skip to Main Content

BKP : Schneider segédpüspök in radice aláássa az egyházat

Ezt a videót megnézheted itt is: https://transformacoes.wistia.com/medias/9cbvgzdzho   
https://rumble.com/v19tw9p-schneider-segdpspk.html   
https://cos.tv/videos/play/37124257953911808   
https://www.bitchute.com/video/8LtaFOBEEt7P/   
https://gloria.tv/post/sTUdwXdk1Eoh4twKD96BwXF6D   

Letöltés videó: 241.2 MB, 1280×720 / 72.9 MB, 768×432

Idézet Schneidertől: „Az egyház életének kulcskérdésében, amely Ferenc pápaságának érvényességére vonatkozik, a legbiztonságosabb irányelv az egyház történelme során bevett gyakorlat.

Válasz: A legbiztonságosabb irányelv az egyház életének kulcskérdésében, amely Ferenc pápasága legitimitására vonatkozik, nyilvános bálványimádásának ténye és konkrét heretikus gesztusai és kijelentései. Ezek bizonyítják, hogy Bergoglio nyíltan bálványimádó, heretikus és a szodómia propagátora. Ezzel magára vonta Isten átkát, tehát kizárta magát az egyházból. Ezért érvénytelen pápa. Az egyháztörténelemben I. Honorius pápát halála után eretnekként kiközösítették az egyházból monotheléta herézise miatt.

Az egyháztörténelem bevett gyakorlatából indul ki IV. Pál Cum ex apostolatus officio hittani bullája, amely lefekteti, hogy ha a pápa heretikussá válik, ki van zárva az egyházból és mindaz, amit tesz, érvénytelen. Ebből egyértelműen következik Bergoglio pápai legitimitásának tagadása.

Idézet Schneidertől: „Az utóbbi hónapokban azokat az érveket, hogy a pápa valójában XVI. Benedek és nem Ferenc, lehetséges, hogy a Vatikánból kikerülő, egyre szaporodó botrányok motiválhatják…“

Válasz: Az egyre szaporodó botrányoknak, amiket Bergoglio naponta művel, következménye egyenesen az egyház egészséges gyökereinek likvidálása. Ez többszörös bizonyíték arra, hogy Bergoglio érvénytelen pápa. Schneider püspök ahelyett, hogy ezzel a lényeges dologgal foglalkozna, azzal a megtévesztő kérdéssel foglalkozik, hogy vajon Benedek vagy Ferenc-e az érvényes pápa. Ezzel manipulatívan erőlteti azt a téves választ, hogy Ferenc az érvényes pápa.

Schneider csupán egyre szaporodó botrányoknak nevezi azt, hogy a Vatikán de facto a szabadkőművesek keresztényellenes mozgalmának központjává vált. A Vatikánban jönnek-mennek, ún. klímakonferenciákat, ökológiai és transzhumanizmussal kapcsolatos konferenciákat szerveznek az emberiség létszámának csökkentése és a kereszténység felszámolása céljából, s mindezt főleg belülről.

Idézet Schneidertől: „… a pápa elutasítását, alá kell rendelni az egész egyház javának, ami ebben az esetben az egyház látható fejének reális létezése…“

Válasz: Ez Schneider manipulációjának csúcsa. Az egész egyház javára hivatkozik, ami alatt nem a lelkek üdvösségét biztosító igazhitű tanítást érti. Állítólag az egyház java az egyház látható fejének reális létezése. Schneidert nem érdekli, hogy az egyház látható feje heretikus, bálványimádó vagy a szodómia propagátora, aki átkot von magára és az egyházra is. Nem érdekli őt még az sem, hogy ez a fej a heréziseivel saját magát választotta el a testtől. A heretikus propagálásával a pápai székben Schneider egyetért Bergoglio heréziseivel, mint új tanításokkal. Ezzel igazolja az egyház átmenetét az anti egyházba, a New Age-be. Schneider elve alapján egy nyíltan sátánista is lehet pápa, és csak az a fontos, hogy látható legyen, mégha a katolikusokat a pokolba rántja is. Állítólag ez az egyház java.

Idézet Schneidertől: „… az általános egyház vitális aktivitása az ő látható fejétől függ…“

Válasz: Ebben Schneidernek igaza van. Konkrétan jelenleg Bergoglio vitális aktivitással népszerűsíti a keresztény nemzetek iszlamizációját, az mRNS vakcinálással történő sátáni antikeresztséget, a szodómiát a templomokban (példa erre Németország), a szabadkőművesek redukciós, azaz népirtó programjait, a nyílt bálványimádást Pachamama démonnal, az ökológiai konverziót a territoriális amazóniai démonok felé és hasonlókat. Ez a vitális aktivitás az egyház felszámolásához vezet és a lelkek elveszejtéséhez.

Idézet Schneidertől: „ A hivők lelki java a püspök érvényes kinevezésétől függ, ez pedig az érvényes látható pápától.“

Válasz: Bergoglio azonban láthatóan érvénytelen pápa, aki érvénytelen püspököket és bíborosokat nevez ki, ezzel gátolva a hívők lelki javát. Schneider ennek ellenére ezt az érvénytelen pápát népszerűsíti. Schneider többet árt az egyháznak, mint Bergoglio egyértelmű követői. Ortodox terminológiát használ az igazhitűség elerőtlenítéséhez.

Idézet Schneidertől: „Pl. Marcel Lefebyre érsek nem tartozik az egyházat aláásók kategóriájába.“

Válasz: Schneider püspök azt a benyomást akarja kelteni, hogy Lefebyre érsek tradicionális irányzatához tartozik. Kérdésünk: Ha ezekben a napokban Ferenc megtiltja a hagyományos liturgia végzését, Schneider püspök miért nem szólítja fel nyíltan Ferencet, hogy vonja vissza ezt a tiltást? Ha ő Lefebyre érsek követője, akkor miért nem kéri Ferenctől ennek az igazhitű érseknek a rehabilitációját? Schneider az egyházat aláásók kategóriájába sorolja azokat, akik a heretikust heretikusnak nevezik. Ez az, amikor a heretikus gyökerestül (in radice) aláássa az egyházat. Schneider ezt az egyház javának nevezi, mert így tesz az egyház látható feje. Egyáltalán nem respektálja a valóságot, hogy ez az ún. látható fej már kiásta magát az egyházból. Schneider arra kényszeríti az igazhitű katolikusokat, hogy minden áron ragaszkodjanak a kizárt fejhez és így ők is egyházon kívül találják magukat.

Idézet Schneidertől: „(Lefebyre érsek) a szentmise kánonban mindig megemlítette a pápát.“

Válasz: Schneider szuggesztíven állítja, hogy állítólag Lefebyre érsek a kánonban megemlítette a pápát. Ezzel manipulatívan kényszeríti a X. Piusz Papi Testvériség papjait is arra, hogy tegyenek említést a liturgiában a heretikus Bergoglioról. Ezzel a liturgiáik sub dubio-vá válnak és magukra és a hívőkre sötét átkot vonnak. Ezt azonban Schneider nem közli velük. Paradox, hogy a tradicionalisták összes találkozóján, főleg az USA-ban, minden figyelem középpontjában Schneider áll, aki de facto Lefebyre érsek lelki örökségét tönkreteszi.

Idézet Schneidertől: „ A lelki jó és a hívők örök üdvössége által vezetett egyház a sanatio in radice (gyökeres gyógyulás) elvet alkalmazza.“

Válasz: Schneider azonban nem a lelki jó és a hívők örök üdvössége által van vezetve, ha az egyházfői hivatalban a heretikust védelmezi. Bergoglio heréziseinek legalizálásával alapjaiban mérgezi az egyházat. Itt már nem következhet be gyógyulás a sanatio in radice elv alapján. Schneiderrel ellentétben, az USA volt nunciusa, Carlo Maria Vigano, valóban a lelki jó és a hívők örök üdvössége által van vezetve, ezért szólította lemondásra a heretikus Ferencet és az egész homoszexuális hálózatot.

Ez a sine qua non feltétel! Különben az egyház nem gyógyulhat meg in radice, azaz gyökerestől, és nem kerül sor a megújulására sem. Schneider látszólag a herézisek ellen küzd, de védelmezi a legfőbb heretikust. Ez lelki skizofrénia.

Az in radice gyógyuláshoz nemcsak a heretikust kell heretikusnak, hanem a szodómiát is bűnnek és perverziónak kell nevezni. Ugyanígy az első parancsolat elleni bűnnek kell nevezni a Pachamama bálványimádást, ami az igaz Isten tagadása és a bálványistenek, azaz a démonok felé történő elhajlás. Schneider Bergoglio eme Isten- és egyházellenes bűneit szándékosan bojkottálja. Nem nevezi néven ezeket. Takargatja ezeket azzal a céllal, hogy megtartsa egyházi hivatalában a heretikust az egész heretikus és homoszexuális hálózattal együtt. Ezzel akadályozza az egyház in radice – gyökerestől való megújulását. Kit szolgál ezzel?

 

+Illés

A Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

+Metód           +Timóteus

Püspök-titkárok

 

2022. 6. 19.

 

Letöltés: BKP : Schneider segédpüspök in radice aláássa az egyházat (2022.6.19.)

 

 

Back To Top