skip to Main Content

BKP: Reakcja na wywiad z księdzem Kobylińskim na temat „Homoseksualista księdzem?”

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://hlas.wistia.com/medias/bn0vb40e1q   
https://rumble.com/v2ek0dk-z-kobyliskim.html   
https://cos.tv/videos/play/43284479705388032   
https://www.bitchute.com/video/7zC9gYU6zV6A/   
https://gloria.tv/post/vBhs9XGvPWd44b4W8ggvkwhQD   

Profesor Kobyliński udzielił wywiadu na temat „Homoseksualista księdzem?”. Katolik zadaje sobie fundamentalne pytanie: co tak naprawdę chciał powiedzieć polskiej opinii publicznej ksiądz Kobyliński? Czy chciał wyrazić jasne stanowisko w oparciu o Pismo Święte i Tradycję oraz całego nauczania Kościoła? A może była to po prostu swoista mieszanka nieokreślonych informacji, gdzie w rzeczywistości moralne wartości zostały zrównane z amoralnymi perwersjami, a prawda w ten sposób została zrelatywizowana? Prawdziwym celem wywiadu była zmiana katolickiej opinii publicznej. Obecnie trwa Synodalny proces z programem wprowadzenia kościelnej legalizacji sodomii także w Polsce.

Jakiej metody użyto w wywiadzie? Po pierwsze, aby zyskać zaufanie, wyrażono wyraźne odrzucającą pozycję do homoseksualizmu, wyrażoną w kościelnym dokumencie z 2005 roku. Ten dokument stwierdza, że mężczyźni o homoseksualnych skłonnościach nie mogą być wyświęcani na kapłanów. Także alibistyczna wzmianka o niedawno wydanej książce Franciszka Bergoglia celowo wywołała mylne wrażenie, jakoby pseudopapież już zmienił swoje nastawienie i przestał propagować sodomię. Przeciwięństwo jest ale prawdą. Przez tzw. Drogę synodalną stanowczo dąży do kościelnej legalizacji LGBTQ na wszystkich kontynentach. Ale Kobyliński już o tym nie mówi.

Bergoglio 24 stycznia tego roku powiedział w światowych mediach, że homoseksualizm nie może być uznawany za przestępstwo. Oznacza to, że to aprobuje, a tym samym publicznie aprobuje również przestępczą pedofilię. Kobyliński przyznał, że 90% pedofilskich nadużyć w USA popełnili homoseksualiści. Franciszek również zażądał od biskupów konwersji na witacze LGBTQ! Tym jednocześnie aprobuje cały szereg amoralnych perwersji w Kościele. To dla katolika szok!

Polski katolik z wywiadu odnosi wrażenie, że dziś w Kościele już obowiązuje inna nauka – inna ewangelia. Takich istotnych spraw, jak zbawienie nieśmiertelnej duszy, Kobyliński w ogóle nie porusza. Nie podkreśla warunku zbawienia, jakim jest droga pokuty, na której grzech jest nazywany grzechem, herezja herezją, a homoseksualizm obrzydliwością – gr. atymia, jak podano w Liście do Rzymian 1:26a. Bez pokuty nikt nie zostanie zbawiony.

Droga synodalna jest drogą anty-pokuty. Dowodem na to jest również kontynentalne spotkanie w Pradze w dniach 5-12 lutego 2023 r., w którym uczestniczyli również przedstawiciele Polski, abp Gądecki i Galbas. Tutaj została gorąco przyjęta Niemiecka synodalna droga, reprezentowana przez jej przewodniczącego biskupa Bätzinga. Jest to wyraźny znak, że niemiecka samobójcza synodalna droga i synodalna droga Franciszka mają ten sam program, a mianowicie brutalne i przebiegłe promowanie i legalizację sodomii w Kościele na wszystkich kontynentach.

Bätzing na kontynentalnym spotkaniu publicznie ujawnił, że wiara oparta na Bożym objawieniu już nie jest jego wiarą, ani Chrystus już nie jest jego Chrystusem, ani Kościół już nie jest jego Kościołem. Więc jest to przejście do antykościoła New Age z nową doktryną o kościele – nową eklezjologią. Kardynał Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, następnie powiedział mediom:

Cały ten program niemieckokatolickiej eklezjologii jest błędny i samobójczy”. Przy tym nazwał niemiecką synodalną drogę sektą, kiedy powiedział: „niemiecka synodalna sekta jest diametralnie przeciwna katolickiemu wyznaniu wiary”. A ogólnie synodalną drogę określił, że jest „religijnie niekompetentną i kanonicznie nielegalną, ponieważ jest w oczywistej sprzeczności z doktryną o naturze i powszechnej misji Kościoła Chrystusowego”.

Z przytoczonych słów kardynała Müllera wynika, że religijnie niekompetentna i kanonicznie nielegalna Droga synodalna, według Ga 1:8-9, pociąga za sobą Bożą anatemę, czyli przekleństwo i wykluczenie z Kościoła Chrystusowego.

Polskę reprezentowali w Pradze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Gądecki i abp Galbas. Obaj przyjęli ten samobójczy program i tego samobójczego ducha w celu autorytatywnego wcielenia go do całego Episkopatu, aby przez niego pod posłuszeństwem tzw. Ojcu Świętemu narzucić go wszystkim katolikom w Polsce.

A to jest zdrada Chrystusa, Kościoła i polskiego narodu. W rzeczywistości, uczestnicząc w Praskim sabacie, ściągli przekleństwo. Teraz są zobowiązani, dla zbawienia swoich dusz i usunięcia przekleństwa, do publicznego wyrzeczenia się samobójczej synodalnej LGBTQ drogi i potępienia jej. Jeżeli tego nie uczynią, to inni biskupi Polski są zobowiązani ogłosić o nich przed narodem polskim, że stali się odstępcami, wykluczonymi z Kościoła za przyjęcie innej, sodomskiej pseudoewangelii, za którą według Bożego słowa Ga 1,8-9, spada przekleństwo.

Jeśli nawet ten krok skruchy nie zostanie podjęty, to co najmniej trzech polskich biskupów emerytów są zobowiązani w apostolskim autorytecie wyrzeć się przekleństwa i to wyrzeczenie publicznie ogłosić. Jeśli w Polsce nie znajdzie się ani jeden biskup wierny Chrystusowi i Jego nauce, to Boże przekleństwo w pełni spadnie na cały polski naród!

Jeśli chodzi o wywiad Kobylińskiego, miał on jasny cel – przygotowanie gruntu pod przyjęcie Drogi synodalnej z kościelną legalizacją LGBTQ. Dlatego przynajmniej jeden z biskupów Polski musi tę podstępną działalność księdza Kobylińskiego, która prowadzi do samobójstwa katolickiej wiary w Polsce, publicznie potępić.

Co powinni zrobić księża i wierni, aby uniknąć przekleństwa, związanego z synodalną samobójczą drogą? Niech się zjednoczą, zwłaszcza w czasie od 20:00 do 21:00 godziny, modląc się na różańcu w intencji ocalenia Polski przed samozniszczeniem, jakie niesie ze sobą ta synodalna LGBTQ droga. Kapłani niech na koniec, o 21:00 godzinie, udzielą kapłańskiego błogosławieństwa tam, gdzie są, na wszystkie cztery strony świata.

Ponadto niech wierni swoimi listami interweniują u biskupów polskich, a zwłaszcza arcybiskupa Gądeckiego i Galbasa, którzy z Pragi przywieźli amoralną duchową zarazę i przekleństwo. Wierzący nie powinni milczeć! Katolicy muszą wołać do Boga i Matki Bożej o ocalenie Kościoła i Polski. Tu chodzi o wieczność! Tu chodzi o zbawienie nieśmiertelnych dusz! O tym nie można dyskutować, tutaj trzeba skutecznie działać!

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr             + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

11.03.2023

 

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) nie jest patriarchatem w oficjalnym znaczeniu tego słowa. Jest „głosem wołającego na pustyni”, a jego celem jest obrona prawd wiary i moralności w obecnych czasach.

 

Pobierz: BKP: Reakcja na wywiad z księdzem Kobylińskim na temat „Homoseksualista księdzem?” (11.03.2023)

 

 

Back To Top