skip to Main Content

Biskupové Polska, čiňte pokání!

28.3.2020

Vážení polští biskupové,

obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát, jehož hlavním posláním je chránit depositum víry v této kritické době, kdy Vatikán odpadl od apoštolského učení.

Jaké požadavky dnes před vás staví Bůh?

1) Je třeba odhalit pravdu ohledně kanonizace Jana Pavla II. Za svatého byl vyhlášen neplatně. Proč?

a) Kanonizace od neplatného papeže heretika (Bergoglia) je neplatná dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio.

b) Dalším důvodem neplatnosti kanonizace je, že v roce 1986 proběhlo z iniciativy Jana Pavla II. setkání křesťanských leaderů s představiteli pohanských kultů v Assisi. Došlo zde k synkretismu a změně veřejného mínění: křesťanství a pohanství začaly být pokládány za rovnocenné cesty ke spáse, a to je hereze maxima. Bez gesta v Assisi by Bergoglio nemohl intronizovat démona Pačamamu v katolické církvi. Kanonizace Wojtyly je proto kanonizace hříchu proti 1. přikázání. Jde tu o do nebe volající zločin!

Proto, vážení biskupové, dejte příkaz k odstranění soch a obrazů tohoto neplatně kanonizovaného ze všech chrámů. To je konkrétní krok pokání, který jste povinni udělat před Bohem i před celou katolickou církví.

Nechceme se dnes vyjadřovat k otázce koronaviru a vaší reakce naň. Na to už výstižně ukázal arcib. Lenga.

Budete skládat účty i z tohoto slova, které vám Bůh tlumočí tímto hlasem volajícího na poušti. Hlas pravdy, hlas prorocký, ubíjíte, jak z úst některých vašich upřímných kněží, tak i z úst arcibiskupa Lengy. K pokání vás nepohnul ani dokumentární film o kněžské pedofilii, která byla kryta tajným dekretem Jana Pavla II. Jak každý z vás osobně obstojí před Božím soudem?

2) Znáte Boží přikázání i církevní dokumenty. Víte proto, že arcimodlář Bergoglio se sám vyloučil z církve. Nejmarkantnějším gestem jeho apostaze je veřejný modlářský akt uctívání démona Pačamamy. Bergoglio okupuje úřad nezákonně. Zůstávat v jednotě s veřejným apostatou je zrada Krista. Z toho důvodu jste povinni vyhlásit v pastýřských listech zákaz zmiňování jeho jména ve svatých liturgiích. Tím de facto nastoupíte na dočasnou synodální cestu, která bude trvat do té doby, dokud se neujme vlády pravověrný a právoplatný papež.

Vyzýváme všechny upřímné Poláky, aby se na tento úmysl sjednotili v modlitbě především v čase od 20:00-21:00.

Vážení biskupové, polská synodální cesta povede k obrodě nejen v Polsku, ale i v celé církvi. Odejmete tím zároveň prokletí od polského národa a Bůh zachrání Polsko před koronavirem, islamizací, genderovou demoralizací a dá své požehnání. Když to neuděláte, převedete postupně, po určitých etapách, polskou církev do antikristovské struktury New Age.

Položte si otázku: Jak by na vašem místě jednali svatí biskupové, kteří bojovali proti herezím a byli ochotni podstoupit i vyhnanství, pronásledování či smrt? Následujte je!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Dopis biskupům Itálie

Dopis biskupům Maďarska

Back To Top