skip to Main Content

Reakce C. M. Vigana na tzv. Dům Abrahámovské rodiny

22.11.2019

Carlo Maria Viganò dne 6. 11. 2019 poskytl delší interview pro LifeSiteNews, v němž reagoval jako nejvyšší autorita církve na zločin modlářství proti 1. Božímu přikázání, spáchaný na Synodě o Amazonii.

O několik dní později Viganò reaguje na další zločin proti 1. přikázání, kterým je Bergogliova iniciativa převést katolickou církev do celosvětového náboženství New Age skrze zapojení se do tzv. Abrahámovské rodiny univerzálního bratrství v Abú Dhabí.

15.11.2019 František Bergoglio přijal velkého imáma a různé jiné osobnosti. Hovořili o dokumentu o lidském bratrství, který v únoru letošního roku spolu s imámem podepsal. Nyní při setkání byl navržen už konkrétní projekt chrámu univerzálního bratrství. Jak se k tomu vyslovil Carlo Maria Viganò jako nejvyšší učitelská a pastýřská autorita?

Carlo Maria Vigano přirovnal tento dům k babylonské věži. Konkrétně řekl: Stavba „Domu Abrahámovské rodiny“ se jeví jako babylonský podnik budovaný Božími nepřáteli, nepřáteli Kristovy církve a nepřáteli jediného pravého náboženství, které jediné může člověka a celé stvoření zachránit před zničením jak časným, tak i věčným. Základy tohoto (babylonského) „Domu“ jsou odsouzeny k tomu, aby zanikly a zhroutily se. Vznikají tam, kde rukama samotných stavitelů má být odstraněn jediný nárožní kámen, Ježíš Kristus, Spasitel a Pán, na kterém Boží dům stojí (1Kor 3,10).

Jakým způsobem se realizuje tato sebevražda katolické církve a kam sahají její kořeny?

Carlo Maria Viganò se v této souvislosti zmiňuje už o varování Pia XI. před tzv. světovým bratrstvím v encyklice Mortalium animos. Dále Viganò ve svém článku píše: V zahradě Abú Dhabí se chystá projekt chrámu světového synkretistického nového náboženství s jeho antikristovskými dogmaty. Ani ti nejodvážnější zednáři by si něco takového nedokázali představit. Bergoglio tak pokračuje v dalším vtělování apostaze v Abú Dhabí – ovoci panteistického a agnostického neomodernismu, které tyranizuje římskou církev a vyklíčilo z koncilního dokumentu Nostra aetate. Jsme nuceni přiznat, že otrávené plody koncilního jara jsou před očima každého, kdo se nenechá zaslepit lží, která je u vlády.

Je kontinuita mezi předkoncilním a koncilním učením?

Carlo Maria Viganò se k tomu vyjádřil: Učení z doby před II. vatikánským koncilem bylo odhozeno jako netolerantní a zastaralé. Srovnání mezi předkoncilním učitelským úřadem a novými naukami Nostra aetate a Dignitatis Humanae – citujeme-li pouze ty – ukázalo diametrální rozdílnost – diskontinuitu – což musíme přiznat a což musí být co nejdříve napraveno. 

Co dnes nejvíce potřebuje církev?

Carlo Maria Viganò říká, že „dnes více než kdy jindy… církev potřebuje silné a důsledné doktríny. Uprostřed rozvratu… se kompromisy stávají stále více a více neplodnými a každý z nich odebírá kousek pravdy…“

Proč je tak důležité uchovat neměnné základy víry?

Carlo Maria Viganò to odůvodňuje takto: „S plným a úplným vyznáním víry je spojena milost. Apoštol říká, že toto vyznání je spasením pro ty, kteří ho uskutečňují…“

Připomeňme si ještě výrok C. M. Viganem z nedávného interview o Synodě o Amazonii: „Tímto synodem se katolická církev – tak jak je tomu teď stále – zdá být v souladu se strategiemi, které dominují na globalizační scéně a jsou podporovány mocnými silami a financemi. Tyto strategie jsou radikálně antihumánní a ze své podstaty antikřesťanské. Součástí agendy je i podpora potratů, genderová ideologie a homosexualismu i dogmatizování teorie antropogenního globálního oteplování.

Pro nás všechny katolíky je krajina ve Svaté církvi den ode dne temnější. Probíhající progresivní ofenzíva je skutečnou revolucí nejen ve způsobu, jak je církev chápána, ale i podle apokalyptických obrazů, ve kterých se zrcadlí celý světový řád.“

 

Závěr:

Carlo Maria Viganò jako nejvyšší autorita držící Petrovy klíče řekl jasné slovo k nejaktuálnějším otázkám, ohrožujícím současnou církev. Jde o tzv. Dům Abrahámovské rodiny univerzálního bratrství v novém náboženství a diskontinuitu mezi předkoncilním učitelským úřadem a novými naukami v koncilním dokumentu Nostra aetate. Ukazuje i na souvislost mezi modlářstvím s Pachamamou a domem nového náboženství v Abú Dhabí. Obojí jsou zločiny proti 1. Božímu přikázání a vedou k odpadu od živého a pravého Boha.

Řešením pro současnou katolickou církev je nejen modlitba a půst, ale i konkrétní kroky pokání. Prvním z nich je oddělení se od neplatného papeže Bergoglia.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top