skip to Main Content

Krytyka listu Bergoglia do kapłanów z 31 maja 2020

2.06.2020

Cytat Bergoglia:Wszyscy słuchaliśmy (podczas kwarantanny) liczb i wartości procentowych, którymi byliśmy zasypywani z dnia na dzień”.

Komentarz: Dlaczego Bergoglio nie słuchał prawdziwych statystyk, które wykazały, że liczby i procent śmiertelności były niższe niż w ubiegłym roku? W końcu Bergoglio zdaje sobie sprawę, że monitorowanie online, nawet zwykłej śmiertelności, jest technologią celowego wywoływania paniki.

Cytat: „… rękoma dotykaliśmy się bólu naszego ludu”.

Komentarz: Tymi w gumowych rękawiczkach? A z maską na twarzy? Kapłani zostali zmuszeni przez Bergoglia do dotykania nawet Ciała Pana gumowymi rękawiczkami, aby nie zostali oni tzw. infekowani – to jest bluźnierstwo i brutalne zbezczeszczenie Eucharystii!

Biskupi i kapłani, którzy mają wewnętrzną jedność z Bergoglio i podają tzw Komunią w rękawiczkach, są odstępcami i dlatego to już nie jest Ciałem Chrystusa.

Cytat: „… sensem życia jest pomaganie drugiemu w jego bólu, rozumienie lęku innych, zapewnianie ulgi innym”.

Komentarz: Katolików najbardziej bolało zamknięcie świątyń w Wielkanoc. Dlaczego Bergoglio nie udzielił katolikom ulgi podczas Wielkanocy i nie zaprosił wszystkich na całym świecie do świętowania Wielkanocy w świątyniach? Gdyby to zrobił, żaden rząd nie odważyłby się zakazać obchodów Wielkanocy. Z drugiej strony Bergoglio rozpoczął koronapsychozę i stopniowo ją nasilał. Kiedy polityk Salvini zażądał otwarcia świątyń w Wielkanoc, Bergolio porównał go do Hitlera. W rzeczywistości to porównanie dotyczy jego samego. Na Białorusi świątynie zostały otwarte na Wielkanoc i nikt nie umarł ani nie zachorował na koronawirusa.

Zamykanie świątyń  na Wielkanoc jest karą Boga za herezję i zdecydowane odrzucenie pokuty.

Cytat:Sam ofiarował ręce i zranione biodro jako drogę zmartwychwstania. Nie chowa ani nie zakrywa swoich ran; zachęca nawet Tomasza, aby dotknął, jak może zranione biodro być źródłem Życia w obfitości (por. J 20:27-29)”.

Komentarz: W ustach Bergoglia te słowa są rażącą hipokryzją. Postarał się o to, aby katolicy w Wielkanoc nie mogli poprzez św. Spowiedź i św. Komunię dotknąć się Chrystusa.

Cytat:Nie docierały do nas żadne zdalne dane, statystyki obejmowały nazwiska, twarze i historie życiowe”.

Komentarz: Bergoglio gra na emocjach, ale statystyki, które tworzą również nazwiska, twarze i historie życiowe tych, którzy zostaną wiecznie potępieni za to, że nadużył autorytetu, go nie interesują. Zamiast głosić pokutę i nawrócenie i dawać przykład, całuje stopy transseksualistów, znosi prawa Boże, poprzez pogańskie bałwochwalstwo wciąga katolików do apostazji i przygotowuje warunki do przyjmowania czipów!

Cytat:Siła świadectwa świętych polega na życiu zgodnie z błogosławieństwami i zasadami, według których będziemy sądzeni podczas Sądu Ostatecznego”.

Komentarz: Jak się Bergoglio postawi przed Sądem Ostatecznym? Święci żyli zgodnie z błogosławieństwami i zasadami Bożymi, ale Bergoglio wypácza błogosławieństwa i niszczy zasady. Blokuje drogę do zbawienia. Jak straszny będzie jego Sąd Ostateczny!

Cytat:Jako wspólnota kapłańska nie byliśmy wyobcowani z rzeczywistości i nie patrzyliśmy na nią z okna”.

Komentarz: Pewien ksiądz we Włoszech nie był wyobcowany z rzeczywistości i nie patrzył na nią z okna, ale publicznie w mieście zjadł obiad z innymi ludźmi. Celowo nie pościł w dniu, w którym Bergoglio ogłosił post i modlitwy o szybkie stworzenie czipowanej szczepionki. Ten ksiądz został przymusowo zabrany na oddział psychiatryczny. Dlaczego Bergoglio tak traktuje swojego brata ze wspólnoty kapłańskiej? Najwyraźniej nie uważa go za brata, bracia Bergoglia to prawdopodobnie tylko ci, którzy czczą demona Pachamamę i inne nieczyste demony.

Cytat:Widzieliśmy zmartwione twarze tych, którzy nie mogli pozostać blisko swoich bliskich w ciągu ostatnich godzin życia i pożegnać się z nimi”.

Komentarz: W przeszłości miały miejsce epidemie dżumy i cholery. W tamtym czasie jednak kapłani nie oglądali zmartwionych twarzy tylko w Internecie, jak w tej koronapsychozie. Z oddaniem przygotowywali śmiertelnie chorych na wieczność i chodzili z pokutnymi procesjami. Dlaczego Bergoglio nie ogłosił procesji pokutnej w Rzymie i w całym świecie katolickim przeciwko tej koronapsychozy, której celem jest szczepienie i czipowanie ‒ to najpoważniejsze zbrodnie przeciwko ludzkości? Nie wygłosił, ponieważ czipowanie ludzi sam promuje.

Cytat:Słuchaliśmy trudności i niedogodności związanych z ograniczeniami społecznymi, obserwowaliśmy zwłaszcza samotność i izolację osób starszych …”

Komentarz: Ze strony Bergoglia jest to cynizm wyższego poziomu. Rozpoczął sztuczną kwarantannę i bezustannie ją utrzymywał, a teraz się z zimną krwią maskuje za wyrażeniami emocjonalnymi. W rzeczywistości współpracuje nad planem redukcji ludzkości o 6 miliardów.

Cytat: „Cierpienia naszego ludu nas bolały, ich niepewności się nas dotykały… ”

Komentarz: Dlaczego Bergoglio, który twierdzi, że cierpienie ludzi go bolało, nigdy nie wypowiedział się przeciwko kradzieży niewinnych dzieci kochającym rodzicom za pomocą służb socjalnych? Nigdy nie wypowiedział się przeciwko konwencji Stambulskiej, która wdraża GREVIO i wprowadza kradzież dzieci z dowolnej rodziny. Dlaczego nie dał biskupom wskazówek, jak bronić niewinne dzieci w ich kraju przed przestępczymi mechanizmami prawa dla nieletnich? Dlaczego nie zwrócił się do ONZ i nie zażądał zaprzestania masowej kradzieży dzieci? Tu się rozpływa i manipuluje wyrażeniami emocjonalnymi, ale dlaczego nie śledzi statystyk, dotyczących ile skradzionych dzieci co roku popełni samobójstwo? Na przykład w samej Norwegii, która ma mniej niż 5 milionów mieszkańców, jest to 70-100 dzieci rocznie.

Cytat:Nikt nie jest poza obszarem dziejących się wydarzeń. Możemy powiedzieć, że wspólnie doświadczyliśmy płaczu Pańskiego: nad grobem przyjaciela Łazarza (por. J 11,35), nad obojętnością ludu (por. Łk 13, 14; 19, 41) … ”

Komentarz: Bergoglio też nie jest poza obszarem wydarzeń, jednak zapytany w drodze z Panamy o edukację seksualną, która, jak wszyscy wiedzą, prowadzi do degradacji moralnej niewinnych dzieci, publicznie stwierdził, że popiera edukację seksualną. Według zdemoralizowanych programów ONZ uczą dzieci masturbacji, ideologii płci, prowadzą je w kierunku terapii hormonalnej i operacji zmiany płci. To najpoważniejsze przestępstwa przeciwko dzieciom i następnemu pokoleniu! Bergoglio dobrze o tym wie, naprawdę nie jest poza obszarem wydarzeń, on ale nad ranami w duszach tych małych dzieci nie płacze. I nie tylko to, że jest w stosunku dla nich obojętny, ale jednocześnie jest współwinny w tych to zbrodniach!

Cytat: „Wielokrotnie jako duchowy mogłem być świadkiem tego, że osoba, która widzi rzeczy takimi, jakimi naprawdę są i która pozwala się przeniknąć bólowi i płacze w sercu ...”

Komentarz: Arcib. C. M. Viganò naprawdę zapłakał w sercu nad sytuacją w seminariach, został przeniknięty bólem i postanowił zrobić odważny krok, aby powstrzymać tę zbrodnię, nawet kosztem prześladowań i zagrożenia życia. Bergoglio był duchowym w seminarium, widział rzeczy takimi, jakie są, wiedział o seksualnym wykorzystywaniu studentów teologii, a ponadto, jako papież, wiedział o zbrodniach McCarricka i innych i celowo je ukrywał. Wiedział także o homoseksualnej mafii w kościele i promował ją na najwyższe stanowiska kościelne.

Cytat: „… pozwala się przeniknąć bólowi i płakać w sercu …”

Komentarz: Ilu więźniów politycznych w Argentynie cierpiało i płakało w swoich sercach, gdy Bergoglio współpracował na sprzedaży ich dzieci! Niech przemówią archiwa policyjne w Argentynie o jego zakulisowych działaniach w funkcji prowincjała jezuitów.

Cytat:Taki człowiek widzi, że ten drugi jest ciałem z jego ciała, nie boi się zbliżyć do niego, dotykając jego ran i współczując mu, doświadcza, że odległość między nimi znika”.

Komentarz: Co to jest za osoba, która postrzega, że ten drugi jest ciałem z jego ciała? Nie boji się zbliżyć do niego, dotknąć go, nawet jego ran, a wtedy odległość między nimi znika. Jest to pełne moralnej nieczystości i homoseksualizmu, które Bergoglio promuje na każdym kroku. Bergoglio znany jest z tego, że faworyzuje homoseksualistów i transseksualistów, poświęca im całe weekendy, całuje ich stopy, płaci ich wyjazdy do Watykanu i promuje niemoralność nawet w dokumentach papieskich. Poprzez synody promuje sodomię, za co Bóg karze ogniem z nieba.

Cytat:Drodzy bracia, jako kapłańska wspólnota jesteśmy powołani, aby głosić i prorokować przyszłość jako stróżujący, zapowiadający świt, przynoszący nowy dzień (por. Iz 21:11)”.

Komentarz: Wizja Bergoglia dotycząca proroczej roli kościoła, przedstawiona przez Synod dla Amazonii, nie oznacza świtu. To oznacza tragiczną przyszłość. Zamiast nawracać się do Chrystusa, promuje tak zwane nawrócenie ekologiczne, „wyświęcenie” amazońskich czarownic i świętą liturgię, wypełnioną satanistycznymi rytuałami. Kiedy pomimo tej rzeczywistości Bergoglio i z nim zjednoczeni biskupi i kapłani mówią o powołaniu do głoszenia i prorokowania przyszłości, tak to oznacza, że są fałszywymi prorokami, o których prorok Jeremiasz mówi: „Leczy ciężką ranę mojego ludu lekkimi słowami: Pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju” (Jr 6:14). „Widziałem obrzydliwość: cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie i popieranie złoczyńców, przy czym nikt się nie nawraca ze swej niegodziwości. Stali się oni wszyscy dla Mnie jakby Sodomą, a mieszkańcy ich jakby Gomorą (Jr 23:14) „Niestety, miasto wierne stało się nierządnicą (Rzym). Było pełne prawa, przebywała w nim sprawiedliwość, a teraz są w niej mordercy”(Iz 1:21).

Prawdziwy prorok broni prawd wiary ‒ Bergoglio robi dokładnie odwrotnie, jak pokazał z Pachamamą. Przygotowuje czipowanie i wie, co to znaczy. Człowiek zostanie pozbawiony wolnej woli, a tym samym możliwości zbawiennej pokuty. Chroni kapłanów i biskupów, którzy czipowanie otwarcie promują. Prawosławni biskupi z Mołdawii powiedzieli jasne prorocze słowo o szczepieniach i czipowaniu również w związku z propagowanym 5G. Bergoglio aprobuje tę drogę do doczesnego i wiecznego zatracenia i cynicznie chowa się za religijnymi zwrotami. Bergoglio jako odstępca i heretyk utrzymuje papiestwo nielegalnie. Nie jest ani namiestnikiem Chrystusa, ani następcą Piotra.

 

+ Metodiusz OSBMr    + Tymoteusz OSBMr

Biskupi Sekretarze Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

 

 

Back To Top