skip to Main Content

Křesťané, 4. dubna vyjděte před chrámy!

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://poslanikov-glas.wistia.com/medias/la72h7yapw   
https://rumble.com/vf2oab-kesan-4.-dubna-vyjdte-ped-chrmy.html   https://cos.tv/videos/play/26805158019372032    https://ugetube.com/watch/vvgm5GbG3GxucA3   https://gloria.tv/post/w3p8cPtBq2kv1WDuYJnBMZ4dr   

Stáhnout video: 121.9 MB, 1280×720 / 36.9 MB, 768×432

Křesťané, v den vzkříšení, 4. dubna, přijďte před chrámy! Konec lživé pandemii!

Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je prorockým hlasem, v autoritě Boží vyzývá: Křesťané a lidé dobré vůle, ve svátek Kristova vzkříšení, 4. dubna 2021, přijďte před chrámy a zpěvem i modlitbou oslavte Kristovo vzkříšení! Tak nastane i vaše duchovní vzkříšení ze strachu a smrti. Před chrámy na zem hoďte masky! Pošlapte tento znak otroctví a programované smrti! Lživá pandemie, lockdowny, zločinné experimentální očkování nemá za cíl vaše zdraví. Cílem je rozšíření infekce a genocidní redukce – smrt! Postavte se na odpor duchu lži a smrti – satanu – a jeho služebníkům! Plánovanou genocidu může zastavit jedině Bůh. V den vzkříšení On po tobě žádá: Přijď před chrám! Je to tvé gesto víry. Neboj se persekucí ani mučednické smrti! Když splníš Boží požadavek, Bůh zasáhne!

Kde? Před chrámem.

Kdy? Na Velikonoce 4. dubna v 9 hodin.

co? Kristovo vítězství! Zpívej! Modli se! Odhoď a pošlap masku!

Proč? Bůh to po tobě chce!

Christos voskres! Voistinu Voskres!

(Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal!)

Žehná vám

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

25. 3. 2021

 

Stáhnout: Křesťané, 4. dubna vyjděte před chrámy!

 

 

Back To Top