skip to Main Content

Ve Francii byly uzavřeny chrámy, co je nutno dělat?

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://true-exit.wistia.com/medias/xf0kvgfh4k  https://ugetube.com/watch/_ZK7Lr8AhslGQD2m.html    https://cos.tv/videos/play/24066649094132736    https://gloria.tv/post/34z3yjE8AfoS3jV9oXSL2JUui 

Stáhnout video: 464,5 MB, 1280×720 / 140,6 MB, 768×432

Citace z tisku: „Poté, co ve Francii vypukla druhá vlna pandemie, nastal druhý lockdown a od 3. listopadu zakázali i veřejné mše svaté.“

Byzantský katolický patriarchát jako hlas volajícího na poušti se ptá: Koná Francie adekvátní pokání za vnitřní odpad církve od Boha? Ruku na srdce, vážení francouzští biskupové a kněží: Nedopustil Bůh zavření chrámů právě pro vaši apostazi a nekajícnost? Vy se nechcete oddělit od kořene hříchu a prokletí, který je v herezích historicko-kritické metody. V podstatě jde o neomodernismus. Neoddělili jste se ani od synkretismu s pohanstvím II. vaticana, ani od zločinné tolerance amorálnosti.

Napsali jste aspoň jeden pastýřský list proti pohanskému pseudoduchovnu spojenému s hinduistickou jógou a buddhistickými meditacemi?

Jednotu se zdrojem prokletí dnes tvoříte tím, že denně mantrujete v liturgii jméno arciheretika Bergoglia. Už chápete, vážení biskupové a kněží, proč Bůh dopustil zavření chrámů ve Francii?

Dnes už duch Nostra aetate, duch Assisi (1986) a duch Amazonské synody nedovoluje hlásat Ježíše jako jediného Zachránce a Spasitele. Reagovali jste vy, francouzští biskupové, na Bergogliovu apostazi, když 1) intronizoval démona Pačamamu v Římě (v říjnu 2019), když 2) prosazuje čipizační vakcínu, která vede do ohnivého jezera (září 2020), když 3) schválil homosexualitu (2013) a homo-svazky (říjen 2020)? Reagovali jste? Ne, naopak, zmiňováním jeho jména v liturgii tvoříte s arcikacířem Bergogliem a prokletím, které stáhl, duchovní jednotu.

Pokud se upřímně ptáte, drazí biskupové, kněží a věřící, co máte dělat, jak začít s pokáním a jak na této cestě pokračovat, odpovědí je: Každý dej Bohu slib jedné hodiny osobní modlitby denně a zakládejte modlitební stráže po příkladu křesťanů Ameriky (https://youtu.be/4hfGMTWlDIQ, http://vkpatriarhat.org/cz/?p=44309).

Citace z tisku: „V neděli se před katedrálami v Nantes, Versailles i v Lyonu sešly stovky katolíků. Příští neděli budou demonstrace žádající veřejnou mši i v městech jako Paříž, Orléans, Bordeaux při pobřeží Atlantiku, Rennes a Vannes v Bretonsku a zřejmě i v mnoha dalších…“

Vy, francouzští katolíci bojujete za otevření chrámů. Pokud ale kněží a biskupové budou dále při liturgii zmiňovat jednotu s největším arciheretikem Bergogliem, a tím stahovat prokletí na sebe i na Francii, v tom případě je menší zlo, že jsou chrámy zavřené. Jestli chcete účinně řešit situaci, postavte jasný požadavek francouzským biskupům a kněžím, aby v liturgii přestali zmiňovat jméno heretika a apostaty Bergoglia. Pokud to udělají, Bůh sejme prokletí a dá Francii duchovní probuzení a požehnání.

Citace z tisku „Petici ‚Za mši‘ podepsalo už více než 100 000 lidí. Macronovi v ní vzkazují: ‚Člověk nežije jen z chleba. Chceme sklonit své hlavy v modlitbě za naše mučedníky, za Francii.‘“

Je chvályhodné, že petici podepsalo 100 000 katolíků a také je pravda, že člověk nežije jen chlebem, a rovněž je třeba pamatovat na francouzské mučedníky i na duchovní probuzení samotné Francie. Zvláště ze svaté liturgie by věřící měli čerpat sílu v boji proti hříchu, duchu světa a současné satanizaci. Spolu s vakcinační čipizací však satanizaci prosazuje nejen NWO, ale i odpadlý Bergogliův Vatikán! Uvědomujete si to, drazí francouzští biskupové, kněží a věřící?

Citace z tisku: „Křesťanská liga obrany, která reprezentuje i tradiční institut Bratrstva sv. Petra, Institut Krista Krále, Dominikánské bratrstvo sv. Vincenta Ferriery, benediktinské opatství z Barroux a Opus Sacerdotale – sdružení diecézních kněží – i mnohé jiné organizace vyjádřily protest proti zavření chrámů.“

Ptáme se: Zmiňují kněží jmenovaných církevních organizací v liturgii jméno arciheretika? Ti, kteří zmiňují, svolávají prokletí, a ti, kteří nezmiňují, svolávají požehnání.

Citace z tisku: „Potřeba svátostí je větší v čase epidemií, lidé potřebují naději. Roste počet sebevražd.“

Tento fakt o zvýšení počtu sebevražd má však kořen v tom, že umělou karanténu začal na jaře pseudopapež Bergoglio. Navíc i druhým zavřením chrámů dal znovu najevo svou apostazi. Pod jeho vedením de facto dochází nejen k fyzickým sebevraždám, ale přímo k masové sebevraždě katolické církve i ve Francii.

Z masmédií se dozvídáme, že ve Francii jsou vypalovány katedrály, zneuctívány chrámy a sochy a zabíjeni bezbranní křesťané. Uvědomujete si, vážení biskupové a kněží, že toto je ovoce II. vatikánského koncilu, jeho aggiornamenta se světem a otevřenosti tzv. úctě k pohanským kultům? Kolik bylo ve Francii mešit před II. vatikánským koncilem a kolik je jich dnes? A kolik bylo ve Francii muslimů před koncilem a kolik je jich nyní? Co dělá tzv. hlava církve? Jen ustavičně mantruje o úctě k homosexuálům, pohanům a migrantům a prosazuje čipizační vakcínu pro všechny lidi. Vy tohoto heretika dále zmiňujete v liturgii a tím zrazujete Pána Ježíše Krista a Jeho učení. Uvědomujete si to?

Citace z tisku: „V pondělí (9. 11.) se připojili studenti petice Za mši i více biskupů – Dominique Rey, Bernard Ginoux, Xavier Malle, Eric Aumonier, Marc Aillet, Jean-Pierre Cattenoz, David Macaire, představitelé Národního sdružení katolických rodin a další. Protest biskupů státní rada zamítla.“

Vážení biskupové a kněží, doufáme, že je vám jasné, že na prosazení nesmyslné pandemie se Bergoglio domluvil s elitami. Opravdoví vědci ji nazývají ne zdravotní, ale politickou pandemií. Její hlavní nebezpečí je, že směřuje k vakcinaci, která je už spojena se změnou lidského genomu, a s čipizací. Toto už vede nejen k fyzické, ale i k duchovní genocidě, která má svůj konec v ohnivém jezeře. Proto je nyní třeba se hrdinsky postavit proti tomuto Bergogliem prosazovanému genocidnímu systému i za cenu mučednictví!

Francouzští biskupové, je na čase, abyste se připojili k výzvě arcibiskupa Carla Maria Vigana za rezignaci Bergoglia z papežského úřadu, podané už v roce 2018. Je třeba vědět, že Bergoglio jako heretik, který na sebe stáhl mnohonásobné prokletí, okupuje papežský úřad nezákonně. Nikdo ho jako apostatu nesmí poslouchat!

Citace z tisku: „‚Vždyť chceme mít i možnost důstojně slavit Vánoce‘, jak řekl arcibiskup de Moulins-Beaufort.“

Upřímní katolíci se u Macronovy vlády domáhají, aby mohli slavit svátky vánoční v chrámu. Jenže už před nařízením Macrona se Bergoglio domluvil s ostatními mocipány EU a světa a zveřejnil, že o Vánocích 2020 budou chrámy uzavřeny!

Jaké máte konat v této situaci pokání?

1) Každý z vás ať dá Bohu slib jedné hodiny modlitby denně a zakládejte po vzoru Spojených států modlitební stráže.

2) Přestaňte v liturgii zmiňovat jméno arcikacíře Bergoglia.

Vážení francouzští biskupové, kněží a věřící, co by k těmto dvěma požadavkům řekl sv. Bernard? „Bůh to chce!“ On vám pak dá své požehnání.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

16. 11. 2020

 

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

 

Back To Top