skip to Main Content

Odpowiedź na zbrodniczy dokument Konferencji Biskupów Słowacji (KBS) dotyczący szczepień

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://safe-world.wistia.com/medias/b4lz5k8nhv    https://ugetube.com/watch/EIfdHFVJdGBmiPH  https://cos.tv/videos/play/24812865191187456    

Pobierz wideo: 474,9 MB, 1280×720 / 144 MB, 768×432

W święto Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny, 8 grudnia 2020 roku, KBS wydała zbrodniczy i manipulacyjny dokument, mający na celu aby Słowacy przyjeli niebezpieczne szczepienia, przed którymi ostrzegają prawdziwi eksperci w dziedzinie wirusologii, immunologii i epidemiologii.

Сytat KBS:Instytucje watykańskie w odpowiednich dokumentach (…) wyjaśniają, że szczepienie ze strony lekarzy i tych, którzy szczepionkę przymują jest moralnie dopuszczalne jak szczepić tak i być zaszczepiony nawet taką szczepionką” (zawierającą komórki abortowanych dzieci ).

Odpowiedź: W przypadku szczepień nowymi niebezpiecznymi szczepionkami, dokumenty watykańskie nie są zgodne z nauczaniem katolickim a także rażąco zaprzeczają naturalnym zasadom etycznym i moralnym. KBS paradoksalnie próbuje bronić niemoralną stronę szczepionek zawierających komórki abortowanych dzieci, aby egzekwować obecne szczepieńa, które zagrażają Słowacji. Tymi szczepieniami kieruje Bill Gates za pośrednictwem WHO i UE. Nowa szczepionka zmienia ludzki genom, pozostawia cyfrowy ślad i jest już formą chipowania.

Żaden ekspert, żadna firma ani żadne państwo nie ponosi odpowiedzialności za to czy szczepionki są bezpieczne, uzyskali nawet immunitet, więc nie mogą być sądzeni, nawet jeśli wystąpi masowa śmiertelność. Każdy, kto przyjmuje szczepionkę, przyjmuje ją, ponieważ uwierzył w kłamstwo i sam podejmuje wszelkie ryzyko. Powszechnie wiadomo, że tzw filantrop Gates powiedział, że szczepienia mają służyć zmniejszeniu populacji ‒ to znaczy do ludobójstwa.

W związku z tym KBS była zobowiązana do ostrzegania przed niebezpieczeństwem i podkreślić, że z powodu chipowania człowiek wyrzeka się własnej woli. Chipowana osoba nie może pokutować nawet w godzinie śmierci. Skazuje się na jezioro ognia! KBS ignoruje prawdę, a promując szczepienia, cynicznie otwiera drzwi do zagłady Słowaków!

Сytat KBS: „Na zarzut, że użycie szczepionki z jakimkolwiek, nawet odległym, związkiem z aborcją jest zawsze niemoralne, biskupi USA odpowiedzieli, że taki pogląd nie odpowiada katolickiej nauce moralnej”.

Odpowiedź: Argumentowanie wypowiedziami dwóch heretyków, Rhoadesa i Naumanna, ukrywających się za Konferencją Episkopatu USA, jest rażącą manipulacją. Prawda jest taka, że aborcja ‒ to morderstwo nienarodzonego dziecka. Biskupi, którzy zatwierdzają te szczepionki, legalizują aborcje i uczestniczą w zbrodni. Dr. René Balák, ekspert ds. bioetycznych ograniczeń w biomedycznym i zdrowotnym prawie, twierdzi, że do tych celów ludzki płód musi być nadal żywy, aby jego komórki mogły zostać w szczepionkach wykorzystane!

Cytat KBS: „Biskupi zapewniają, że szczepienie tą szczepionką nie jest grzechem”. (AstraZeneca ma najbardziej bezpośredni związek z linią komórkową abortowanych dzieci).

Odpowiedź: Jeśli nie jest grzechem wykorzystywanie komórek nienarodzonego dziecka w szczepionkach, jak zapewniają biskupi, to pytamy, co ich zdaniem jest grzechem?! Musimy przypomnieć tym biskupom, że nadużycie władzy kościelnej w związku z planowanym ludobójstwem narodu słowackiego jest grzechem niezwykle ciężkim, to znaczy grzechem przeciwko Bogu i ludzkości, grzechem, który woła do nieba! Za to oświadczenie KBS każdy biskup będzie odpowiadał przed Bożym sądem. Nikt z nas z pewnością nie chciałby stać na ich miejscu.

Cytat KBS: „ Ojciec Święty Franciszek 25 września 2020 r. podkreślił, że szczepionki COVID-19, a także technologie leczenia tej choroby muszą być dostępne dla wszystkich”.

Odpowiedź: Tak zwany Ojciec Święty Franciszek, po pierwsze nie jest prawdziwym papieżem z powodu herezji, którymi niszczy samą istotę Kościoła, a po drugie, nie jest specjalistą w dziedzinie medycyny. Wraz z filantropami, takimi jak Bill Gates, współpracuje nad ludobójstwem i karą w jeziorze ognia „dla wszystkich”. Ten kto jest temu apostołowi Judaszowi posłuszny, zostaje pod klątwą, co powoduje utratę sumienia i rozumu. Za ten upór w odrzucaniu prawdy, co jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu i za zdradę Chrystusa i Jego ewangelii (Ga 1: 8-9), zdrajców Kościoła czeka jezioro ognia.

Сytat KBS: ,,Komisja Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej 22 października 2020 roku nawiązała na słowa Papieża i dodała, że szczepionki powinny być zrobione etycznie i udostępniane przedewszystkim osobom starszym”.

Odpowiedź: Komisja Biskupów promuje to samo kolosalne kłamstwo, co apostata Bergoglio, i ukrywa się za pozytywnymi stwierdzeniami, że szczepionki mają być etyczne. Doskonale zdają sobie sprawę, że te szczepionki nie są etyczne, ale zbrodnicze. Prawdziwy papież i prawdziwi biskupi powinni, nawet za cenę męczeństwa, ostrzegać przed groźbą szczepień związanych z chipowaniem i karą w jeziorze ognia.

Сytat KBS: „Słowaccy biskupi, po konsultacji z medykami, przyłączają się do apelu Ojca Świętego i wspomnianych konferencji episkopatów katolickich”.

Odpowiedź: Ani słowaccy biskupi, ani pseudopapież, ani wspomniane konferencje biskupów nie chcą słyszeć głosu prawdy prawdziwych naukowców i ekspertów. Są tylko rzecznikiem ludobójczego programu filantropów takich jak Bill Gates i jemu podobnych. Wydając ten dokument, KBS nadużyła autorytetu słowackich biskupów i nałożyła na nich przed narodem i Bogiem wielką winę za współudział w zbrodni planowanego ludobójstwa.

Сytat KBS: (Biskupi Słowacji) „mają nadzieję na wczesną dostępność co najlepszej szczepionki lub szczepionek, zarówno pod względem oceny etycznej, jak i odpowiedniej skuteczności i bezpieczeństwa”.

Odpowiedź: Jeśli biskupi Słowacji wypowiadają się na tak poważny temat jakim jest szczepienie ludności i nie wiedzą o fatalnych konsekwencjach tych szczepionek, nie mają prawa ich komentować! Jeśli wiedzą o tych fatalnych konsekwencjach i nadal zalecają te szczepionki, to stają się masowymi mordercami, a odpowiedzialność za stopniowe ludobójstwo Słowacji i śmierć dusz w jeziorze ognia spada przede wszystkim na nich!

Сytat KBS: „Podkreślają potrzebę sprawiedliwego dostępu do szczepień dla wszystkich grup społecznych”.

Odpowiedź: Ukrywanie do nieba wołącej zbrodni frazą „sprawiedliwy dostęp do szczepień” ‒ jest rażącą manipulacją, która wskazuje na utratę sumienia a nawet rozumu. Biskupi, którzy zgadzają się z tym zbrodniczym dokumentem, otrzymają po śmierci taką samą nagrodę jak Gates i inni filantropi, którzy promują ludobójstwo poprzez szczepienia.

Сytat KBS: „Ochrona życia i zdrowia jest poważnym obowiązkiem moralnym”.

Odpowiedź: Poważnym moralnym obowiązkiem biskupów jest mówienie prawdy, nawet za cenę wielkich ofiar, w tym męczeństwa! Największym obowiązkiem biskupów jest troska o zbawienie nieśmiertelnych dusz. KBS robi dokładnie odwrotnie. Dba o masowe wrzucenie wszystkich Słowaków do piekła!

Сytat KBS: „Nikt nie ma prawa … ekspertów ds. szczepień nierozsądnie lub lekkomyślnie kwestionować ”.

Odpowiedź: KBS le swym dokumentem podważa prawdziwych ekspertów medycznych!

Cytaty co najmniej kilku znanych ekspertów medycznych:

Dr Schiffman:Rząd nieustannie domaga się szczepień … To straszne lekceważenie uznanych międzynarodowych badań i ekspertów ze wszystkich dziedzin – wirusologów, bakteriologów, epidemiologów … Ponadto jest to nowa forma szczepień, tak zwana szczepionka RNA, która jest zdolna, w porównaniu z poprzednimi szczepieniami, zmienić materiał genetyczny i spowodować u ludzi nieodwracalne uszkodzenia… Wszystkie podjęte środki (rządowe) muszą zostać usunięte, ponieważ powstały na tle wyimaginowanych przerażających scenariuszy, aby wzbudzić wśród ludności lęk przed śmiertelną chorobą, która ale w takiej formie nie istnieje.“

Dr Mikovits (USA), czołowy ekspert w dziedzinie szczepionek: „Gdyby Dr. Fauci i Bill Gates odnieśli sukces w egzekwowaniu przymusowych szczepień, zmarłoby co najmniej 50 milionów Amerykanów. Byliby to ludzie, którzy zostali już zranieni przez inne szczepionki. Stwierdzono, że 50 milionów Amerykanów ma gamaretrowirusa ze szczepionek … Ich śmierć następnie przypiszą COVID-19.”

Dr Carrie Madej (USA):

W szczepionce przeciwko COVID-19 ma być wykorzystana technologia rekombinacji DNA i rekombinacji RNA… Spowoduje w organizmie człowieka trwałe i nieznane zmiany. Zasadniczo stworzy nowy gatunek (ludzi) i być może zniszczy stary – nas, ludzi, jakich się znamy. Ten typ szczepionki DNA nigdy wcześniej nie był stosowany u ludzi… Wraz z tym hydrożelem ze szczepionką do organizmu dostaje się nanotechnologia i jej działanie robotyczne. To wszystko wskazuje na to, że szczepionkę można wykorzystać do połączenia nas z interfejsem sztucznej inteligencji…

Wniosek:

Teraz jest czas Adwentu, czas pokuty. Słowa św. Jana Chrzciciela są naglące, szczególnie dla obecnych przywódców kościoła: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawróceniaJuż siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone (Mt 3:7-10).

Jan Chrzciciel nazwał plemieniem żmijowym przywódców kościoła Starego Testamentu, którzy gorliwie odrzucali prawdę i prawdziwą pokutę. Dziś jego słowa odnoszą się do zbrodniczej organizacji kościelnej zwanej KBS. Siekiera prawdy odetnie zatrute drzewo. Na tych członków, którzy uparcie odrzucają skruchę  czeka piekielny ogień .

Zorientowany katolik, a także i ateista, jest zszokowany przestępczym dokumentem KBS. Owocami pokuty powinny być następujące kroki:

1) Zniesienie instytucji KBS, ponieważ jest ona rażąco wykorzystywana do manipulacji i dobrych biskupów i nie daje im swobody wyrażania prawdy.

2) Uważamy, że wielu biskupów KBS się z tym stwierdzeniem nie zgadza, ale ponieważ byli oni wykorzystani poprzez system, działający w KBS, muszą się radykalnie i publicznie zdystansować od tego przestępczego oświadczenia.

3) Każdy biskup – diecezjalny lub pomocniczy – musi osobiście i publicznie wezwać rząd do zaprzestania tych przestępczych szczepień.

4) Należy zaprzestać wspominania w Liturgii apostaty Franciszka Bergoglio, a tym samym usunąć z siebie i ze Słowaków przekleństwa, które utrzymuje się przez wymienianie jego imienia.

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr          + Tymoteusz OSBMr

Biskupi-sekretarze

9. 12. 2020

 

Pobierz: Odpowiedź na zbrodniczy dokument Konferencji Biskupów Słowacji (KBS) dotyczący szczepień (9. 12. 2020)

 

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodiuszem. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany.

 

Back To Top