skip to Main Content

BKP: Czy należy znieść system Konferencji Episkopatów?

Możesz obejrzeć to wideo tutaj: https://namen.wistia.com/medias/x97o1rzqr3   
https://ugetube.com/watch/oXcxve1HSzbt5zV   
https://rumble.com/vhuf2n-czy-naley-znie.html    https://cos.tv/videos/play/28290166676034560    
https://gloria.tv/post/HiVK8hrdRWHj2ugBEep4cVGWS   

Pobierz wideo: 195,1 MB, 1280×720 / 59 MB, 768×432

W czasie, gdy propaguje się gender ideologię, Konferencja Episkopatu Niemiec masowo wprowadza błogosławieństwo związków sodomitów. Większość konferencji episkopatów, we współpracy z pseudopapieżem Bergogliem, promuje śmiertelnie niebezpieczne mRNA szczepienia, przed którymi prawdziwi eksperci pilnie ostrzegają.

Dlaczego nie wystąpi przynajmniej jedna z Konferencji Episkopatu na świecie za ocaleniem Kościoła i moralnym odrodzeniem? Tutaj ujawnia się, że system Konferencji Episkopatów niszczy proroczy głos w szeregach biskupów i w Kościele.

Prawdziwy Kościół katolicki opiera się na strukturze episkopatu, a nie na federacji kościołów narodowych. Poziom narodowy nie reprezentuje właściwego wymiaru kościelnego. Należy jeszcze raz wyjaśnić, że w każdej diecezji jest tylko jeden pasterz i nauczyciel wiary, pozostający w komunii z Chrystusowym, ale prawowiernym zastępcą!

Biskupi nie mają za zadanie konkurować z profesorami teologii, ale mają obowiązek ukarać ich, jeśli głoszą herezje. Jeśli chodzi o tak zwaną naukę, trzeba wiedzieć, że gdy naukę wznosi się do absolutnej normy, wierze grozi zniszczenie.

Św. Robert Bellarmin, biskup i nauczyciel Kościoła, chwali prawdziwą mądrość, którą uzyskał głównie poprzez swoje modlitwy. Od najmłodszych lat był człowiekiem modlitwy. Codziennie długo się na kolanach modlił. Codziennie był wierny godzinie wewnętrznej modlitwy, nawet wtedy, gdy był najbardziej zajęty. Czy ma dziś Kościół tak mądrych i świętych biskupów?

System Konferencji Episkopatów jest jednym z zatrutych owoców II Watykańskiego Soboru. Jest to forma globalizacji, którą możemy porównać do struktury politycznej UE. Poszczególne państwa zrzekły się suwerenności, a politycy obrony interesów swoich narodów. Biskupi zrzekli się autorytetu i odpowiedzialności w swojej diecezji. Fundamentalnych kwestii Konferencja Episkopatu nie podejmuje, a jednocześnie paraliżuje odpowiedzialność każdego diecezjalnego biskupa. Ich owoce szkodzą Kościołowi i dlatego należy je znieść!

„Biada pasterzom … Wy rozproszyliście Moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków ‒ wyrocznia Pana… Gdyby (pasterze) stali w Mojej radzie i głosiliby moje słowa mojemu narodowi, nawróciliby ich ze złej drogi oraz z przewrotnego postępowania. (Jer. 23, 1-2; 18-22). Czy biskupi i kapłani stoją dziś w radzie (tj. w osobistej komunii) z Bogiem, jak święty Robert Bellarmin?

10 kwietnia 2009 r. my, prawowierni biskupi z Ukrainy, napisaliśmy list otwarty do Papieża Benedykta XVI. Cytujemy go: „Ojcze Święty, z Waszej dokonanej diagnozy Konferencji Episkopatów, zrodziła się idea, którą Wam pokornie przedstawiamy: W każdym państwie dajcie możliwość istnienia równoległej struktury biskupów. Biskupi ci nie będą mieli diecezji, ale będą odpowiedzialni wyłącznie za czystość wiary i moralności w danym kraju.

Jakie będą ich zadania? Pilnować ortodoksyjnej i prawdziwej formacji seminarzystów i księży, odpowiadać za literaturę chrześcijańską (imprimatur), dbać o zdrową apologetykę i reewangelizację, dbać o reformę i odnowę klasztorów. Ci biskupi ‒ prorocy (Efezjan 2:20) ‒ mieliby wtedy swoich współpracowników w każdym seminarium, w każdym klasztorze, w każdym dekanacie, w celu odrodzenia Kościoła…”.

Benedykt XVI na propozycję odrodzenia nie odpowiedział. Zamiast tego został zmuszony, po dwóch latach, do wyniesienia na ołtarz kościoła Jana Pawła II, który dał w Asyżu (1986) pole do bałwochwalstwa i dopuścił się rażącej apostazji. Mówi się, że on tylko wprowadził w życie „Nostra aetate” II Watykańskiego Soboru. Nie Bergoglio, ale już Benedykt XVI przez fałszywą beatyfikacje był winien stanu sedes vacante. Za następne dwa lata abdykował. Nie otworzył drzwi do reformy, ale do deformacji Kościoła. System tzw. Konferencji Episkopatów krytyzował, ale nie podjął żadnych radykalnych kroków, w celu naprawy sytuacji.

Czego dziś Kościół najbardziej potrzebuje? Potrzebuje prawdziwej reformy ‒ pokuty! Potrzebuje świętych biskupów, prawdziwych naśladowców apostołów. Kościół potrzebuje mężczyzn i kobiet modlitwy!  Zacznij dlatego już dziś! Daj Bogu obietnicę jednej godziny wewnętrznej modlitwy (Mt 26:40) każdego dnia!

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr                    + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

28.05.2021

 

Pobierz: BKP: Czy należy znieść system Konferencji Episkopatów? (28.05.2021)

 

 

Back To Top