skip to Main Content

Konference biskupů Polska odmítá pokání a vede národ do pekla

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://die-gewinner.wistia.com/medias/yjavs7x8sk   
https://rumble.com/vgcviz-konference-biskup-polska.html   
https://www.bitchute.com/video/0PsecrdtWvCR/   
https://ugetube.com/watch/EEa4a4axNugyb4l   
https://cos.tv/videos/play/27616090637243392   
https://gloria.tv/post/aQai8w6Q14iH6BwTyuvoE4TP7   

Stáhnout video: 450 MB, 1280×720 / 136.4 MB, 768×432

Média oznámila, že Konference biskupů Polska vznesla „vážné morální námitky“ proti vakcínám AstraZeneca a Johnson & Johnson z důvodu, že jsou úzce spojeny se zabitím nenarozených dětí. Jaký je ale ve skutečnosti postoj polských biskupů?

Citace: „Katolíci by proto neměli souhlasit s vakcinací…, jen kdyby k tomu byli zavázáni z důvodů zaměstnání.“

Odpověď: Co to je za směrnice omlouvat z důvodu zaměstnání přijetí mRNA vakcíny obsahující tkáň nenarozeného dítěte! Biskupové tím navíc katolíkům dovolují i páchání postupné sebevraždy změnou genomu.

Citace: „… (katolíci smí používat vakcínu obsahující tkáň z abortovaných dětí, pokud) by neměli jinou vakcínu k dispozici.“

Odpověď: Jakou jinou vakcínu? Snad Pfizer či Modernu? Britští vědci zjistili, že jen trombóza mozkových žil, kromě jiných závažných nebezpečí, je u vakcín Pfizer/BioNtech a Moderna téměř stejná jako u vakcín AstraZeneca. Copak biskupové Polska dodnes neví, že anti-koronové mRNA vakcíny nemají za cíl ochranu zdraví, ale naopak redukci lidstva, tedy masovou genocidu?

Citace: „Kdyby neměli jinou vakcínu k dispozici, smí tyto preparáty použít bez morálního provinění.“

Odpověď: Toto tvrzení biskupské konference protiřečí katolickému učení a je obelháváním polských katolíků.

Citace z médií: „Biskup Wrobel vyhlásil, že výjimečná přípustnost obou vakcín neznamená, že schvalujeme potrat.“

Odpověď: A co to znamená? Copak to není schválení nechat si do těla vpíchnout buňky z dětí zavražděných abortem? Za spolupráci na potratu dopadá trest exkomunikace. Nedopadá tento trest na celou biskupskou konferenci Polska? Navíc vakcína doporučovaná těmito biskupy má ještě další amorální aspekty, které nemají za následek jen exkomunikaci, ale i věčné zavržení v ohnivém jezeře.

Citace z médií: (Biskup Wrobel) tvrdí, že žádné těhotenství nebylo ukončeno na objednávku producenta vakcín.“

Odpověď: To je lež. Vakcinoložka Pamela Ackerová mluví o laboratorních výzkumech k výrobě vakcín, ke kterým jsou používány tkáně dětí zavražděných při potratu. Tkáň se jim z ledvin vytrhává ještě zaživa bez jakéhokoliv umrtvení, přestože už cítí bolest! Lékařka svědčí, že výzkumníci matky motivují, aby nechaly dítě ještě poněkud dorůst, než podstoupí potrat, aby tím lépe posloužilo laboratorním účelům (http://librinostri.catholica.cz/download/PotrPandLSN-z.pdf).

Citace: „Vakcína je spojená s potratem jen skrze biologický materiál, který z něho pochází.“

Odpověď: Co to je ten biologický materiál, který pochází z potratu? To není dítě, zabité před narozením?

Citace: „Katolíci ale musí každým jim možným způsobem vyjádřit rozhodný odpor… aby je nepovažovali za nepřímé podporovatele potratů! … například dopisy producentům vakcín…“

Odpověď: Rozhodným odporem by bylo jednotně se pod vedením biskupů postavit proti této vakcinaci. Jenže biskupové po vzoru Františka Bergoglia k vakcinaci naopak nabádají. Ubíjet svědomí katolíků výzvou k napsání alibistického dopisu je klerikální farizeismus!

Vážení biskupové, sami si zpytujte své svědomí: Obrátila se vaše konference, podobně jako biskupové z Moldávie, na vládu s konkrétním požadavkem zákazu nebezpečné vakcinace? Zveřejnili jste pravdivou informaci o fatálně nebezpečných vakcínách v pastýřském listu? Polští biskupové každý osobně i celá konference musí v této oblasti konat pokání. Proč? Protože vakcína mRNA protiřečí Božím, tedy i morálním příkazům, a to v několika bodech.

1) Mění lidský genom, a tím vede k vyhlazení lidského rodu. Toto je zločin proti Stvořiteli a proti lidstvu.

2) Obsahuje nanočástice, a tím patří do procesu směřujícího k čipizaci lidstva. Jde zde o ztrátu svobodné vůle. Člověk se čipizací stává biorobotem. Bible výrazně varuje trestem ohnivého jezera. Polští biskupové ale mRNA vakcínu doporučují!

3) Vakcína obsahuje tkáň zaživa vytrženou z nenarozeného dítěte ještě před jeho zavražděním. Toto je satanismus!

4) Vakcinační kampaň podle ideologie redukce lidstva směřuje ke genocidě 6 miliard. Toto je organizovaný masový zločin, který biskupská konference Polska podporuje a zapojuje do něj katolíky.

Pseudopapež Bergoglio vehementně prosazuje vakcínu pro všechny, což je zločin proti Bohu, církvi i lidstvu. Naproti tomu čestní špičkoví odborníci před ní naléhavě varují. Ve dnech 30. dubna až 1. května proběhne Summit, kterého se zúčastní odborníci ve virologii a význačné osobnosti, mezi nimiž bude i arcib. Viganò, bývalý nuncius USA. Vyjádří za církev pravdivý postoj, který je ve shodě s Božími zákony a proti ideologii NWO, a tím i proti nebezpečné vakcinaci (https://rumble.com/vfjp5n-pspvek-na-summit.html). Postaví se biskupové Polska za pravdu i za odvážného arcibiskupa?

Vážení členové biskupské konference, vyzýváme vás k pokání z 9 zločinů proti Bohu a polskému národu!

1) Nepověděli jste polskému národu pravdu o Janu Pavlu II. Nepřiznali jste, že má vinu za masové rozšíření herezí neomodernismu. On kryl zločiny pedofilie a zakázal spravedlivě trestat provinilé kněze. Jeho vinou zaujali zednáři klíčová místa v církvi (1983). Svolal pohanské leadery do Assisi (1986) a dopustil se apostatického gesta, které je velkým hříchem proti prvnímu přikázání. Tím dal zločinný precedens celé církvi. Vy jste ale tomuto falešnému světci dělali církevní parády, přejmenovávali ulice i náměstí jeho jménem a v každém chrámu musela být nejméně jedna jeho socha či obraz k uctívání. Kdy budete konat pokání a odejmete tak prokletí z polského národa? Znát pravdu a vědomě ji nechtít povědět je zločin!

2) Vaše pokrytecké mlčení k šíření LGBTQ má za následek už asi 20 pochodů gay pride v hlavním městě a systematickou demoralizaci polské mládeže. Za to jste povinni konat pokání.

3) Proč jste se nepostavili proti systému juvenilní justice? Vaším mlčením jste schválili zločin kradení dětí a dávání jich sodomitům! Čiňte pokání!

4) Proč jste nepodpořili protest čtyř kardinálů, když zveřejnili dubia proti heretické exhortaci Amoris laetitia? Čiňte pokání!

5) Jak jste reagovali, když v roce 2019 Bergoglio intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámu církve? Mlčeli jste či dokonce tento zločin omlouvali. Čiňte pokání!

6) Co jste dělali, když Bergoglio v roce 2020 vyhlásil nesmyslné uzavírání chrámů? Co by dělal na vašem místě odvážný primas Wyszyński? Nemlčel by jako vy, ani by alibistickými frázemi neschvaloval zločiny.

7) Co jste dělali, když se arciheretik Bergoglio v roce 2020 už veřejně zasadil za legalizaci svazků sodomitů? Dejte najevo nesouhlas! Postavte se za Boží zákony!

8) Proč jste nereagovali na tzv. synodální cestu německých biskupů ani na vystoupení kard. Schönborna s 350 kněžími za tzv. žehnání svazků sodomitů v chrámech (2021)? Už jste úplně zradili katolické učení? To už polští biskupové přecházejí do satanské anticírkve New Age pod vedením pseudopapeže Bergoglia? Čiňte pokání!

9) Bergoglio dokonce drze lže a tvrdí, že prý kdo mRNA vakcínu nepřijme, dopouští se hříchu a ohrožuje ostatní. Ve skutečnosti opak je pravdou. Vy v jednotě s Bergogliem prosazujete tento zločin. Jak obstojí každý z vás před Božím soudem? Každého, kdo odmítá pokání, čeká peklo! A vy pokání odmítáte.

Vážení biskupové Polska, kéž je vám hrdinným příkladem věrnosti Kristu a církvi arcibiskup Carlo Maria Viganò. On jasně hájí katolické učení i morálku. Arcibiskup neohroženě ukazuje i na nebezpečí současné vakcinace. I od vás, vážení biskupové, čekají polští katolíci a polský národ jasné slovo. Zůstanete-li ve lži a přitom budete zatvrzele odmítat pokání, budete mít na svědomí genocidu Polska. Odhoďte zbabělost a postavte se za Krista a za polský národ!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

26. 4. 2021

 

Stáhnout: Konference biskupů Polska odmítá pokání a vede národ do pekla (26. 4. 2021)

 

 

Back To Top