skip to Main Content

Reakce na setkání Františka s třemi oběťmi homosexuální pedofilie

25. 5. 2018

Celosvětová média zveřejnila zprávu o setkání Františka Bergoglia s třemi oběťmi homosexuální pedofilie z Chile. Místo zodpovědného řešení, František tyto oběti zneužil jako precedens k prosazení falešné tolerance k homosexualitě a pedofilii. Tím popřel Boží a přirozené zákony. Geyovi doslova řekl: „Bůh tě tak učinil.“

Toto je lež a hereze. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu jako muž a žena. Existují jen dvě pohlaví, a to mužské a ženské. Bůh nestvořil sexuální zvrácenost. Ta je ovocem hříchu.

František ve své exhortaci popřel objektivní morální normy. Líbá nohy transsexuálům a homosexuálům. Před celým světem dokazuje, že nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista.

František řekl veřejnému geyovi: „Musíš být šťastný s tím, jaký jsi, měl bys milovat sebe takového, jaký jsi“.

Tím František říká celé církvi, že homosexuální skutek už není hříchem. A to je hereze! František učí milovat stav nekajícnosti, který vede do věčné smrti.

Jaký dopad mají tyto Františkovy výroky a postoje na církev a veřejnost?

Dopadem je masové rozšíření homosexuality v církvi i ve světě.

Katolíci stále slyší v liturgii: „V jednotě s naším papežem Františkem“. Tato slova jsou součástí kánónu. Mají vyjádřit platnost svaté liturgie. Ale její platnost je podmíněna jednotou s pravověrným papežem. Jen pravověrný papež garantuje spasitelné učení církve. V liturgii mají slovo a gesto podstatný význam.

Položme čtyři esenciální otázky:

1.otázka: Je František pravověrný papež, anebo je heretik?

František je zjevný heretik.

2.otázka: Má František Ducha Krista, anebo antikrista?

František Bergoglio má ducha antikrista.

3.otázka: Může být liturgie sloužena v jednotě s duchem antikrista platná?

4.otázka: Je dnes katolická církev ještě katolickou, či už apostatickou?

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top