skip to Main Content

BKP: Pseudopapež František se v Kanadě účastní pohanského rituálu

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://v-kanade.wistia.com/medias/7ht25vyhmc   
https://rumble.com/v1e5lfv-frantiek-v-kanad.html   
https://cos.tv/videos/play/37919286565572608   
https://www.bitchute.com/video/tW4qcOtGC1dT/   
https://gloria.tv/post/diYxjkzbPsWN26zzoET6RvG1V   

Stáhnout video: 348,3 MB, 1280×720 / 105,4 MB, 768×432

Citace z médií: „Při návštěvě Kanady papež František zařadil do svého programu účast na pohanských rituálech s domorodci.“

Komentář: Bergoglio stáhl prokletí intronizací démona Pačamamy a připravil tak půdu pro první pandemii spojenou s experimentální transgenní vakcinací. Nyní, před další hrozící pandemií, dělá zcela otevřeně další apostatické gesto a přijímá bezprostřední účast v pohanském rituálu. Opětovně stahuje prokletí a vědomě tak odvrací Boží ochranu od lidstva!

Citace: „Papež se zúčastnil pohanského rituálu ‚purifikace zadýmováním‘ a modliteb ke čtyřem světovým stranám podle domorodých tradicí.“ 

Komentář: V témže článku, který dělá reklamu Bergogliově návštěvě Kanady, ale následuje i toto vysvětlení: „Domorodá tradice není modlit se tváří na čtyři světové strany, ale spíše modlit se ke čtyřem světovým stranám a uctívat tak božstva nebo bohy v nich samých.“ Toto vysvětlení objasňuje, čeho se vlastně Bergoglio účastní.

Citace: „Během papežovy návštěvy starší kmene (šaman) bude kráčet do kostela s miskou kouřícího cedrového dřeva, šalvěje, sladké trávy a tabáku, aby kostel vyčistil.“

Komentář: Katolický kostel je vysvěcen biskupem. Je pomazán svěceným olejem a posvěcen tím, že se zde slouží nekrvavá oběť a udělují svátosti. Kostel je znesvěcen, pokud by v něm došlo k sebevraždě či vraždě, k zvrhlosti, pohanskému rituálu či satanskému obřadu. Kostel je pak třeba znovu, po určité době kajícnosti a modlitbách, posvětit, aby sloužil Bohu, a ne satanu a jeho démonům. Jenže Bergogliova objednávka na tzv. vyčištění kostela je naopak jeho veřejným znesvěcením pohanským rituálem, který vzývá ďábla a démony, aby toto svaté území okupovali! Po návštěvě Bergoglia by měl být v kostele dle katolické tradice proveden exorcismus a kostel musí být znovu posvěcen.

Citace: „Toto zadýmování má podle zpráv dvojnásobný účel: Ukázat uznání tohoto rituálu veřejnosti a očišťování v samotném interiéru, které je gestem vytváření ‚pohostinnějšího prostoru‘ pro přivítání Svatého otce.“

Komentář: Ukázat uznání tohoto rituálu veřejnosti znamená praktickou legalizaci modlářství papežskou autoritou! Bergoglio oficiálně ruší první přikázání a dává precedent, aby i ostatní katolické chrámy byly znesvěcovány šamany a satanisty.

Druhým účelem pohanského rituálu, který svolává démony, je prý vytváření ‚pohostinnějšího prostoru‘ pro přivítání Svatého otce. Jestliže si Bergoglio zabezpečil, aby byli k jeho přivítání svoláni démoni, dokázal tím, kdo ve skutečnosti je. Veřejným sjednocováním se s démony probodává Srdce Ježíšovo, Jemuž je kostel zasvěcen.

Citace: „Kněz Bouvette uznal, že ‚purifikace zadýmováním‘ není katolickou tradicí, ale vyjádřil se, že zachovávat to ‚jí jistě neprotiřečí‘.

Komentář: Pohanské rituály nejenže nejsou katolickou tradicí, ale navíc jí ostře protiřečí! Nelze sloužit Kristu i Beliálovi (2Kor 6,15).

Citace: „Kněz pokračuje: ‚Určité pohanské praktiky by byly svatokrádežné, protože se vysmívají víře anebo nebezpečně otevírají duchovnímu systému, kde nemáme kontrolu nad tím, kdo sem vstupuje anebo se nás zmocňuje.‘“

Komentář: Sám propagátor synkretismu přiznává, že pohanské praktiky otevírají démonskému systému. Jsou proto jednak svatokrádežné, vysmívají se víře, a jednak nebezpečně otevírají duše démonům. Ti skrze ně vstupují a zmocňují se člověka s cílem duchovně ho spoutat a zabránit jeho spáse. Bergoglio se těchto rituálů cílevědomě účastní a dává zhoubný precedens.

Citace: „Osoba vykonávající očisťování používá pírko anebo větvičku k nasměrování dýmu na účastníky obřadu, kteří vztahují ruce k jeho uvítání na znamení své touhy očistit svou mysl a srdce.“

Komentář: Pokud katolíci vztahují ruce v touze očistit svou mysl a srdce za pomoci démonů, kteří skrze rituál přicházejí, pak se na nich tato apostaze a satanizace dřív nebo později bolestně projeví. Bergoglio neotvírá skrze pokání a hlásání evangelia dveře Spasiteli, ale pohanskými rituály otevírá dveře démonským silám.

Citace: „Kněz Bouvette přiznal, že ‚kromě této tradice se rituál zadýmování praktikuje také v čarodějnictví a obřadu wicca‘.

Komentář: Tady kněz už otevřeně přiznává, že jde o praktikování čarodějnictví a satanismu přímo v chrámu na počest pseudopapeže Bergoglia.

Citace: „Papež František popsal svou návštěvu v Kanadě jako ‚pouť pokání‘.“

Komentář: To není pouť pokání! To je výsměch pravdivému pokání. Je to otočení se zády ke Kristu i k pravdám evangelia, které zabezpečují naši spásu.

Boží slovo nás i dnes naléhavě varuje: „To, co pohané obětují, neobětují Bohu, ale démonům. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.“ (1Kor 10,20) Apoštolu Pavlovi Ježíš řekl: „Poslal jsem tě k pohanům, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.“ (Sk 26,18) Kdo však posílá Františka Bergoglia, když koná pravý opak? Rozhodně ho neposílá ten Ježíš, který poslal Pavla k pohanům, aby se obrátili a byli spaseni.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

26. 7. 2022

 

Stáhnout: BKP: Pseudopapež František se v Kanadě účastní pohanského rituálu  (26. 7. 2022)

 

 

Back To Top