skip to Main Content

BKP: Ferenc álpápa Kanadában pogány rituálén vesz részt

Ezt a videót megnézheted itt is: https://ferenc-alpapa.wistia.com/medias/a0ii6g2x3q   
https://rumble.com/v1fcpjd-ferenc-lppa.html   
https://cos.tv/videos/play/38166445483134976   
https://www.bitchute.com/video/XKSPyyB2Am4m/   
https://gloria.tv/post/2VGEJATNCMwq4Lj423f6W7wzo   

Letöltés videó: 346.2 MB, 1280×720 / 104.8 MB, 768×432

Idézet a médiából: „Ferenc pápa kanadai látogatásának programjába iktatta az őslakosok pogány rituáléin való részvételt.“

Kommentár: Bergoglio Pachamama démon trónra emelésével átkot vont le, s így készítette elő a kísérleti transzgén vakcinálással összekötött első pandémiát. Jelenleg, az újabb fenyegető pandémia előtt, teljesen nyíltan további aposztatikus gesztust tesz és elfogadja a pogány riutáléra történő meghívást. Ismét átkot von le, amivel tudatosan fordítja vissza Isten gondviselését, amellyel Isten az emberiséget akarja megvédeni.

Idézet: „A pápa részt vett „a füstölő tisztító szertartáson“ és a négy égtájhoz intézett imádságokban az őslakosok hagyományai szerint.“

Kommentár: Ugyanabban a cikkben azonban, amely Bergoglio kanadai látogatását reklámozza, a következő magyarázat is megtalálható: „Az őslakosok hagyománya nem a négy égtáj felé történő imádkozást jelenti, hanem inkább a négy égtájhoz való imádkozást, így tisztelve azok istenségét vagy őket, mint isteneket.“ Ez a magyarázat világossá teszi, hogy Bergoglio miben vesz részt.

Idézet: „A pápa látogatása során a törzs véne (a sámán) cédrusfával-zsályával-édesfüvekkel és dohánnyal töltött füstölőtállal lép a templomba, hogy megtisztítsa azt.“

Kommentár: A katolikus templomot a püspök szenteli fel. Szentelt olajjal van megkenve és azzal van megszentelve, hogy benne vértelen áldozatot mutatnak be és szentségeket szolgáltatnak ki. A templom meg van szentségtelenítve, ha benne öngyilkosságot vagy gyilkosságot, fajtalanságot követtek el, pogány rituálét vagy sátánista szertartást végeztek. A templomot emiatt újra fel kell szentelni – egy bizonyos ideig tartó vezeklést és imádkozást követően –, hogy ismét Istennek szolgáljon, s ne a sátánnak és démonainak. Csakhogy Bergoglio megrendelése a templom ún. megtisztítására vonatkozóan éppenhogy a templom pogány rituáléval történő megszentségtelenítése, amely felszólítja az ördögöt és démonait, hogy vegyék hatalmukba ezt a szent helyet! Bergoglio látogatása után a katolikus hagyomány szerint ördögűzést kellene tartani és a templomot újra fel kell szentelni.

Idézet: „Ennek a füstölésnek – a hírek szerint – kettős célja van: Bemutatni a nyilvánossának ennek a rituálénak az elismerését és a beltér megtisztítása, amely a Szentatya fogadására szolgáló „vendégszeretőbb közeg“ kialakításának a gesztusa.“

Kommentár: Bemutatni a nyilvánosságnak ennek a rituálénak az elismerését gyakorlatilag a bálványimádás pápai tekintély általi legalizációját jelenti! Bergoglio hivatalosan semmissé teszi az első parancsolatot és példát ad arra, hogy a többi katolikus templomot is szentségtelenítsék meg a sámánok és a sátánisták.

A pogány rituálé, amely démonokat hív, másik célja állítólag a Szentatya fogadására szolgáló „vendégszeretőbb közeg“ kialakításának a gesztusa. Ha Bergoglio bebiztosította magának, hogy a fogadására démonok legyenek összehívva, ezzel azt bizonyította, hogy kicsoda ő valójában. A démonokkal való nyilvános egyesülésével átdöfi Jézus Szívét, Akinek ez a templom szentelve lett.

Idézet: „Bouvette pap elismerte, hogy a ‚füstölés általi tisztítás‘ nem katolikus hagyomány, hanem úgy nyilatkozott, hogy a megtartása annak nem mond ellent‘.“

Kommentár: A pogány rituálék nemcsak hogy nem katolikus hagymányok, hanem élesen szembemennek vele! Nem lehet Krisztusnak is és Beliálnak is szolgálni (2kor 6,15).

Idézet: „A pap folytatja: ‚Bizonyos pogány praktikák megszentségtelenítők lennének, mert kicsúfolják a hitet vagy veszélyesen utat nyitnak olyan lelki rendszer előtt, ahol már nem ellenőrizhetjük, hogy ki lép oda be vagy ki kerít bennünket a hatalmába.‘ “

Kommentár: A szinkretizmus propagátora saját maga ismeri be, hogy a pogány praktikák utat nyitnak a démoni rendszernek. Ezért egyrészt megszentségtelenítők, kicsúfolják a hitet, másrészt megnyitják a lelket a démonok előtt, akik ezen praktikák által lépnek be és vonják hatalmuk alá az embert azzal a céllal, hogy lelkileg megkötözzék és megakadályozzák az üdvösségét. Bergoglio szándékosan vesz részt ezeken a rituálékon és ezzel romboló precedenst nyújt.

Idézet: „A tisztítást végző személy tollat vagy ágacskát használ a füst szertartáson résztvevőkhöz történő tereléséhez, akik kinyújtják kezüket a fogadására annak jeléül, hogy vágyódnak tudatuk és szívük megtisztítására.“

Kommentár: Ha a katolikusok kinyújtják kezüket vágyakozva a tudatuk és a szívük démonok általi megtisztítására, amelyek a rituálén keresztül érkeznek, akkor rajtuk ez a hitehagyás és satanizáció előbb vagy utóbb megmutatkozik. Bergoglio nem nyit ajtót a Megváltónak bűnbánat és az evangélium hirdetése által, hanem pogány rituálékkal nyit ajtót a démoni erőknek.

Idézet: „Bouvette pap beismerte, hogy ‚ eme hagyományon kívül a füstölési rituálét a varázslásnál és a wicca szertartásban használják‘.“

Kommentár: Itt a pap nyíltan beismeri, hogy egyenesen a templomban űzött varázslásról és sátánizmusról van szó Bergoglio tiszteletére.

Idézet: „ Ferenc pápa úgy írta le Kanadában tett látogatását, mint „bűnbánó zarándoklatot‘.“

Kommentár: Ez nem bűnbánó zarándoklat! Ez a valódi bűnbánat kicsúfolása. Ez hátat fordítás Krisztusnak és az evangélium igazságainak, amelyek üdvösségünk zálogai.

Isten Igéje ma is sürgetve figyelmeztet: Azt, amit a pogányok áldoznak, nem Istennek áldozzák, hanem a démonoknak. Nem akarom, hogy démonok közösségébe lépjetek be.“ (1Kor 10,20) Pál apostolhoz így szólt Jézus: „Elküldtelek a pogányokhoz, hogy megnyisd a szemüket, és ők megtértek a sötétségből a világosságba, a sátán hatalmából Istenhez, és a Bennem való hitben elnyerték bűneik bocsánatát és osztályrészüket a megszenteltek között.“(ApCsel 26,18). De ki küldte el Ferencet, ha épp az ellenkezőjét teszi? Bizonyára nem az a Jézus küldte el, aki Pált elküldte a pogányokhoz, hogy megtérjenek és üdvözüljenek.

 

+Illés

A Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

+Metód              +Timóteus

püspök-titkárok

 

2022. 07. 26.

 

Letöltés: BKP: Ferenc álpápa Kanadában pogány rituálén vesz részt (2022. 07. 26.)

 

 

Back To Top