skip to Main Content

Výzva ex-papeži Benediktu k pokání

Lvov, 16. 8. 2013

 

Vážený Monsignore,

obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát. Dne 1. 5. 2011 Patriarchát zveřejnil, že jste na sebe stáhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9. Dopustil jste se apostatického gesta vyhlášením heretika Jana Pavla II. za blahoslaveného. Tím jste na oltář církve postavil ducha Assisi – ducha antikrista.

Co po Vás chce Bůh, když stojíte na prahu smrti? Pokání. Konkrétně:

1) Vyhlaste beatifikaci Jana Pavla II. za neplatnou.

2) Odvolejte nejasné formulace, kterými de facto schvalujete hereze historicko-kritické metody. Ta v podstatě popírá Kristovu spasitelnou smrt na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení. Rovněž popírá i všechno nadpřirozené v Písmu, včetně jeho Božské inspirace.

3) Odsuďte nejasné formulace v Katechismu, které vytvářejí podmínky k masovému šíření epidemie homosexualismu. Nazvěte jasně hřích hříchem a ohavnost ohavností!

4) Homosexualismus je dnes spojen s celkovou morální devastací a s gender ideologií. Ta popírá přirozenost člověka jako muže a ženy a zavádí jakési neutrum „gender“. Tento gender-satanismus jasně odsuďte!

5) S homosexualismem a pedofilií je celosvětově uzákoňováno kradení dětí juvenilní justicí a sociálními pracovníky. Jsou to zločiny proti lidskosti, horší než zločiny německého fašismu. Toto pirátství a zločiny jasně odsuďte!

6) V některých zemích Evropy už byl prosazen incest, tedy zločin krvesmilstva. Nemlčte, ale odsuďte veřejně tento zločin!

7) Je uzákoňována eutanazie, dokonce pro zdravé lidi i děti. Nemlčte, ale veřejně odsuďte tento zločin!

8 ) Vyzvěte Evropskou unii, ať zruší Lisabonskou smlouvu a démonské antizákony homosexualismu spojené s kradením a morální devastací dětí. Jsou to zločiny proti lidskosti.

9) Vyzvěte vedení OSN, ať zruší redukční programy autogenocidy lidstva. Jde o zločiny proti lidstvu.

10) Vyzvěte prezidenta USA Obamu, ať zastaví vnucování homosexuálních antizákonů Spojeným státům americkým a jiným zemím. Tu jde o zločiny proti lidstvu.

11) Vyzvěte Vatikán, ať zruší čipizaci všech příslušníků státu Vatikán. Čipizace Vatikánu je precedentem pro totální kontrolu i jiných států světa. Toto je ale odstrašující zločin.

Vážený Monsignore, zanedbal jste šanci, kterou Vám Bůh dal. Navíc jste zneužil úřad ke škodě svedených duší. Učiňte alespoň nyní tyto kroky víry! Bůh je milosrdný k těm, kdo činí upřímné pokání!

 

+ Eliáš

patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OBSMr                  + Timotej OSBMr

biskupové-sekretáři

 

Kopie:

Prezidentům členských států EU

Prezidentu Ukrajiny a Ruské Federace

Prezidentu USA

Vedení OSN

Katolickým biskupstvím a klášterům

Pravoslavným biskupům

Masmédiím

 

 

Back To Top