skip to Main Content

BKP: Veřejný video-dopis ex-papeži Benediktu XVI.: zrušení neplatné beatifikace Jana Pavla II.

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://parola.wistia.com/medias/o71mu6qb1k   
https://ugetube.com/watch/3LLrQ41YuOJY4mI   
https://cos.tv/videos/play/34258160883896320   
https://rumble.com/vv9xhx-dopis-ex-papei.html   
https://www.bitchute.com/video/XLFYUbOXhesc/   
https://gloria.tv/post/vjreNrtt1sSc1b2tYQGFRY8r3   

Stáhnout video: 206,3 MB, 1280×720 / 62,5 MB, 768×432

Benedikt XVI.
Expapež
Monastero Mater Ecclesiæ
Roma, Italia

Vaše Svatosti,

v současnosti proti Vám masmédia otevřela zraňující kampaň. K tomuto problému se zde nechceme vyjadřovat. Obracíme se na Vás s jinou záležitostí, a to s otázkou neplatné beatifikace papeže Jana Pavla II., kterou jste vyhlásil dne 1. května 2011.

Prosíme Vás jménem všech upřímných katolíků, abyste odvolal toto neplatné blahořečení.

Jan Pavel II. není svatý ani blahoslavený, ale naopak, je vyloučen z církve, protože se dopustil zločinů proti církvi, daleko těžších, než posmrtně exkomunikovaný papež Honorius I.

Důvody neplatnosti beatifikace:

1) Jan Pavel II. přijal v roce 1983 novým Kodexem do církve svobodné zednáře, kteří už nyní plně ovládají Vatikán skrze Bergoglia.

2) Jan Pavel II. v roce 1986 otevřel v Assisi dveře synkretismu s pohanstvím. Tím úskočným způsobem popřel první přikázání Dekalogu a stáhl na sebe prokletí. Místo misie prosazoval antimisii, tedy invazi pohanství do církve skrze tzv. internáboženský dialog.

3) Jan Pavel II. mlčel k pedofilii. Otráveným ovocem je dnes také homosexuální síť na nejvyšších místech v církvi.

4) Jan Pavel II. mlčel k herezím neomodernismu, masově šířeným skrze historicko-kritickou pseudovědu v teologii. Ta lživě do oblasti symbolů a mýtů klade Kristovo historické a reálné vzkříšení i všechny zázraky v Bibli! Jeho mlčení a netrestání šířících se herezí jsou těžkým zločinem proti církvi.

5) Jan Pavel II. byl povinen odsoudit ducha dvouznačných a heretických formulací v dokumentech II. Vatikána. On ale činil pravý opak. Tím připravil cestu Bergogliovi k současnému katastrofálnímu rozvrácení katolické církve.

Vy jste, přes četná varování, vyhlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného, a tím jste schválil, posvětil a dal za vzor k následování jeho cestu duchovní sebevraždy církve! Za to na Vás dopadl nejtěžší trest Boží anathemy. Navíc jste tím téhož dne, 1. května 2011, stáhl prokletí i na církev. Bergoglio, který Jana Pavla II. následně vyhlásil za svatého, dovršuje toto prokletí.

Prosíme, sejměte kletbu, kterou jste uvrhl na církev i na sebe a odvolejte a zrušte neplatnou beatifikaci Jana Pavla II.. 

Tím dáte příklad záchranného pokání krvácející církvi a otevřete dveře k pravdivé obrodě a nutné reformě, která je opakem Bergogliovy autogenocidní synodální cesty.

Prosíme, neodkládejte, neboť ve Vašem vysokém věku můžete být nečekaně Bohem odvolán na věčnost.

V Kristu

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

16. 2. 2022

 

Stáhnout: BKP: Veřejný video-dopis ex-papeži Benediktu XVI.: zrušení neplatné beatifikace Jana Pavla II. (16. 2. 2022)

 

 

Back To Top