skip to Main Content

Wybory w USA i Konferencja Episkopatu (KE)

Obejrzyj to wideo na: https://god-voice.wistia.com/medias/ahe0bvlvsw    https://ugetube.com/watch/2DNsgHvtWxTBsGf   https://cos.tv/videos/play/24062457353638912  https://gloria.tv/post/4AZUUbUkuPZwDzLsBeLWNcgYX        

Pobierz wideo: 453 MB, 1280×720 / 137,3 MB, 768×432

Obecnie toczy się walka o ujawnienie oszustwa w wyborach w USA. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (KE) José Gómez w szczytowym momencie walki psychologicznej publicznie gratuluje przedstawicielowi globalistów zwycięstwa, choć nie zostało to jeszcze rozstrzygnięte. Tym gestem paraliżuje bojowników przeciwko systemowi globalizacji. Ten system dzisiaj promuje czipowaną szczepionkę i redukcję, czyli ludobójstwo planety.

W Białorusi arcybiskup Kondrusiewicz wraz z całą Konferencją Episkopatu przed wyborami i po nich zaplanował zamach stanu w celu obalenia prawowitego rządu. Jednak rząd ten chroni wartości moralne i chrześcijańskie przed ideologią gender i kradzieżą dzieci, a także przed globalizacją.

Podobne samobójcze gesty wykonał przewodniczący Konferencji Episkopatu Słowacji, arcybiskup Zwoleński. W krytycznym momencie, kiedy miał ostrzec przed drogą samozniszczenia, wezwał wierzących do poddania się niebezpiecznym testom, przed którymi ostrzegają lekarze. Premier następnie nakazał de facto przymusowe testy pod sankcjami, takimi jak zwolnienie z pracy, zakaz wchodzenia do sklepów, zakaz wychodzenia z domu itp. W ten sposób zdradzieccy przywódcy kościelni na czele KE otwierają drzwi redukcyjnemu procesu zagłady Kościoła i ludzkości.

W Czechach arcybiskup Graubner, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu, jest odpowiedzialny za pielgrzymkę biskupów w maskach. Wkrótce potem rząd ogłosił w Czechach stan wyjątkowy. Kiedy teatr w Brnie ogłosił bluźniercze przedstawienie rażąco obraźliwe dla naszego Pana Jezusa Chrystusa w 2018 roku, ludzie byli zszokowani. KE jednak milczała. Tylko jeden członek KE sprzeciwił się i złożył pozew do sądu. Jednak KE jako organizacja nie poparła jego obrony Chrystusa.

System konferencji episkopatów jest jednym z zatrutych owoców Soboru Watykańskiego II. To forma globalizacji, którą można porównać do struktury UE. Poszczególne państwa zrzekły się suwerenności, a politycy zrzekli się odpowiedzialności za obronę interesów swoich narodów.

Co o konferencjach episkopatów prawie 40 lat temu powiedział kardynał Ratzinger? (Rozmowa z Messorim, 1985)

Cytat Ratzingera: „Biskupi są następcami apostołów, są autentycznymi nauczycielami doktryny chrześcijańskiej, a w powierzonych im diecezjach mają odpowiednią bezpośrednią i «pełną władzę»”.

Komentarz: Szanowny biskupie, czy jesteś świadomy swojej odpowiedzialności w swojej diecezji? Czy naprawdę jesteś następcą apostołów, nauczycielem doktryny chrześcijańskiej, czy też jesteś heretykiem i odstępcą?

Cytat Ratzingera: „Rola biskupa w rzeczywistości zanika i jest zagrożona po Soborze Watykańskim II całkowitym zdławieniem w wyniku włączania biskupów do coraz bardziej zorganizowanych struktur Konferencji Episkopatów… Nie wolno nam zapominać, że Konferencje Episkopatów nie mają podstaw teologicznych, że nie należą do nieodwołalnych struktur Kościoła Chrystusowego…”

Komentarz: Czy zdajesz sobie sprawę, szanowny biskupie, jakie negatywne konsekwencje ma dla ciebie zaangażowanie w strukturze Konferencji Episkopatu?

Cytat Ratzingera: „Żadna Konferencja Episkopatu sama o sobie nie pełni funkcji nauczania. Chodzi przede wszystkim o ochronę samej istoty Kościoła katolickiego, który opiera się na strukturze episkopatu, a nie na federacji kościołów narodowych. Poziom narodowy nie reprezentuje właściwego kościelnego wymiaru”.

Komentarz: Szanowny biskupie, czy wiesz, że żadna Konferencja Episkopatu nie ma funkcji nauczania? Czy wiesz, że musisz chronić istotę Kościoła katolickiego, który opiera się na strukturze episkopatu? Czy wiesz, że KE nie reprezentuje właściwego kościelnego wymiaru?

Cytat Ratzingera: „Należy jeszcze raz wyjaśnić, że w każdej diecezji jest tylko jeden pasterz i nauczyciel wiary, pozostający w komunii z zastępcą Chrystusa”.

Komentarz: Prawowierny zastępca Chrystusa musi być zakorzeniony w ewangelii Chrystusa i chronić depozyt wiary. Dzisiaj arcyheretyk Bergoglio jest zakorzeniony w antyewangelii (Ga 1:8-9) i systematycznie likwiduje depozyt wiary.

Cytat Ratzingera: „Znam biskupów, którzy prywatnie wyznają, że zadecydowaliby inaczej niż w głosowaniu na konferencji, gdyby sami musieli zdecydować”.

Komentarz: Szanowny biskupie, czy należysz do biskupów, którzy gdyby głosowali sami, zadecydowaliby inaczej niż podczas głosowania na konferencji?

Cytat Ratzingera: „Akceptacja presji grupowej była tutaj wynikiem obaw, aby nie byli postrzegani jako „psujący grę”, jako „zacofani” lub „niezbyt otwarci”.

Komentarz: Szanowny biskupie, czy jesteś również narażony na presję grupową w KE i boisz się, że „zepsujesz grę” lub będziesz wyglądać na „zacofanego” lub „niezbyt otwartego”?

Cytat z Ratzingera: „Jednak w takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że gdzieś zniknie «oburzenie» i «szaleństwo Ewangelii», ta sól i ten kwas, który w dzisiejszym poważnym kryzysie jest bardziej niż kiedykolwiek niezbędny”.

Komentarz: Szanowny biskupie, dobrze wiesz, że na konferencjach biskupów nie ma już miejsca na „oburzenie” i „szaleństwo ewangelii”. Ponadto już dawno zniknęły ta sól i ten kwas. Jak chcesz bez nich wytrzymać w dzisiejszym wyjątkowo poważnym kryzysie? Dziś możemy powiedzieć, że wkraczamy w epokę apokaliptyczną, związaną z rządami bestii i czipowaniem. Czy wierzysz duchu, który panuje na Konferencji Episkopatu i sprawia wrażenie, że wszystko jest w porządku i że nie jest potrzebna pokuta? Jeśli mu wierzysz, jesteś w głębokim oszukiwaniu samego siebie i w duchowej ślepocie.

Apostoł Paweł cię upomina: Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, …głoś naukę,w porę, nie w porę… Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili(2 Tm 4:1-5).

Komentarz: Czy głosisz naukę Bożąw porę i nie w porę? Milczysz, albo głosisz herezje Bergoglia, które prowadzą do apostazji i piekła? Czy zdajesz sobie sprawę, że wkrótce staniesz przed Jezusem, który cię będzie sądził?

Cytat z Ratzingera: „Zadaniem pasterzy jest ucieleśnienie głosu prostej wiary z jej prostą i podstawową wiedzą wewnętrzną, która poprzedza naukę teologiczną. Tak, ilekroć ta nauka wznosi się do absolutnej normy, wierze grozi zniszczenie”.

Komentarz: Czy zdajesz sobie sprawę, że historyczno-krytyczna „nauka” (metoda) jest oparta na filozofii ateistycznej? Ze swoją teologiczną pychą kwestionowała wszystko, co nadprzyrodzone w Biblii oraz zaprzecza jej boskiej inspiracji. Ta teologiczna pseudonauka rzeczywiście podniosła się do absolutnej normy, a wierze nie tylko grozi zniszczenie, ale ona teraz dopełnia to zniszczenie!

Rozwiązuje dziś Konferencja Episkopatu istotne problemy?

1)  Rozwiązywała KE pytanie, czy Bergoglio jest heretykiem, czy nie?

2) Rozwiązywała KE pytanie, że jeśli jego imię jest wymieniane w liturgii, to przynosi to duchowe przekleństwo?

3) Rozwiązywała KE pytanie, czy promowanie homoseksualizmu przez Bergoglia jest zgodne ze słowem Bożym oraz tradycją apostolską i kościelną, czy też im zaprzecza?

Konferencja Episkopatu nie zajmuje się tak istotnymi kwestiami. Konferencje znoszą odpowiedzialność każdego biskupa w jego diecezji. Dlatego powinny zostać zniesione, ponieważ ich owoce szkodzą Kościołowi. Nie pozwalają na żaden sprzeciw. Są do pewnego stopnia dyktaturą kilku osób. Promują ducha świata i tolerują herezje.

Zadajmy pytanie: co by się stało, gdyby biskup w swojej diecezji nakazał kapłanom, aby przestali wymawiać nazwisko arcyheretyka Bergoglia? Opierając się o naukę wiary i sumienia, zmieniłby sformułowanie w liturgii: „w jedności z pierwszym papieżem Piotrem i wszystkimi prawowiernymi papieżami”.

Za to prawdopodobnie zostałby wkrótce usunięty z urzędu biskupiego i wysłany na wcześniejszą emeryturę. Ale oto pytanie: czy biskup może być posłuszny nakazowi heretyka, który jest pod wielokrotną klątwą Bożą zgodnie z Gal 1:8-9? Zgodnie z bulą dogmatyczną papieża Pawła IV nie jest on zobowiązany, a nawet nie może być posłuszny heretykowi! Odważny biskup mógłby odmówić wcześniejszej emerytury i pozostać na stanowisku. A jeśli dołączy do niego więcej biskupów? Co by się stało? Nastąpiłby proces duchowego przebudzenia Kościoła!

Bergoglio niszczy Kościół, ryzykuje, unieważnia przykazania Boże oraz nielegalnie zajmuje i likwiduje najwyższy urząd w Kościele. Nie boi się przeciwstawić Bogu i Kościołowi. A ty, który masz stanąć w obronie Chrystusa i Kościoła, się boisz?

Jaka jest druga opcja? Jeśli się Ty, jako biskup, nie sprzeciwisz i przejdziesz na emeryturę, pozostań w swojej diecezji w prywatnym domu. Można się spodziewać, że Bergoglio wyznaczy na twoje miejsce heretyka lub homoseksualistę. Ty ale nadal będziesz biskupem, prawowierni księża będą cię odwiedzać, zachęcaj ich do wierności Chrystusowi, udzielaj im mądrych rad i módl się z nimi o ich osobiste problemy. To przełamie klątwę, która wisi na apostatycznej strukturze. Kapłani i wierzący, którzy pozostaną wierni naukom Chrystusa, będą mieli w tobie wielkie wsparcie. Będziesz miał większy autorytet niż ten, którego Bergoglio umieści na twoim miejscu. Dzięki twojej odważnej postawie księża i wierni nie będą się już bać heretyka.

Byłaby to forma przejścia Kościoła Chrystusowego od okupacyjnej apostazji do katakumb.

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr                         + Tymoteusz OSBMr

Biskupi-sekretarze

10.11.2020

 

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodiuszem. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany.

 

Back To Top