skip to Main Content

BKP: Jeszcze 40 dni, a współczesna Niniwa zostanie zburzona! (dla Chrześcijan w USA) Część 2

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://tiempo-para-la-conversion.wistia.com/medias/o85jigca06  
https://rumble.com/vdgunp-wspczesna-niniwa-zostanie-zburzona-2.html   
https://ugetube.com/watch/4H44xpMoDR5zF9p   
https://cos.tv/videos/play/25597380807136256   

Drodzy Chrześcijanie Ameryki!

Сzego można się spodziewać po wyborach prezydenckich, kiedy oficjalną władzę po czterech latach ponownie przejmuje Deep State? Kieruje ludobójczą polityką planety, w tym Ameryki, jak powiedział Bill Gates. Jest to system śmiertelnie niebezpiecznych szczepień szczepionką mRNA, promowany przez władzę ciemna i terroryzm medialny. Joe Biden po inauguracji ogłosił, że pozwoli zaszczepić sto milionów Amerykanów w ciągu trzech miesięcy! W tej sytuacji po wyborach wasza walka jest podobna do walki Dawida z Goliatem.

Pytasz, dlaczego nie zrobił D. Trump decydującego kroku przeciwko Deep State? Miał do tego okazje, dlaczego nie wykorzystał szansy? Drogi chrześcijaninie USA, a czy ty zrobiłeś to, co miałeś zrobić? Bóg zachęcał Amerykanów do duchowej mobilizacji, aby błagali i nieustannie wołali w modlitwie do Niego (https://youtu.be/a-s2HawV0WU, http://vkpatriarhat.org/en/?p=18712).  Jonasz, gdy nie zrobił tego, co miał zrobić, przyszła kara. Został wyrzucony za burtę do morza, ale Bóg go uratował. Za pierwszym razem głosu Pana nie usłuchał, ale w końcu udał się do Niniwy i wołał: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona!” To było poważne ostrzeżenie dla całego miasta. Jaka była reakcja? I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego”. Niniwa zaczęła pokutować. Z rozkazu króla ogłoszono w Niniwie: Niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami”. Bóg postawił ultimatum na 40 dni, a miasto odpowiedziało prawdziwą skruchą, wyrażoną przede wszystkim żarliwym wołaniem do Boga. Bóg sprawiedliwą karę uchylił.

Jonasz zrobił to, co miał zrobić po drugim wyzwaniu. Ty miałeś, aby uratować Stany Zjednoczone, odpowiedzieć na wezwanie, mobilizacji do Bożej armii. Teraz cię Bóg wzywa po raz drugi. Armia ma mieć co najmniej 920 000 Bożych wojowników, którzy dniem i nocą zmieniają się na straży i wołają do Boga.  Podtrzymują w ten sposób duchowy ogień symbolizowany ogniem w Jerozolimskiej Świątyni. Duchowy ogień płonie wraz z poświęceniem czasu na modlitwę i twymi podniesionymi rękami. Wołaj całym sercem razem z Chrystusem, który jest w tobie. Duch Święty chce przez ciebie wstawiać się westchnieniami  niewypowiedzialnymi (Rz 8,26).

Mieszkańcy Niniwy, gdy przez proroka, usłyszeli słowo Boże, posłuchali, zaczęli pościć i głównie zaczęli  żarliwie wołać do Boga. Każdy także porzucił swoje złe drogi. Woła Ameryka dziś nieustannie do Boga? Czy w Stanach Zjednoczonych jest przynajmniej kilka grup modlitewnych? Czy zostały już zbudowane bataliony bojowe, dywizje, a nawet cała armia? Po co? Przecież dziś grozi zagłada 6 miliardom ludzi, w tym i amerykańskim obywatelom! A ty po prostu patrzysz, jakby cię to nie dotyczyło?  Największą rzeczywistością, która czeka każdego człowieka, jest śmierć. I ty wcześniej czy później umrzesz. Pytanie brzmi: jak i gdzie? Wtedy nastąpi Boży sąd i otrzymasz wieczną nagrodę w niebie lub wieczną karę w piekle. Jak staniesz przed   Bożym sądem ty?

 Podstawowym warunkiem duchowych i politycznych zmian w Ameryce jest pokuta. Kościół, a zwłaszcza Kościół katolicki, jest dziś doliną wyschniętych kości rozrzuconych na wielkiej równinie (por. Ez 37). Musi nastąpić duchowe zmartwychwstanie tych suchych kości! Warunkiem zmartwychwstania jest pilne prorocze wezwanie. Dziś nie wystarczy jeden Ezechiel, dziś Bóg chce armię Ezechielów, która będzie stała na modlitewnej straży a dniem i nocą pilnie wzywała Boga. Nikt poza samym Bogiem nie może dokonać duchowego zmartwychwstania Ameryki. On to zrobi przez Ducha Świętego. 120 lat temu w Topeka w USA na błagalne wołanie kilku członków ludu Bożego nastąpił duchowy przełom ‒ wylanie Ducha Świętego. Bóg chce dzisiaj ocalić Amerykę przed satanizującym ludobójstwem. Ale jest jeden warunek ‒ On szuka Bożych wojowników, nie tylko zatomizowanych, ale zjednoczonych Bożym porządkiem w żywy organizm Kościoła Wojującego, który ma stać się Kościołem Triumfującym w wiecznym Bożym królestwie.

Zostałeś ochrzczony, otrzymałeś życie Boże, tajemnicze zjednoczenie z Chrystusową śmiercią i Jego zmartwychwstaniem. Już wtedy Duch Święty namaścił cię. Najwyraźniej później otrzymałeś pełnię Ducha Świętego jako apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2:38).

 Znaczenie, dlaczego przychodzi Duch Święty, wyraźnie przypomina Jezus: „Kiedy Duch Święty zstąpi na was, będziecie moimi martyres ‒ świadkami, męczennikami” (Dz 1). W tej walce z kłamstwem i złem w sobie (por. Chrzest pokuty Mt 3) i w otoczeniu może również nastąpić i chrzest krwi (Mt 20). Ale nie bój się, Bóg jest z tobą, ty bądź z Nim, nie bądź sam. Bądź żywą komórką (członkiem) w organizmie duchowym, którego głową jest Chrystus. Dołączając do Bożej armii stajesz się, ty, uczeń Chrystusa, Jego wojownikiem. Duchowa walka wymaga dyscypliny i jedności. Tą każdy wojownik tworzy poprzez żywą wiarę z Chrystusem. Kiedy tworzy się jedność, Chrystus jest naprawdę pośrodku, a diabłowa twierdza oszustwa i kłamstwa zostają zdemaskowane, zidentyfikowane i zniszczone. Żołnierz Chrystusa walczy pod sztandarem Chrystusa! Ci, którzy współdziałają w ludobójstwie, są pod sztandarem antychrysta i szatana.

Bóg wzywa cię dzisiaj po raz drugi. Za pierwszym razem nie odpowiedziałeś na Jego głos lub odmówiłeś, jak Jonasz. Uświadom sobie, że bez ciebie nie będzie w USA Bożej armii. Jej podstawową komórką jesteś ty.

Armia Chrystusa składa się z:

Modlitewna straż ‒ 23 osoby ‒ zajmują 24 godziny na dobę, ponieważ jedna godzina jest wspólna 20-21:00. Jest to tak zwana Święta Godzina. W tygodniu, w którym masz swoją straż, codziennie modlisz się o wyznaczonej godzine + Świętą Godzinę. Przez następne trzy tygodnie obowiązuje Cię tylko Święta Godzina.

Cztery straże modlitewne to jednostka bojowa ‒ 92 osoby, formują ciągłą modlitwę.

Dziesięć jednostek bojowych, czyli 920 ludzi, tworzy batalion bojowy.

Dziesięć batalionów tworzy pułk, czyli 9200 żołnierzy.

Dziesięć pułków tworzy dywizję, czyli 92 000 żołnierzy.

Dziesięć dywizji tworzy narodową armię Chrystusa, czyli 920 000 żołnierzy Chrystusa.

Nie oznacza to, że musisz czekać, aż armia Chrystusa zostanie w pełni zbudowana, ale już dziś zacznij od swojej straży i Świętej Godziny. Kiedy ludzi takich jak ty będzie więcej, za chwilę będzie cała modlitewna straż…, pułk…, a wkrótce silna armia modlących się ludzi. W wyborach 75 milionów Amerykanów zagłosowało za życiem i sprawiedliwością oraz odrzuciło planowany program ludobójstwa. Aby osiągnąć zwycięstwo, muszą być nie tylko wojownicy narodowi, ale także wojownicy Chrystusa. Zwycięstwo prawdy i życia nad systemem kłamstwa i śmierci daje Bóg.

Bóg cię dziś woła! Dołącz do duchowej walki! Przyjmij porządek i dyscyplinę wojskową, to znaczy odpowiedzialność w wykonywaniu modlitewnych straży i Świętych Godzin.

Bez walki nie ma zwycięstwa. Nie bój się, Bóg jest z tobą, Bóg jest z wami, którzy walczycie o Jego królestwo. Jeśli zrobisz to, co powinieneś, Bóg uratuje Amerykę.

Jezus umarł za nas, abyśmy mieli życie ‒ życie wieczne. Na każdego Bożego wojownika czeka korona wiecznej chwały.

 Ostateczne zwycięstwo nad bestią ma Jezus. On jest ostatecznym Zwycięzcą (Ap 19). A ty, jeśli walczyłeś po Jego stronie, masz udział w Jego zwycięstwie i chwale przez całą wieczność. Bóg czeka na Twój decydujący krok, od Ciebie zależy, jaka będzie przyszłość Ameryki.

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr           + Tymoteusz OSBMr

Biskupi-sekretarze

29.01.2021

 

Pobierz: BKP: Jeszcze 40 dni, a współczesna Niniwa zostanie zburzona! Część 2 (29.01.2021)

 

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach, którzy chronią nauki Kościoła przed herezjami, niszczącymi podstawy zbawczej wiary.

 

 

Back To Top