skip to Main Content

BKP: Ogłoszenie Bożej anatemy na przewodniczących konferencji episkopatów Europy

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://hlas.wistia.com/medias/q8pv73bta7   
https://rumble.com/v2ef97c-oglosenie.html   
https://cos.tv/videos/play/43264895286809600   
https://www.bitchute.com/video/Cn477oWXOPPo/   
https://gloria.tv/post/4zJHMymw7aCH4twhbLs2cbY1E   

Przewodniczący Konferencji Episkopatów wzięli udział w tzw. kontynentalnym zgromadzeniu Synodu o synodalności w Pradze w dniach 5-12 lutego 2023 r. Byli to:

– Kardynałowie: Ouellet (Watykan), Grech (Watykan), Omella Omella (Hiszpania), Hollerich (Luksemburg), Zuppi (Włochy), de Kesel (Belgia)

– Arcybiskupi: Graubner (Czechy), Massafra (Albania), Lackner (Austria), Vukšić (Bośnia i Hercegowina), Puljić (Chorwacja), Sfeir (Cypr), de Moulins-Beaufort (Francja), Rossolatos (Grecja), Martin (Irlandia), Stankevics (Łotwa), Grušas (Litwa), Scicluna (Malta), David (Monako), Gądecki (Polska), Galbas (Polska), Pezzi (Rosja), Bober (Słowacja), Jiménez Zamora (Hiszpania), Nemet (Serbia), Kmetec (Turcja), Mokrzycki (Ukraina), Cushley (Szkocja), Lioulias (Wielka Brytania)

– biskupi: Jaszeuski (Białoruś), Kawalenow (Bułgaria), Hudson (Anglia i Walia), Jourdan (Estonia), Joly (Francja), Bätzing (Niemcy), Mura (Włochy), Jurevicius (Litwa), Cosa (Mołdawia), Van Den Hende (Holandia), Kozon (Skandynawia), Ornelas Carvalho (Portugalia), Veres (Węgry), Crişan (Rumunia), McGee (Szkocja), Štumpf (Słowenia), Matjaž (Słowenia), Gmür (Szwajcaria), Martyniuk (Ukraina), Jazłowiecki (Ukraina), Zmitrowicz (Ukraina), de san Martín (Watykan), Okolo (Nuncjusz w Czechach), Dzyurakh (Ukraina), Giuliodori (Włochy).

Wyżej wymienieni kościelni prałaci ściągnęli na siebie Bożą anatemę za propagowanie innej – sodomistycznej – antyewangelii według Ga 1:8-9. Anatema spadła na wszystkich, niezależnie od tego, czy byli to świadomi, czynni propagandyści i organizatory praskiego sabatu, jak np. prałaci Hollerich, Grech, Bätzing czy Graubner, czy tylko ci, którzy uczestniczyli w nim formalnie. Jego celem było dokonanie kolejnego przełomu w propagowaniu niemoralności LGBTQ do kościelnej świadomości, a następnie, przez zmianę norm i do nauczania oraz praktyki. To wielka zbrodnia przeciwko Bogu, Kościołowi i narodom Europy, które wymienione osoby na spotkaniu reprezentowały. Zmiana kościelnych paradygmatów przebiega etapami, jeśli to możliwe – potajemnie, ukryta we wzniosłe frazesy. Ale w rzeczywistości jest to samobójstwo Kościoła.

Niemiecka Droga synodalna, która zaciekle promuje ten samobójczy trend, jest przerażającym przykładem. Ale nikt w Pradze niemieckiej apostazji publicznie nie potępił. Wręcz przeciwnie, gestem obecności jej przedstawicieli została tutaj zatwierdzona. Ponadto bp Bätzing stał się gwiazdą spotkania. Publicznie głosił kazania, publicznie koncelebrował i otwarcie krytykował innych. Udział tego przedstawiciela niemieckiego nurtu, biskupa Bätzinga na spotkaniu w Pradze był dowodem na to, że niemiecki model tzw. synodalnej drogi jest identyczny z powszechnym modelem, promowanym przez odstępczego papieża Franciszka.

Biskup Bätzing wyraził w Pradze, że rzekomo dostrzega znaczne napięcie w Kościele. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Müller na to w mediach reagował:

To napięcie jest spowodowane przez heretycki sprzeciw wobec katolickiej nauki wiary”.

Kardynał dosłownie powiedział, że „analiza Bätzinga jest przerażająca”. Bätzing bowiem na spotkaniu w Pradze odrzucił Boże objawienie powierzone Kościołowi, mówiąc: „To nie jest moja wiara, to nie jest mój Chrystus ani obraz (mojego) Kościoła”.

Kardynał Müller powiedział: „Cały ten program niemieckokatolickiej eklezjologii jest błędny i samobójczy… Niemiecka synodalna sekta jest diametralnym przeciwieństwem katolickiego wyznania wiary”.

Też o wielu biskupach kardynał powiedział: „Oni nie zrozumieli tajemnicy zbawienia od grzechu i zawiedli swoje powołanie jako następcy apostołów”. Drogę synodalną Kardynał opisuje jako „religijnie niekompetentną, kanonicznie nieuprawnioną” i wyjaśnia, że „jest w oczywistej (rażącej) sprzeczności z doktryną o istocie i powszechnej misji Kościoła Chrystusowego”.

Bätzing i inni uczestnicy praskiego sabatu ściągnęli na siebie Bożą anatemę. Jaka jest różnica między anatemą a ekskomuniką? Zasadniczo terminy te są zbieżne, ale pewna różnica tu istnieje. Na przykład Kościół ekskomunikował św. Joannę d’Arc i ją spalono jako heretyczkę. Było to sądowe przestępstwo, oficjalnie usankcjonowane przez zewnętrzną kościelną organizację. Jednak św. Joanna właściwie nie głosiła żadnych herezji, dlatego nie została wykluczona z Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Boża anatema na nią nie spadła, mimo że była ekskomunikowana. Niestety to nie jest odosobniony przypadek w historii Kościoła.

Uczestnicy praskiego szabatu, mimo że ciąży na nich Boża anatema, nadal będą występować w w pełnej kościelnej okazałości. Dlaczego? Ponieważ ustanowiony kościelny system dzisiaj nie ekskomunikuje heretyków, ale wręcz przeciwnie, uprzywilejowuje ich.

Bizantyjski Katolicki Patriarchat niniejszym ogłasza Bożą anatemę, która ma podwójny pozytywny skutek:

1) Chroni wierzących przed duchową infekcją herezji.

2) Inicjuje heretyckich prałatów do prawdziwej pokuty.

Spójrzmy na historię:

Wschodnie chrześcijaństwo w VIII-IX wieku zostało dotknięte herezją ikonoklazmu. W tym czasie patriarchą Konstantynopola był Paweł IV. Ze słabości, pod naporem gróźb uległ i nie przeciwstawił się herezji. Jednak wyrzuty sumienia nie dawały mu spokoju. Zdając sobie sprawę, że został zdrajcą, zrzekł się urzędu patriarchy i zamknął się w klasztorze jako pokutnik. Przyszli do niego księża, nawet z cesarzową Ireną, błagając, by nie opuszczał swojej trzody.

Paweł im odpowiedział : „Jestem już stary i chory, wkrótce nadejdzie śmierć i trzeba będzie się rozliczyć przed sprawiedliwym Sędzią nawet z najmniejszych przewinień. Boję się, że Bóg mnie ukarze, bo ze strachu milczałem i nie powiedziałem wam prawdy. Dzisiejszy Kościół cierpi z powodu herezji. Do tego przyczyniłem się i ja, ubogi, bo trzy razy ręką i językiem zgodziłem się na fałszywą naukę. Za to dziś boleśnie żałuję i wolałbym być w grobie niż pod Bożą anatemą. I również wam mówię, że nie macie nadziei na zbawienie, jeśli pozostaniecie w herezji. Dopilnujcie, aby został zwołany powszechny Sobór, na którym herezja zostanie potępiona… Jeśli nie zostanie zwołany powszechny Sobór i jeśli nie wyrzekniecie się herezji, nie możecie być zbawieni”.

Kilka dni później patriarcha zmarł, a jego następcą został patriarcha Tarazjusz w 784 roku. Nowy patriarcha postawił warunek przyjęcia urzędu, a mianowicie zwołanie Soboru. Powiedział: „W przeciwnym razie nie przyjmę tronu patriarchy, ponieważ nie chcę być potępiony. Żaden człowiek, nawet cesarz, nie uratuje mnie od Bożego sądu i wiecznej kary.” W 787 zwołano VII Sobór powszechny i herezja została potępiona.

Współczesne herezje dzisiaj wewnętrznie niszczą Kościół. Ogłoszona Droga synodalna już bezpośrednio promuje legalizację wszelkich niemoralności pod pojęciem LGBTQ. To są o wiele poważniejsze przestępstwa niż herezja ikonoklazmu. Praski szabat miał również na celu ucieleśnienie legalizacji LGBTQ. Dlatego wszyscy uczestnicy, a zwłaszcza przewodniczący konferencji episkopatów ściągnęli na siebie Bożą anatemę. Bizantyjski Katolicki Patriarchat jedynie upublicznia tę rzeczywistość. Każdy biskup, który brał w tym udział, nie zostanie zwolniony z anatemy, dopóki nie uczyni publicznej pokuty, ustnie lub na piśmie. Ponadto spowodował wielkie pogorszenie i dlatego musi heretycką LGBTQ synodalną drogę potępić. Koniecznością jest, aby inni biskupi, kapłani i wierni domagali się od uczestniczących prałatów pokuty lub abdykacji.

Na podstawie apostolskiej i prorockiej służby (por. Ef 2: 20) Bizantyjski Katolicki Patriarchat niniejszym ogłosił Bożą anatemę na wyżej wymienionych prałatów.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr                + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

01.03.2023

 

Pobierz: BKP: Ogłoszenie Bożej anatemy na przewodniczących konferencji episkopatów Europy (01.03.2023)

 

 

Back To Top