skip to Main Content

BKP: 2600 niemieckich kleryków i 277 heretyckich teologów wykluczyło się z Kościoła. Mszę Świętą i sakramenty sprawują już nieważnie. A co z Bergoglio?

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://namen.wistia.com/medias/ngw2b6cdsr   
https://rumble.com/vhsc0f-wykluczyo-si-z-kocioa.html   
https://ugetube.com/watch/QPcF2Lxj4pvcszI  https://cos.tv/videos/play/28253866922905600   
https://gloria.tv/post/hzzMHSGb6fDe3gDuodpbtqDDE   

Pobierz wideo: 234,3 MB, 1280×720 / 70,8 MB, 768×432

Obecny Watykan, kierowany przez Francisza Bergolio, wydał w marcu 2021 r. dokument odrzucający homoseksualne małżeństwa kościelne na tej podstawie, że „nie może błogosławić grzechu”. Z drugiej strony Bergoglio opowiada się za legalizacją współżycia sodomitów (2020). Głoszenie przeciwnych stanowisk powoduje chaos. Nie rozróżnia się prawdy od kłamstwa, dobra od zła. Podstawowym obowiązkiem papieża i Watykanu jest, zajęcie w fundamentalnych kwestiach wiary i moralności jasnego i jednoznacznego stanowiska, oraz w taki sposób występować. Jezus mówi: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, pochodzi od złego (od diabła)” (Mt 5:37).

Bergoglio metodę podwójnego wyrażenia używa często. Wypowiada ortodoksyjne zwroty o pokucie połączone z charyzmatycznymi wypowiedziami o wewnętrznej relacji z Panem Jezusem, a jednocześnie dopuszcza się najwyższego bałwochwalstwa intronizując pogańskiego demona Pachamamę. To stwarza zgubny precedens. Ponadto  promuje legalizację sodomii, przed którą Bóg ostrzega doczesną karą i wiecznym potępieniem w piekle (Judy 7).

Co więcej Bergoglio narzuca szczepienia dla wszystkich. Eksperymentalna szczepionka zmienia ludzki genom, co jest buntem przeciwko Stwórcy i ludzkości. Jest wyprodukowana z tkanki wyrwanej z nienarodzonych dzieci przed ich zamordowaniem. To jest satanizm! Ta mRNA szczepionka z hydrożelem jest  częścią procesu chipowania, przed którym Biblia ostrzega jeziorem ognia. Jednocześnie jest też bronią biologiczną, mającą na celu redukcję, czyli masową exterminację ludzkości! Zbrodnie te pseudopapież Franciszek zaciekle promuje! To czyni go największym zbrodniarzem i masowym mordercą.

Bergoglio swoimi przeciwstawnymi postawami zwodzi zwykłych katolików. W ten sposób trzyma ich w zewnętrznej strukturze Kościoła, którą wykorzystuje do zniszczenia Kościoła Chrystusowego. Pseudo-papież Franciszek permanentnie tworzy chaos. Zmienia kościelne paradygmaty, które są oparte na Piśmie Świętym i Tradycji Apostołów. Jednak te ortodoksyjne fundamenty zawsze zapewniały zbawienie!

Bergoliowy chaos destrukcyjnych zmian wraz z herezjami prowadzi do metamorfozy Kościoła Chrystusowego w anty-kościół New Age ‒ nierządnicę antychrysta. Ten proces destrukcji musi zostać zatrzymany! Każdy katolik musi się od Bergolia i jego sekty, która pasożytuje na ciele Kościoła radykalnie oddzielić. W przeciwnym razie infekcja szatana rozprzestrzeni się na wszystkich członków Kościoła Chrystusowego.

Jest oczywiste, że Bergoglio jako arcyheretyk i bałwochwalca nie jest papieżem, ale przestępcą okupującym tron Piotra. Dlatego na dzień dzisiejszy Kościół nie ma papieża i znajduje się w stanie sede vacante. Koniecznością jest aby wszyscy biskupi, księża i wierzący byli świadomi tej rzeczywistości. Powtarzamy: Kościół Katolicki nie ma obecnie papieża.

W marcu tego roku 2600 niemieckich księży i diakonów oraz 277 heretyckich teologów podpisało petycję, że będą błogosławić związki sodomickie. Gdyby dzisiaj był papieżem św. Pius X, publicznie by tych odstępczych, niemoralnych duchownych, ekskomunikował z Kościoła. Papież, który by tego nie uczynił, był by podobnie jak papież Honoriusz (VII w.), wykluczony z Kościoła za milczenie, to znaczy za aprobowanie herezji, które niszczą moralną podstawę Ewangelii Chrystusa. Bergolio nie tylko nie karze winnych, ale także sam promuje legalizację sodomii. To podwójna zbrodnia i wielokrotna klątwa, którą na siebie przyjął.

Kapłani, którzy podpisali petycję aprobującą błogosławieństwo sodomitów, tym podpisem zostali wykluczeni z Kościoła (Ga 1:8-9). Służą liturgię nieważnie i nieważnie udzielają sakramentów. Musimy to wiedzieć i liczyć się z tym. Jeśli ci odstępcy chcą usunąć klątwę, muszą publicznie oświadczyć, że oddzielają się od obecnych herezji i wyrzekają się antybiblijnego stosunku do sodomii. Katolicy są zobowiązani wywierać presję na takich księży i nie uczestniczyć w ich pseudoreligijnych nabożeństwach.

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP), który w czasach chaosu broni podstaw ortodoksyjnej doktryny, w ten sposób z autorytetu prorockiego i apostolskiego wzywa 2877 niemieckich duchownych, by nazywali sodomię, czym ona jest ‒ obrzydliwością (Rz 1:26), i ostrzegali przed nią (Jud 7; 2 Pt 2:6).  Kto pozostaje zatwardziałym, pozostaje pod anatemą ‒ przekleństwem i wkluczeniem z Kościoła.

Rozwiązaniem obecnego kryzysu jest bojkot uzurpatora papieskiej władzy Bergoglia i przyjęcie ortodoksyjnego papieża, wybranego w niezwykłej sytuacji w niezwykły sposób, w celu zachowania instytucji papiestwa i w celu prawdziwej reformy Kościoła.

Każdy szczery katolik niech Bogu obieca jedną godzinę (Mt 26:40) modlitwy dziennie, a tym samym zaangażuje się w proces odrodzenia Kościoła!

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr                     + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

20.05.2021

 

Pobierz: BKP: 2600 niemieckich kleryków i 277 heretyckich teologów wykluczyło się z Kościoła. (20.05.2021)

 

 

Back To Top