skip to Main Content

František v letadle opět o homosexualitě

https://devtube.dev-wiki.de/videos/watch/76480ccb-b9f7-4a6b-af5b-af80945f01db

29. 1. 2019

Otázka novináře: Co očekáváte od únorového setkání…?“

Citace Františka: „…Uvědomili jsme si, že na nás leží odpovědnost za ‚katechezi‘ o tomto problému, určenou biskupským konferencím, a proto jsem povolal jejich předsedy.“

Komentář: Jaká katecheze o tomto problému?! Co to je za absurdum! Zločiny je třeba nazvat zločiny a stanovit spravedlivé a účinné tresty. Cílem musí být vykořenění zločinnosti z církve. Viníci musí být trestáni, ať je to kněz, kardinál či papež. Rovněž musí nastat celková změna kněžské formace. Současná je heretická a jejím ovocem je sodomie uvnitř církve, jak svědčí list Římanům 1,18-28. Homosexuální síť v církvi musí být likvidována. Homosexuál nemůže být vysvěcen na kněze. Klerik, který se dopustil homosexuálního hříchu, musí být laicizován.

Františkova „katecheze“ má za cíl změnu myšlení – antimetanoiu. Zločiny sodomie a pedofilie budou v církvi respektovány. Po únorovém zavedení katechizace už nebude potřeba zločiny krýt, protože budou legalizovány.

Citace Františka: „Za prvé je třeba si uvědomit, o jaké se jedná drama, co je to zneužité dítě. Pravidelně přijímám zneužité lidi a vzpomínám si na jednoho z nich, který se čtyřicet let nedokázal modlit. Je to děsivé utrpení.“

Komentář: František se dopouští masové manipulace veřejnosti. Každý, kdo slyší jeho pravdivá vyjádření: „děsivé utrpení“, „zneužité dítě, „drama“... předpokládá, že vyvodí spravedlivé důsledky. To ale ne! Jeho cílem je udržet si skrze emocionální manipulaci image. Prakticky v3ak dál dělá pravý opak. Toto je zjevný duch antikrista.

Citace Františka: „Za druhé je nutná obeznámenost s postupem v takovýchto případech, protože mnohdy biskupové nevědí, jak s nimi nakládat.“

Komentář: František takzvanou nutnou obeznámeností s postupem zavádí novou pastoraci. Takže žádná účinná opatření proti sodomii! Naopak, další stupeň vtělování zločinnosti do nitra církve.

Citace Františka: „… mnohdy biskupové nevědí, jak s nimi nakládat.“

Komentář: František ukázal příklad, jak s nimi nakládat, když přikázal prefektu Müllerovi okamžitě zastavit vyšetřování anglického kardinála.

Citace Františka: „Jde o jev, který značně zesílil…“

Komentář: František opětovně nazývá zločin a smrtelný hřích nevinným slovem „jev“. Písmo svaté varuje: „Také města Sodomu a Gomoru (Bůh) odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6)

Citace Františka: „Je tudíž zapotřebí vytvořit všeobecné pokyny, které by se měly dostat ke všem biskupským konferencím a které jasně protokolárně definují to, co přísluší biskupovi, arcibiskupovi a předsedovi biskupské konference. To je tedy hlavní cíl.“

Komentář: Pokyny k trestání sodomie ale František nikdy jasně protokolárně nedefinoval a definovat nechce. Náprava jeho cílem není! Když biskupové USA hned na podzim chtěli pokyny jasně a protokolárně definovat, zakázal to!

Citace Františka: „… ovšem ještě před tím musíme nabýt povědomí o tomto jevu, k čemuž napomohou modlitba, několik svědectví a kajícná liturgie.“

Komentář: Tento Františkův program je církevní komedie. Ve skutečnosti je to zase jen způsob, jak nenápadně legalizovat sodomii. Zde jde o vzpouru proti Božímu zákonu a výsměch Bohu, církvi a všem svatým. František Písmo svaté a Tradici totálně ignoruje!

Citace Františka: „Přípravy na setkání zdárně pokračují…“

Komentář: Velmi zdárně, jak lze soudit podle uveřejněných jmen prelátů, kteří budou předsedat a monitorovat únorové setkání. Jde o preláty, kteří homosexualitu podporují, kryjí či dokonce realizují. Tím už je předem řečeno, jaký bude výsledek.

Citace Františka: „… ale dovoluji si říci, že vnímám poněkud přehnané očekávání. V tom je třeba polevit a soustředit se na body, které jsem vyjmenoval…“

Komentář: František předem upozorňuje: nic od setkání neočekávat! Bude prý se třeba pouze soustředit na body, které vyjmenoval on. Co to znamená? Homosexuální zločiny budou pod pojmem „jev“ legalizovány a skrze tzv. katecheze vtělovány.

Citace Františka: „Také my, jestliže tento problém vyřešíme v církvi, pomůžeme k jeho řešení v rodinách a společnosti, kde vše halí stud.“

Komentář: František chce tento problém vyřešit. Jak? Legalizací zločinu. Tím pomůže rodinám a společnosti k sebezničení!

Tvrdí, že ve společnosti tyto delikty halí stud. V církvi je to dnes ale mnohem horší. František bez studu odstraňuje Boží zákony, církev proměňuje v nevěstku antikrista a lidstvo vede do věčné záhuby.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

Back To Top