skip to Main Content

Reakcja na adhortacji „Umiłowana Amazonia” /Część 2/

14.2.2020

Adhortacja „Umiłowana Amazonia” i antychryst

„A kiedy ujrzycie zbezczeszczającą obrzydliwość”o której mowa u proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym – kto czyta, zrozum …” (Mt 24,15)

Bergoglio zmienia istotę liturgii chrześcijańskiej, wprowadzając pogańskie gesty, elementy, obrzędy i symbole, akceptując w ten sposób zbezczeszczoną ohydę, która związana jest z duchem pogaństwa, to znaczy z szacunkiem do szatana i demonów. W ten sposób wyrzuca Ducha Świętego, bez którego sakramenty tracą swoje uzasadnienie.

„…człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. (2 Tes 2,3-4)

Bergolio jako nowy bóg ustanawia swoje prawa i znosi prawa Boże. Bergoglio legalizuje sodomię i transpłciowość, promując tak zwaną edukację seksualną, a tym samym masową dewastację niewinnych dzieci! Jest to gorsze niż zabijanie i poświęcanie tych dzieci Molochowi, ponieważ zabijają je moralnie i powodują śmierć duchową.

Bergoglio zniósł pierwsze i największe przykazanie Boga, kiedy przyjął do wnętrza Kościoła demona pacamamę. W ten sposób wcielił najgłębszą istotę pogaństwa – okultystyczny satanizm.

Antychryst „przyjdzie w mocy szatana i dokona wszelkiego potężnego czynu, fałszywych znaków i cudów”.

Czy może istnieć większy zwodniczy znak i cud niż masowe i całkowite zaciemnienie biskupów, kapłanów, zakonników i wierzących? Jaka to była cudowna moc, która zaślepiła ich oczy, także niewidzą nawet najbardziej znaczących duchowych zbrodni, herezji, zdrady podstawowych prawd, likwidacji głównych przykazań Bożych, niewidzą już nawet oczywistych zbrodni moralnych?! Czy może być większy cud, niż w tak absurdalnym błędzie zjednoczyć cały katolicki świat? Gdyby po Bergoliowi przyszedł inny antychryst, czy byłby w stanie dokonać większego cudu niż to?

Antychryst „wszelką niegodziwością uwiedzie tych, którzy idą do potępienia”.

Bergoglio legalizuje wszelkiego rodzaju niegodziwość, znosząc obiektywne normy moralne i prawa Boże. Dziś już w jedności z kard. Marxem aprobuje małżeństwa homoseksualne i tym samym wprowadza anty-sakrament małżeństwa. Jednocześnie przebiegle, ale z wszystkich sił, promuje pogaństwo, do którego wszelka niemoralność i niegodziwość nieodłącznie należą.

Jak jest to możliwe, że są dzisiaj katolicy tak ślepi?

Katolicy są dziś ślepi, ponieważ już 50 lat temu został Bergoliowi przygotowany podkład przez II Sobór Watykański. Sobór, w dwuznaczny sposób, potajemnie zmienił nauczanie Kościoła i wprowadził ducha aggiornamento z pogaństwem i ze światem.

Pismo mówi: „Albowiem nie przyjęli i nie umiłowali prawdy, która by ich ocaliła; dlatego ich Bóg wydał mocy podstępu, aby uwierzyli kłamstwu”.

Jest to zwodniczy  znak i szokujący cud, że katolicy tak masowo uwierzyli Bergoliowemu kłamstwu. Jest to kara od Boga. Idą z nim drogą apostazji i zdrady samego Chrystusa, aż do potępienia. Jak to mozliwe? „Nie kochali prawdy, która by ich ocaliła.” Biskupi, kapłani, zakonnicy i ludzie, nawet po tak prowokujących krokach apostazji Bergoglia, wciąż notorycznie odrzucają prawdę! Co więcej, bezkrytycznie akceptują herezje metody historycznej, która zaprzecza Boskości Chrystusa i nadprzyrodzoności w Biblii oraz Boskiej inspiracji Pisma Świętego! Do dziś nie czynią pokuty i nie chcą przyznać, że jest to filozoficzne kłamstwo, maskowane przez rzekomą naukę. Nie chcą czynić pokuty nawet z herezji II Soboru Watykańskiego, który w rafinowany sposób w Nostra aetate otworzył drzwi szacunku dla pogańskiego demonizmu, a dzisiaj otworzył drzwi Watykanu dla demona pachamamy. Niektórzy nie chcą słyszeć prawdy, że wynikem obu jest satanistyczny gender! Nie chcą słyszeć prawdy, że arcyheretyk z duchem antychrysta nielegalnie okupuje urząd papieski i poprzez nielegalne wykorzystywanie władzy papieskiej zmienia Kościół Chrystusa w synagogę szatana. Ale tu idzie o wieczność milionów dusz!

Drodzy biskupi i kapłani, słowa Jezusa odnoszą się również do was: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie!” (Łk 13,3)

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego

+ Metodiusz OSBMr + Tymoteusz OSBMr

Sekretarze Biskupi

 

 

Back To Top