skip to Main Content

BKP: Katolíci Indie, zůstaňte věrni Ježíši Kristu i za cenu pronásledování

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://le-moment-est-venu.wistia.com/medias/fwjtysf6fv  
https://ugetube.com/watch/ZITe3wKn44U9X2B   
https://rumble.com/v3atbbg-katolci-indie.html   
https://cos.tv/videos/play/46731128866378752   
https://www.bitchute.com/video/7B5IcmZDBOO6/  
https://gloria.tv/post/sY6Di8h9Ehrw38QPudo9LXkUx   

Drazí biskupové, kněží a věřící syrsko-malabarské katolické církve,

ve dnech 4.‒24. srpna se apostatický papež vizitací jezuity Cyrila Vasiľa znovu pokusil o likvidaci vaší věrnosti Ježíši Kristu. Ve skutečnosti usiluje o zlomení vašeho svědomí s cílem totálně vás podřídit bergogliánské sektě. Byla to už série pokusů zmanipulovat vás jak ultimátem a vyhrožováním zbavení kněžství, tak i komedií „zbožné“ modlitby jezuity Vasiľa.

Je to obdivuhodná vynalézavost, s jakou dokáží používat psychologické metody a aranžování zbožnosti, jen aby vás, pastýře i svěřené vám duše, vtáhli do Bergogliovy vzpoury proti Bohu a Jeho přikázáním. Jezuitský arcibiskup Vasiľ sugestivně tvrdil lež, že kdo neposlouchá Františka Bergoglia, prý neposlouchá Pána. Tento slovenský jezuita tím využil šanci, aby si za zradu Krista a službu antikristu vysloužil kardinálský klobouk. Je třeba vědět, že jezuita Vasiľ za tento zločin na sebe stáhl Boží anathemu, tedy vyloučení z Kristovy církve dle Gal 1,8-9. Pokud nebude konat pokání, čeká ho věčné peklo.

Kromě jiného ve snaze sugestivně zmanipulovat neinformované kněze a věřící, řekl: „Proto nyní stojím tu před vámi a každému z vás bych chtěl položit jednoduchou otázku, která je součástí mého osobního mandátu. Odpovězte ve svém srdci: Jste za Svatým otcem, chcete zůstávat kněžími a členy katolické církve ve vaší syrsko-malabarské církvi, anebo chcete dát přednost hlasu výtržníků, kteří vás vedou k neposlušnosti Svatému otci a legitimním pastýřům?“

Tato Vasiľova slova jsou manipulace! Ježíš je Pravda, Život a jediná Cesta ke spáse, na rozdíl od falešné Bergogliovy LGBTQ synodální cesty. Ježíš tu dnes stojí před vámi, drazí biskupové, kněží a věřící, a klade vám otázku. Odpovězte ve svém srdci: Stojíte za svým Pánem a Spasitelem, a tím zůstáváte Jeho věrnými biskupy, kněžími a členy Jeho katolické církve? Anebo chcete dát přednost hlasu heretických výtržníků a zrádců v čele s Jidášem, který okupuje papežství, postavil se proti Bohu a ruší Jeho zákony a přikázání?

Drazí pravověrní katolíci Indie, uvědomte si, že tato doba je dobou duchovních zlomů spojených s genderovou ideologií, masovou experimentální vakcinací a odpadem od Krista. V této době okupuje papežství odpadlík, který se loňského roku veřejně zasvětil skrze šamana v Kanadě satanu za pískání na kost z divokého krocana. Žijete v době, kdy tento falešný papež zneužívá nejvyšší autoritu a tyto dny dovršuje přípravu podvodného skrytého puče ve Vatikánu. Používá k tomu tzv. synodální cestu a páchá donebevolající zločin církevní legalizace sodomie! Rovněž prosazuje svěcení feministek a leseb na diakonky, potažmo na kněžky. Žijete v době, kdy má pseudopapež připravené německé a belgické modely k legalizaci sňatků sodomitů, ale i queer párů, tedy například i sňatků lidí se zvířaty. Bůh za to varuje trestem časného (2Pt 2,6) a věčného (Juda 7) ohně! Dále má připraven model tzv. mayské mše, spojené s pohanským modlářstvím. Může být taková mše platná? Anebo půjde jen o rouhání a výsměch z tajemství Kristovy vykupitelské smrti na kříži?

Zřejmě bergogliánská sekta bude brzy tento zločin vnucovat všem a mantrovat přitom fráze o poslušnosti Svatému otci, který ale Boha neposlouchá a je zasvěcen satanu – jeho program prosazuje přes mrtvoly.

V této době jde o bytí a nebytí katolické církve, na niž bylo jako temný mrak staženo několikanásobné prokletí. Pravověrní pastýři jsou drženi ve strachu a temnotě.

V této dramatické době, drazí katolíci Indie, se na vás dívá celý pravověrný katolický svět jako na velkou naději, že se oddělíte od zrádného a neplatného papeže. Tím nastane průlom a bude dán precedent každému národu. Pak se budou moci sjednotit věrné Kristovy ovečky se svými pastýři a následovat váš záchranný krok vyjití z otroctví Bergogliova Babylonu.

Kéž Matka Boží, která stála pod křížem, vám vyprosí věrnost jejímu Synu i za cenu pronásledování či mučednictví.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

21. 8. 2023

 

Stáhnout: BKP: Katolíci Indie, zůstaňte věrni Ježíši Kristu i za cenu pronásledování (21. 8. 2023)

 

 

Back To Top