skip to Main Content

Františkův podvod na summitu 21.-24. 2. 2019

26. 2. 2019

Arcibiskup Carlo Maria Viganò veřejně odmaskoval homosexuální síť na nejvyšších místech v církvi a Františka obvinil z jejího krytí. Vyjádřil nutnost jeho rezignace a spolu s ním všech, kteří do homosexuální sítě patří nebo ji kryjí. Biskupové USA svolali synod a s podporou laického hnutí chtěli udělat konkrétní kroky k očistě církve. František jim to zakázal. Prý k tomu poslouží až únorové setkání biskupů ve Vatikánu.

Posloužil summit biskupů k radikálnímu odstranění homosexuální sítě z církve? Ne! František se hlavního problému ani nedotkl. Místo toho vtáhl do církve pod pozitivním pojmem boje proti násilí na dětech sebevražednou gender ideologii, spojenou se zločinnou juvenilní justicí. Jde o program OSN, spojený s kradením dětí sociálními službami. František v této souvislosti prohlásil: „První pravda, která z dostupných údajů vychází najevo, je fakt, že pachateli zneužití, tedy fyzického, pohlavního či citového násilí, jsou rodiče…“ František se dopustil manipulace, která je součástí psychologické války. Pro pojem zneužití použil výraz násilí. Tutéž manipulaci dnes používá juvenilní justice, řízená z OSN, aby mohla krást děti z jakékoliv rodiny. Tato ideologie, a dnes podle ní i František, uměle obviňuje z tzv. násilí především rodiče. De facto rodičovská výchova je dle dokumentů OSN kvalifikována jako násilí na dětech a stává se důvodem k jejich odebrání. František na summitu přijímá tuto organizovanou zločinnost oficiálně do církve. Ve své promluvě řekl: „…přijmeme veškerá nezbytná opatření na mezinárodní a církevní úrovni.“ Ta mezinárodní úroveň znamená přijmout mechanismy na kradení dětí. A to je zločin!

Františkova úmyslná ignorace požadavku likvidace homosexuální sítě, je jasným důkazem, že František mění církev ve zvrácenou Sodomu a Gomoru.

Summit skončil, František vymanévroval, on i zvrhlé eminence mohou zůstat klidné. Už nikdo nemůže požadovat, aby byla v církvi likvidována homosexuální síť, a tím i zneužívání dětí! Hrobař církve – František – už přece udělal maximum!

V promluvě 24. 2. 2019 pronesl srdcervoucí fráze: „Duchovní, který je vybrán Bohem, aby vedl duše ke spáse… stává se nástrojem satana.“

Tento výrok doslova a do písmene platí o Františkovi.

Citace Františka: „Nadešel proto čas společně se přičinit o vykořenění této brutality…“

Zdůrazňujeme: Skutečně nadešel čas společně se přičinit o abdikaci Františka a celé homosexuální sítě uvnitř církve!

Drazí katolíci USA, obraťte se na své biskupy s požadavkem, ať vyberou ze svého středu pravověrného papeže! Tím bude církev zachráněna před totální autogenocidou!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top