skip to Main Content

Niemiecka droga synodalna = apostazja /Część II/

11 lutego 2020

Droga pseudosynodalna kontra prawdziwa droga

Prawdziwa droga do odrodzenia Kościoła polega na powrocie do jego zdrowych korzeni, tj. do Pisma Świętego i Tradycji Apostołów, Męczenników, Ojców Kościoła i Świętych.

Marksowa droga synodalna w Niemczech jest rażącą kpiną z prawdziwej reformy i z odrodzenia Kościoła. Marks i pseudo-reformatorzy przejęli kontrolę nad Konferencją Episkopatu Niemiec i kopią grób nie tylko dla katolików niemieckich, ale także dla całego Kościoła.

Opracowali dwuletni program deformacji, którego głównym celem jest promowanie niemoralności.

Jeśli chodzi o homoseksualizm, apostoł Paweł wskazuje w Liście do Rzymian 1:18, że jego korzeniem jest odpad od prawdziwej wiary i przejście do pogaństwa, to znaczy do kultu demonów. Zostało to już osiągnięte przez  II Vaticanum i Synod Amazoński. Podobnie Bóg ostrzega za pośrednictwem Apostołów Piotra i Judy, że grzech homoseksualizmu jest karany ogniem z nieba jako ostrzeżenie dla całej ludzkości, a następnie także wiecznym ogniem!

Niemcy już zaczęli wdrażać synodalną drogę apostazji w kierunku zniszczenia Kościoła. Najwyższy czas zatem, aby powstał prawdziwy ruch reformatorski z pośród zakonników, kapłanów i biskupów! W przeciwnym razie Marks, zgodnie z intencją Bergoglia, wkrótce zglobalizuje w ramach swojego demoralizacznego programu cały katolicki Kościół. Teraz jest historyczny moment, w którym istnieje szansa przedstawić  program prawdziwej  synodalnej drogi, ratując w ten sposób przynajmniej niektóre regiony przed całkowitym duchowym samobójstwem i przekleństwem, które sprowadza struktura apostatycznego Kościoła.

Teraz, jeśli wy, biskupi, którzy macie na sercu odnowę Kościoła, zaśniecie a swoją obojętnośćą i tchórzostwem zablokujecie to, co powinniście w tej sytuacji zrobić, to ponownie tak wyjątkowej okazji nie będziecie mieli. Linia odstępcza wyznaczy swoich heretyckich biskupów, którzy duchowo zabiją szczerych i naiwnych katolików poprzez system posłuszeństwa. Bramy piekielne nie przemogą Kościoła, ale jego duża część zostanie zniszczona przez apostazję. Prawdziwy Kościół zostanie zachowany tylko w katakumbach.

Drogi Ojcze Biskupie, dzisiaj Twoim obowiązkiem jest wybrać ze swojej diecezji szczerych ludzi – zakonników i kapłanów lub gorliwych świeckich – i zrobić w swojej diecezji coś podobnego, co zrobił Marks; nie z programem apostazji! Ty realizuj program odrodzenia!

Jakie są warunki odrodzenia?

1) Utworzenie co najmniej jednej grupy odrodzenia w każdym kraju. Wystarczy, aby  miała jednego odważnego biskupa, który ma na sercu odrodzenie Kościoła i jest gotów przeciwstawić się duchowi konformizmu, który utrzymuje konferencję biskupów w duchowej bierności. Wraz z kilkoma kapłanami lub świeckimi może najpierw rozpocząć reformę w swojej diecezji jako wzór dla całego narodu. Tam, gdzie jest więcej biskupów, którzy są w stanie zjednoczyć się w celu przebudzenia przeciwko liberalnym aktywistom, istnieje nadzieja, że przebudzenie to może we właściwym czasie odnowić cały naród.

2) Ustanowienie programu odrodzenia

Co powinien zawierać program odrodzenia?

a) Należy głosić pokutę! Odrodzenie musi zawsze zaczynać się od prawdziwej ponownej ewangelizacji, związanej z żywymi kazaniami misyjnymi, które przekonują o grzeszności i prowadzą wierzących do pokuty.

b) Proces odrodzenia powinien być przeprowadzany poprzez system ćwiczeń duchowych – rekolekcje dla kapłanów, zakonników i biskupów. Po tym może nastąpić podobna misja wewnętrzna dla wierzących w świątyniach i szkołach.

Po pierwszym etapie nawrócenia proces odrodzenia musi być kontynuowany, tworząc warunki do dalszego wzrostu. Oznacza to, że po ćwiczeniach należy założyć małe wspólnoty, aby podtrzymać ogień nawrócenia. W jaki sposób? Przez modlitwę. Każdy odnowiony katolik będzie zachęcany do przyjęcia życiowego porządku osobistej modlitwy. Minimum to jedna godzina dziennie.Następnie będzie to również jasne wyjaśnienie Bożych prawd i praw Bożych, tj. ortodoksji, a także podkreślenie zdrowego stylu życia – ortopraksa. Umożliwi to pójście za Chrystusem najpierw drogą oczyszczenia. Będzie to wzrost duchowy poprzez stopniowe eliminowanie złych nawyków i leczenie ran duszewnych.

Kiedy w jednej diecezji powstanie zdrowy model, wszyscy zobaczą różnicę między prawdziwym Kościołem Chrystusa a niemieckim anty-kościołem New Age.

Kiedy redemptoryści wykonywali misję w USA, 40-godzinna adoracja odbywała się w parafiach raz w miesiącu. Zaczęło się w piątek wieczorem, a zakończyło w niedzielę rano. Adoracja obejmowała głoszenie i świadectwa ludzi nawróconych. Obejmowało to śpiewy religijne, uwielbienie, czytanie Pisma Świętego lub życiorysy świętych i męczenników, a także możliwość spowiedzi świętej. Nawet ten lub podobny model może doprowadzić do ożywienia dzisiejszych parafii.

Kazania misyjne i ćwiczenia duchowe muszą wprowadzać ducha pokuty i nawrócenia. Za co Kościół powinien szczególnie pokutować dzisiaj? Za drogę apostazji, która rozpoczęła się od  II Watykańskiego Soboru. On milczał na temat herezji modernizmu. Właśnie dlatego w Kościele wszczepiono herezje, zwłaszcza metodą krytyczno-historyczną, promowaną we wszystkich szkołach teologicznych. Trzeba także pokutować za drogę fałszywego szacunku dla kultów pogańskich, de facto dla ich demonów. Postawa Pisma Świętego jest absolutnie jasna: herezje i bałwochwalstwo są poważnymi grzechami ciężkimi przeciwko Pierwszemu Przykazaniu!

Przeciwieństwem herezji jest prawdziwe nauczanie, związane z żywą relacją z Bogiem i przyjmowaniem przykazań Bożych. Jezus mówi: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” (J 14).

Przeciwieństwem synkretyzmu jest wyraźne stanowisko wobec pogaństwa, które jest nieodłącznie związane z praktykami okultystycznymi. Karą za te praktyki były wojny, choroby, katastrofy, a także niewola babilońska.

Okultyzm obejmuje wszelkiego rodzaju ukryte formy wróżbiarstwa, magii i spirytyzmu. Wykonują go wróżki, czarodzieje,senzibilowe, parapsycholodzy, psychotronicy, hipnotyzery, magnetyzery. Obejmuje różne praktyki tak zwanej medycyny alternatywnej, takie jak akupunktura, akupresura, homeopatia, chińskie masaże, związane z magicznym yin i yang. Następnie obejmuje orientalne medytacje, związane ze sztukami walki, zen i jogą, kuranty wiatru feng shui, tak zwane szczęśliwe słonie, żółwie i żaby oraz inne magiczne i przesądne przedmioty lub praktyki. Te pozornie banalne rzeczy pozbawiają chrześcijanina żywej wiary i zaufania do Bożego przewodnictwa i pomocy.

Chrześcijanin wręcz przeciwnie, musi w pełni ufać Bożej opatrzności i Bożej miłości. Miłość ta objawiła się w bolesnej ofierze Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy. Ona otworzyła każdemu z nas drogę do zbawienia i wiecznego szczęścia w niebie. W tej krótkiej próbie życiowej najważniejsze dla człowieka jest utrzymywanie wewnętrznej relacji z naszym kochającym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. On pokonał pseudo moc i ciemność pogaństwa! Dał nam Swojego Ducha i obiecał: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, będziecie moimi świadkami”. Apostołowie świadczyli o Chrystusowi w mocy Ducha Świętego i poświęcili dla Niego nawet swoje życie.

Jeśli wy, biskupi, którzy czujecie się odpowiedzialni za Kościół, jak najszybciej nie stworzycie przeciwwagi dla niemieckiego pseudo-Kościoła synodalnego, złośliwy nowotwor ich apostazji rozprzestrzeni się na cały Kościół! W końcu będą prawdziwych chrześcijan linczować, prześladować i nazywać fundamentalistami, fanatykami, homofobami lub ksenofobami …

Każdy biskup, każdy kapłan, każdy zakonnik staje przed wyzwaniem: albo będziesz zwolennikiem odrodzenia, albo dzięki swojej pasywności dostaniesz się pod sztandar antychrysta i staniesz się przyczyną swego zatracenia i zatracenia wielu innych.

Dzisiaj struktura Kościoła kryminalnie nadużywa autorytetu i posłuszeństwa w celu zniszczenia Kościoła. Karze niewinnych niesprawiedliwymi sankcjami. Popełniając te zbrodnie, odwołuje się nawet na Boga i sumienie żałosnymi zwrotami. Szczerzy kapłani i wierzący są bezsilni wobec tego niszczycielskiego systemu.

Były nuncjusz apostolski USA, Carlo Maria Viganò, odważnie wypowiedział się przeciwko zbrodniom sieci homoseksualnej. W związku z tym wezwał Franciszka do rezygnacji. Żaden biskup nie dołączył do Viganò ze strachu. Wszyscy bali się, że nie będą w stanie znieść terroru fałszywej opinii publicznej w Kościele, stworzonej przez nielegalnego papieża, który ukrywa się za nią.

W ten straszny sposób jest nadużywana  władza kościelna w celu zniszczenia prawdziwej wiary i Kościoła. I to jest największe przestępstwo! Znieużyta struktura Kościoła rozprzestrzenia duchowe zatrucie, zabija dusze, ale odwołuje się na autorytet Boga. Największy paradoks polega na tym, że zarówno Marks, jak i Bergoglio wzywają do walki z nadużyciami władzy kościelnej; jednak sami nadużywają jej w najbardziej okropny sposób. Szybko mianują homoseksualistów i apostatów na kluczowe stanowiska w Kościele. Katolicy są bezsilni! Będą masowo prowadzeni do piekła, bojąc się zawrócić. Dlatego konieczne jest, aby każdy ortodoksyjny biskup katolicki powstał i rozpoczął prawdziwą reformę w swojej diecezji na tak zwanej drodze synodalnej. Wymaga to heroizmu, ale jeśli wytrwa, zwycięży!

Drogi Kardynale, drogi Biskupie!

Idź teraz przed tabernakulum i proś Boga, aby dał światło i siłę oraz objawił, co możesz i powinieneś zrobić! Skonsultuj się także z jednym lub z dwoma szczerymi i odważnymi biskupami lub kapłanami. Bóg przez was i waszych wiernych rozpocznie proces zbawienia i przebudzenia waszej diecezji i waszego narodu! Czeka cię krótkie cierpienie, ale jednocześnie głęboki pokój i szczęście w duszy już tu, na ziemi, i wieczna chwała w niebie po śmierci.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego

+ Metodiusz OSBMr                               + Tymoteusz OSBMr

Sekretarze Biskupi

 

 

Back To Top