisać koronawirusowi. Dzięki Bogu zasługą prezydenta USA ten plan został udaremniony. Po przyjęciu szczepionki nie ma możliwości jej usunięcia z ciała. Pierwszymi ofiarami mieli być żołnierze, strażacy, technicy laboratoryjni, lekarze. To jest przestępstwo.

Jednak w Unii Europejskiej nadal istnieje niebezpieczeństwo obowiązkowego szczepienia! Prezydenci i rządy muszą walczyć o jego zniesienie. Dziś każdy obywatel UE musi zmobilizować się i wywrzeć presję na rząd nie tylko za pomocą swoich listów, ale także poprzez demonstracje na wzór Włoch.

Dr. Chris Exley jest profesorem chemii bioinorganicznej na Uniwersytecie Keele i profesorem honorowym w UHI Millennium Institute. Przeprowadzone przez niego sekcje zwłok wykazały astronomicznie wysokie stężenie aluminium w mózgach dzieci z autyzmem. Aluminium, dodawane do szczepionek bezpośrednio, powoduje katastrofę w każdym systemie biologicznym. Jest to jedna z najniebezpieczniejszych i najbardziej nerwowo toksycznych substancji.

Szczepionki przeciw grypie są agresywnie promowane każdego roku. Są one częścią globalnego planu wyludnienia. Niektóre składniki szczepionki ‒ to nanocząstki, które są zarówno digitalizowane, jak i kontrolowane. Można je aktywować za pośrednictwem sieci 5G. Dzięki temu twoje ciało jest zdigitalizowane wewnętrznie i zdalnie kontrolowane. Jeśli ktoś zostanie zidentyfikowany jako „niezadowalający”, funkcje jego narządów można zdalnie zatrzymać.

Obecną sytuację globalną należy postrzegać jako walkę duchową. Odstępczy i sprzedajni prałaci kościelni oraz oficjalne środki masowego przekazu będą sugestywnie kłamać, udowadniając jakie niesamowite korzyści wypływają ze szczepionek Gatesa i to, na jak „straszne” niebezpieczeństwo jest narażona osoba, która odmawia szczepienia. Wszystko to jest kłamstwem, aby was oszukać i zintegrować z systemem, który kończy się wieczną śmiercią ‒ wiecznym piekłem.

Właśnie dlatego, abyście mogli rozróżniać ich kłamstwo od prawdy i mieli siłę do obrony przed kłamstwem, absolutnie konieczna jest pokuta i modlitwa. Swą tradycję ma również modlitwa różańca. Konieczna jest także wzajemna motywacja, ponieważ moc kłamstwa jest wyrafinowana. Dlaczego? Ponieważ nosimy w sobie tajemnicę zła. Nazywa się to grzechem dziedzicznym.

Dziedziczny grzech jest depozytem kłamstwa i zła w człowieku, zatrutym nasieniem węża. Dlatego Jezus powiedział, że musimy zaprzeć sami siebie, wziąć krzyż codzienny i iść za Nim. On nam da światło i siłę do obecnej walki. Ale podstawą jest modlitwa. Ten zaś rodzaj złych duchów, jak powiedział Jezus, wyrzuca się tylko modlitwą i postem (Mt 17:21).

Słudzy anioła światła ‒ Lucyfera ‒ znają zasady duchowe i realizują je. Wiedzą, że tylko ludzkimi siłami nie osiągną swojego zbrodniczego celu. Dlatego ich podstawową zasadą jest: ściągnąć klątwę i tym samym stworzyć warunki dla przyjścia demonów. Jednocześnie wiedzą, że muszą usunąć wszystkie warunki, które dają przestrzeń Duchowi Prawdy.

Spójrzmy na sytuację z ostatniego półwiecza. Kościół od wieków był filarem prawdy. Ukrytym heretykom i Judaszom w kościele udało się go nie tylko sparaliżować, ale także uczynić z niego duchową podstawę systemu antychrysta. Kiedy to się zaczęło?

W 1958 r. Angelo Roncalli (Jan XXIII), który był już na liście modernistów w 1912 r., został awansowany na papieża. W swojej encyklice Pascendi (1907) święty Pius X sprzeciwiał się duchowi modernizmu, który niszczył fundamentalne prawdy wiary. Na soborze Roncalli zatwierdził truciznę modernizmu poprzez liberalnych teologów. Na II Soborze Watykańskim nastąpił duchowy punkt zwrotny! Dzisiaj zbieramy jego owoce w osobie Bergoglia, który znosi zarówno obiektywnie obowiązujące normy moralne, jak i przykazania Boże. Promuje homolobby na najwyższe stanowiska w kościele. Bezpośrednio intronizował do bazyliky św. Piotra demona Pachamamę a w dekretach o Amazonii nakazał zbezczeszczenie świętej liturgicznej ofiary przez pogańskie obrzędy, które nie czczą prawdziwego Boga, ale demony i szatana! Pogańskich czarodziejów i czarodziejki chce wyświęcać na diakonów i kapłanów.

Nakazując zamknienće świątyn, Bergoglio skutecznie pomógł w promowaniu światowej koronapsychozy. Pod pozorem środków bezpieczeństwa wydał instrukcje, by zhańbić Komunie Świętą. Dziś potajemnie promuje czipowanie poprzez szczepienia. W związku z tym 14 maja 2020 r.ogłosił całoświatowy post i „modlitwę” wraz z pogańskimi przywódcami, aby przyspieszyć wynalezienie tak zwanego leku na koronawirusa, którym ma być czipowana szczepionka. Ta zbrodnia woła o karę z nieba!

Z domu św. Marty Bergoglio celowo myli katolików swoimi charyzmatycznymi przemówieniami, które są następnie transmitowane głównie w Radiu Watykańskim. Wypowiada sugestywne zdania na temat jego osobistej relacji z Panem Jezusem, a nawet na temat pokuty, ale robi dokładnie odwrotnie. To znak ducha antychrysta. Bergoglio nie jest ani przedstawicielem Chrystusa na ziemi, ani następcą Piotra na tronie papieskim. Według Gal 1:8-9 jako heretyk i odstępca jest wykluczony z Kościoła Chrystusowego.

Bergoglio ściąga anatheme (klątwę) i idzie w całkowitej jedności z Gatesami i innymi potentatami, którzy dążą do redukcji o 6 miliardów. W taki sposób ten odstępca, nadużywając tronu Piotra, najintensywniej stwarza warunki do masowej zagłady ludzi.

Promotorzy NWO liczą się z zasadami duchowymi, dlatego też nalegają na coroczne parady gejów w dużych miastach na całym świecie. Dlaczego promują parady gejów pod takim naciskiem w krajach, które odrzucają sodomię? Chcą ściągnąć klątwę i przywołać demony, aby zajęły terytorium.

Również system kradzieży dzieci, obejmujący także Konwencję Stambulską, wiąże się z ogromnym cierpieniem dziecka i jego rodziców. Służy do składania ofiar demonom, które następnie przejmują kontrolę nad całym terytorium. Obecnie jest aktualna nawet kwestia składania ludzkich ofiar demonom, tak jak to praktykowano w pogaństwie, ale jeszcze potajemnie. System NWO czci szatana, promuje praktyki okultystyczne oraz promuje niemoralność, przestępczość i masową eksterminację ludzkości.

Bill Gates chce wykorzystać sztuczną kwarantannę do zaszczepienia całej populacji ludzkiej. Mówi o redukcji o 6 miliardów. Absurdalnie powiedział: „Tylko genocyda może uratować świat… Wykonując dobrą robotę w zakresie szczepionek, możemy zmniejszyć populację ludzką o 10–15%”. Oznacza to zabicie miliarda ludzi szczepionkami.

Na stronie internetowej Białego Domu pojawiła się petycja, w której jej inicjatorzy wszczęli dochodzenie w sprawie „Fundacji Billa i Melindy Gatesów” dotycząc nielegalnych praktyk medycznych i zbrodni przeciwko ludzkości. (https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity).

Unia Europejska w swoim planie działania w sprawie szczepień (Roadmap on vaccination) już w 2019 r. planowała wprowadzić wspólną kartę/paszport szczepień dla obywateli UE. Bill Gates już mówi o jego wdrożeniu poprzez nanoczip zawarty w szczepionce. W związku ze szczepieniem Gates domaga się od rządów silnego immunitetu sądowego. Pytamy się: dlaczego?

Obowiązkowe szczepienia stanowią zagrożenie dla wszystkich i oznaczają de facto czipowanie. A czipowanie oznacza, że człowiek przestaje być człowiekiem, jest pod stałą kontrolą i ciągłą dyktaturą, a jeśli się oprze, będzie zmuszony poprzez wywołanie bólu do wykonania przestępczych czynów. Ponadto może zostać zabity w dowolnym momencie przez zastawienie funkcji dowolnego organu.

Gdyby chrześcijaństwo było tym, czym ma być, nie byłoby miejsca dla tych demonów, które przejmą kontrolę nad ludzkością i doprowadzą ją do tyranii, samozagłady i wiecznego potępienia.

Dziś już ta sytuacja po ludzku jest nie do rozwiązania. Tylko Bóg może tu interweniować. A to bezpośrednio i pośrednio ‒ przez niektóre osoby, które do tego wybierze.

Więc w tej walce zależy na każdym z nas! Jesteśmy zobowiązani stworzyć warunki, aby Bóg mógł działać w tym niezwykłym, teraz już apokaliptycznym czasie. Konieczne jest zapewnić przestrzeni Duchowi Bożemu. Dlatego każdy z nas musi zacząć z pokutą sam od siebie.

Bizantyjski Katolicki Patriarchat, jako głos proroczy, obecnie już wielokrotnie wzywa do modlitwy i postu, w środy i piątki bez posiłku do kolacji oraz do przeznaczenia godziny na codzienną modlitwę (Mt 26:40).

Poprzez wiele proroctw Biblia zachęca nas do działania, to znaczy do pokuty. Prorok Jonasz miał ogłosić mieszkańcom miasta: „Jeszcze 40 dni, a Niniwia zostanie zniszczona”. Mieszkańcy dostali zbawienny strach i wszyscy pokutowali. Bóg karę odjął.

Dzisiaj należy wyjść z pasywności. Przykładem jest protest 735 włoskich lekarzy przeciwko szczepieniom, a także masowa demonstracja we Włoszech. Niech każdy napisze list do członka rządu i zachęci go do walki z tym planowanym samobójstwem. Chrześcijanie niech odbywają procesje pokutne przeciwko paradom gejów!

Nasze grzechy dają możliwość demonom na ukaranie nas, Bóg na to pozwala. Ale jeśli będziemy szczerze pokutować, Bóg przebaczy nam nasze grzechy, demony muszą się od nas wycofać i opuścić terytorium. Wówczas nie mogą przeprowadzić likwidacyjnego programu tyranii i śmierci. Dlatego pokuta jest tak niezwykle ważna! Ducha pokuty otrzymuje ten, kto szczerze się modli.

Biblia wyjawia, że ci, którzy wierzą w kłamstwa, zaakceptują czipowanie. Ale ci, którzy się będą modlić i czynić pokutę, albo całkowicie odwrócą zniszczenie od danego terytorium, albo będą mieli światło i moc, by odmówić szczepienia i czipowania, nawet kosztem wielkich ofiar. Ci, którzy zaakceptują chip, zostaną poddani wielkiemu cierpieniu. Najgorsze dla nich będzie jednak to, że będą podlegać władzy bestii i nie będą już w stanie czynić pokuty. Ich tragicznym losem wraz z bestią będzie jezioro ognia.

Dlatego jest to tak ważny czas, który Bóg daje nam, aby naprawdę zacząć dzisiaj od prawdziwej pokuty. Kiedy będziemy posłuszni i zaczniemy się modlić, Bóg da nam siłę, aby oświecić innych, a tym samym uratować ich życie i ich nieśmiertelne dusze. W modlitwie trzeba walczyć przede wszystkim o swoich bliskich. Dla niektórych z nich ta sprawa będzie oczywista, a inni będą wierzyć kłamstwom. Dlatego trzeba się za nich modlić i przekazywać prawdziwe informacje. Poprzez modlitwę Bóg da wyjście. Poprzez modlitwę wyprosimy również dla tych, którzy mają władze w danym kraju, aby otrzymali światło i siłę oraz aby sprzeciwili się szczepieniom, tak jak zrobił to prezydent Trump, dzięki któremu zniesiono obowiązkowe szczepienie w Stanach Zjednoczonych.

W dzisiejszych czasach Bóg wymaga, aby każdy modlił się przynajmniej jedną godzinę dziennie i pościł w środy i piątki.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr       + Tymoteusz OSBMr

Sekretarze Biskupi

 

 

Back To Top