skip to Main Content

Setkání synodální LGBTQ cesty ve Vatikánu – Boží anathema

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://gottes-gnade.wistia.com/medias/44m9h44h5q   
https://ugetube.com/watch/gx7IrEZxk9KQBtt   
https://rumble.com/v2kr8em-synodln-setkn.html   
https://cos.tv/videos/play/44060279381726208   
https://www.bitchute.com/video/QaGEokfNYGCi/   
https://gloria.tv/post/jyzkbX3HEBgT2aaTazo4dXshW   

Od 30. září 2023 má ve Vatikánu začít celosvětové setkání Synody o synodalitě, která prosazuje legalizaci LGBTQ. Všichni účastníci tím na sebe stahují nejtěžší Boží trest – anathemu – a církevní trest – exkomunikaci latae sententiae. Legalizace hříchu sodomie je totiž těžší hřích než sodomie sama. Kdo prosazuje a legalizuje hřích, ruší tím Boží přikázání a brání hříšníkům konat pokání a jít cestou spásy. Rušit Boží zákony je hřích ďábelské pýchy, která se staví proti Bohu Stvořiteli, Nejvyššímu Zákonodárci.

Lžipapež Bergoglio odmítá pokání a zatvrzele opakuje a stupňuje své zločiny. Tím hřeší proti Duchu svatému. Vztahuje se na něj Ježíšův výrok o Jidášovi, že je synem zatracení (J 17,12). Kéž odstrašující případ lžipapeže pohne svědomím alespoň některých biskupů a kardinálů, kteří se zúčastnili, anebo se plánují zúčastnit synodálního setkání.

Byzantský katolický patriarchát jako hlas volajícího na poušti v Boží autoritě znovu k celosvětovému setkání ve Vatikánu zdůrazňuje:

Na všechny účastníky této organizované vzpoury proti Bohu dopadá Boží anathema a zároveň i exkomunikace latae sententiae.

Vybízíme kněze i věřící, aby osobně, telefonicky, e-maily i dopisy varovali biskupy propagátory synodální sebevražedné LGBTQ cesty.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

14. 4. 2023

 

Stáhnout: Setkání synodální LGBTQ cesty ve Vatikánu – Boží anathema (14. 4. 2023)

 

 

Back To Top